Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Monier-Williams
          Search  
4 results for himālaya
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
himālayam. "abode of snow", the himālaya- range of mountains (bounding India on the north and containing the highest elevations in the world;in mythology personified as husband of menā- or menakā- [by whom he had a son maināka-] and father of pārvatī-,"daughter of the Mountain", and of gaṅgā-, who, as the personified Ganges, is generally regarded as his eldest daughter) etc. View this entry on the original dictionary page scan.
himālayam. the white khadira- tree View this entry on the original dictionary page scan.
himālayaNom. P. yati-, to resemble the himālaya- View this entry on the original dictionary page scan.
rudrahimālayam. Name of a peak of the himālaya- mountains View this entry on the original dictionary page scan.
     Vedabase Search  
9 results
     
himālaya the Himalayan MountainsCC Adi 10.87
himālaya the Himālayan mountainsBG 10.25
himālaya the HimalayasSB 11.16.21
himālayam the Himālaya MountainsSB 12.9.30
himālayam towards the Himalaya MountainsSB 1.13.30
niṣadhaḥ hema-kūṭaḥ himālaya three mountains named Niṣadha, Hemakūṭa and HimālayaSB 5.16.9
niṣadhaḥ hema-kūṭaḥ himālaya three mountains named Niṣadha, Hemakūṭa and HimālayaSB 5.16.9
niṣadhaḥ hema-kūṭaḥ himālaya three mountains named Niṣadha, Hemakūṭa and HimālayaSB 5.16.9
niṣadhaḥ hema-kūṭaḥ himālaya three mountains named Niṣadha, Hemakūṭa and HimālayaSB 5.16.9
     DCS with thanks   
2 results
     
himālaya noun (masculine) the Himālaya range of mountains (Monier-Williams, Sir M. (1988))
the white Khadira tree (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 9523/72933
himālayasutā noun (feminine) name of Pārvatī
Frequency rank 72591/72933
     Wordnet Search "himālaya" has 5 results.
     

himālaya

pārvatī, ambā, umā, girijā, gaurī, bhagavatī, bhavānī, maṅgalā, mahāgaurī, mahādevī, rudrāṇī, śivā, śailajā, himālayajā, ambikā, acalakanyā, acalajā, śailasutā, himajā, śaileyī, aparṇā, śailakumārī, śailakanyā, jagadjananī, tribhuvanasundarī, sunandā, bhavabhāminī, bhavavāmā, jagadīśvarī, bhavyā, pañcamukhī, parvatajā, vṛṣākapāyī, śambhukāntā, nandā, jayā, nandinī, śaṅkarā, śatākṣī, nityā, mṛḍa़ाnī, hemasutā, adritanayā, haimavatī, āryā, ilā, vāruṇī   

śivasya patnī।

pārvatī gaṇeśasya mātā asti।

himālaya

himālayaḥ, nagapatiḥ, menādhavaḥ, umāguruḥ, himādriḥ, nagādhipaḥ, udagadriḥ, adrirāṭ, menakāprāṇeśaḥ, himavān, himaprasthaḥ, bhavānīguruḥ   

