Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Grammar Search "jñātā" has 3 results.
     
jñātā: masculine nominative singular stem: jñātṛ
jñātā: feminine nominative singular past passive participle stem: jñāta.
jñātā: third person singular periphrastic perfect class parasmaipadajñā
     Amarakosha Search  
2 results
     
WordReferenceGenderNumberSynonymsDefinition
apadeśaḥ3.3.224MasculineSingularjñātā, jñānam
jñātā3.1.29MasculineSingularviduraḥ, vinduḥ
     Monier-Williams
          Search  
7 results for jñātā
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
jñātādharmakathāf. the 6th aṅga- of the Jains. View this entry on the original dictionary page scan.
jñātānvayam. equals ta-nandana- View this entry on the original dictionary page scan.
prajñātāgramfn. "having the top-end conspicuous", thinner at the top, (Scholiast or Commentator). View this entry on the original dictionary page scan.
pratijñātārtha(pr/ati--) m. a statement, averment View this entry on the original dictionary page scan.
samprajñātāvasthāf. the above state View this entry on the original dictionary page scan.
vijñātārthamfn. one who is acquainted with any matter on the true state of a case View this entry on the original dictionary page scan.
vijñātātmanm. Name of a poet View this entry on the original dictionary page scan.
     Vedabase Search  
14 results
     
jñātā a knowerCC Madhya 21.28
jñātān having been understood by the proprietor of the bagSB 10.12.5
abhijñātā are knownSB 5.20.3-4
abhijñātā understoodSB 5.20.10
abhijñātā knownSB 5.20.15
anujñātā being permittedSB 3.4.1
anujñātā given permissionSB 10.82.11
sarva-citta-jñātā one who knows the heart of everyoneCC Antya 13.110
prabhu-tattva-jñātā a knower of the true identity of Śrī Caitanya MahāprabhuCC Madhya 6.18
sarva-citta-jñātā one who knows the heart of everyoneCC Antya 13.110
parijñātā the knowerBG 18.18
prabhu-tattva-jñātā a knower of the true identity of Śrī Caitanya MahāprabhuCC Madhya 6.18
sarva-citta-jñātā one who knows the heart of everyoneCC Antya 13.110
prabhu-tattva-jñātā a knower of the true identity of Śrī Caitanya MahāprabhuCC Madhya 6.18
     Wordnet Search "jñātā" has 6 results.
     

jñātā

ajñātaḥ, ajñātā, ajñātam, aviditaḥ, aviditā, aviditam, ananubhūtaḥ, ananubhūtā, ananubhūtam, aparicitaḥ, aparicitam, aparicitā, agocaraḥ, agocarā, agocaram   

yad na jñātam।

eṣaḥ ajñātaḥ pradeśaḥ asti।

jñātā

mārgadarśakaḥ, pathadarśakaḥ, upadeśakaḥ, nirdeśakaḥ, nāyakaḥ, pragrahaḥ, mārgopadik, nirdeṣṭā, adhvadarśī, saṃcārayitā, nirṇetā, dhūrṣad, uddeśakaḥ, padavāyaḥ, ādeśakaḥ, prajñātā, mukhyaḥ, vicārakaḥ, vināyakaḥ, vinetā, voḍhā   

yaḥ mārgaṃ darśayati।

vayam ekaṃ kuśalaṃ mārgadarśakam anusarantaḥ agre agacchāma।

jñātā

jñātā   

yaḥ jñāyate।

etad kāryaṃ jñātāraṃ dātavyam।

jñātā

abhijñātārthaḥ   

nyāyadarśane nigrahasthānaviśeṣaḥ।

kiṃ bhavān abhijñātārthasya viṣaye pratipādanaṃ kariṣyati।

jñātā

avajñātārtham   

nyāyasiddhānte nigrahasthānaviśeṣaḥ।

tena avajñātārthaṃ prati saṅketaḥ kṛtaḥ।

jñātā

vijñātātman   

kaviviśeṣaḥ ।

vijñātātmanaḥ varṇanaṃ vivaraṇa-pustikāyām asti

Parse Time: 1.325s Search Word: jñātā Input Encoding: IAST IAST: jñātā