bhāratadeśasya uttaradiśi vartamānaḥ unnataḥ parvataḥ।

evaresṭa iti himālayasya unnataṃ śikharam।

himālaya

durgā, umā, kātyāyanī, gaurī, brahmāṇī, kālī, haimavatī, īśvarā, śivā, bhavānī, rudrāṇī, sarvāṇī, sarvamaṅgalā, aparṇā, pārvatī, mṛḍānī, līlāvatī, caṇaḍikā, ambikā, śāradā, caṇḍī, caṇḍā, caṇḍanāyikā, girijā, maṅgalā, nārāyaṇī, mahāmāyā, vaiṣṇavī, maheśvarī, koṭṭavī, ṣaṣṭhī, mādhavī, naganandinī, jayantī, bhārgavī, rambhā, siṃharathā, satī, bhrāmarī, dakṣakanyā, mahiṣamardinī, herambajananī, sāvitrī, kṛṣṇapiṅgalā, vṛṣākapāyī, lambā, himaśailajā, kārttikeyaprasūḥ, ādyā, nityā, vidyā, śubhahkarī, sāttvikī, rājasī, tāmasī, bhīmā, nandanandinī, mahāmāyī, śūladharā, sunandā, śumyabhaghātinī, hrī, parvatarājatanayā, himālayasutā, maheśvaravanitā, satyā, bhagavatī, īśānā, sanātanī, mahākālī, śivānī, haravallabhā, ugracaṇḍā, cāmuṇḍā, vidhātrī, ānandā, mahāmātrā, mahāmudrā, mākarī, bhaumī, kalyāṇī, kṛṣṇā, mānadātrī, madālasā, māninī, cārvaṅgī, vāṇī, īśā, valeśī, bhramarī, bhūṣyā, phālgunī, yatī, brahmamayī, bhāvinī, devī, acintā, trinetrā, triśūlā, carcikā, tīvrā, nandinī, nandā, dharitriṇī, mātṛkā, cidānandasvarūpiṇī, manasvinī, mahādevī, nidrārūpā, bhavānikā, tārā, nīlasarasvatī, kālikā, ugratārā, kāmeśvarī, sundarī, bhairavī, rājarājeśvarī, bhuvaneśī, tvaritā, mahālakṣmī, rājīvalocanī, dhanadā, vāgīśvarī, tripurā, jvālmukhī, vagalāmukhī, siddhavidyā, annapūrṇā, viśālākṣī, subhagā, saguṇā, nirguṇā, dhavalā, gītiḥ, gītavādyapriyā, aṭṭālavāsinī, aṭṭahāsinī, ghorā, premā, vaṭeśvarī, kīrtidā, buddhidā, avīrā, paṇḍitālayavāsinī, maṇḍitā, saṃvatsarā, kṛṣṇarūpā, balipriyā, tumulā, kāminī, kāmarūpā, puṇyadā, viṣṇucakradharā, pañcamā, vṛndāvanasvarūpiṇī, ayodhyārupiṇī, māyāvatī, jīmūtavasanā, jagannāthasvarūpiṇī, kṛttivasanā, triyāmā, jamalārjunī, yāminī, yaśodā, yādavī, jagatī, kṛṣṇajāyā, satyabhāmā, subhadrikā, lakṣmaṇā, digambarī, pṛthukā, tīkṣṇā, ācārā, akrūrā, jāhnavī, gaṇḍakī, dhyeyā, jṛmbhaṇī, mohinī, vikārā, akṣaravāsinī, aṃśakā, patrikā, pavitrikā, tulasī, atulā, jānakī, vandyā, kāmanā, nārasiṃhī, girīśā, sādhvī, kalyāṇī, kamalā, kāntā, śāntā, kulā, vedamātā, karmadā, sandhyā, tripurasundarī, rāseśī, dakṣayajñavināśinī, anantā, dharmeśvarī, cakreśvarī, khañjanā, vidagdhā, kuñjikā, citrā, sulekhā, caturbhujā, rākā, prajñā, ṛdbhidā, tāpinī, tapā, sumantrā, dūtī, aśanī, karālā, kālakī, kuṣmāṇḍī, kaiṭabhā, kaiṭabhī, kṣatriyā, kṣamā, kṣemā, caṇḍālikā, jayantī, bheruṇḍā   

sā devī yayā naike daityāḥ hatāḥ tathā ca yā ādiśaktiḥ asti iti manyate।

navarātrotsave sthāne sthāne durgāyāḥ pratiṣṭhāpanā kriyate।

himālaya

mainākaḥ, girisutaḥ, himālayajaḥ, sunābhaḥ   

ekaḥ parvataḥ yaḥ himālayasya putraḥ asti iti manyante।

indrāt bhītvā mainākaḥ sāgare agūhat।

himālaya

girijā, śailaputrī, himālayaputrī   

navadurgāsu ekā yā himālayasya putrī asti iti manyate।

girijāyāḥ pūjanaṃ navarātri-utsavasya prathame dine kriyate।

Parse Time: 0.823s Search Word: himālaya Input Encoding: IAST IAST: himālaya