Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Grammar Search "dūtī" has 1 results.
     
dūtī: feminine nominative singular stem: dūta
     Amarakosha Search  
2 results
     
WordReferenceGenderNumberSynonymsDefinition
dūtī2.6.17FeminineSingularsaṃcārikā
ghanāghanaḥ3.3.117MasculineSingularnartakī, dūtī
     Monier-Williams
          Search  
16 results for dūtī
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
dūtīf. female messenger, especially procuress, go-between etc. View this entry on the original dictionary page scan.
dūtīf. a kind of bird (equals sārikā-) View this entry on the original dictionary page scan.
dūtīf. Name of a female attendant on durgā- View this entry on the original dictionary page scan.
bhaktidūtīf. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
kāmadūtīf. the female of the Indian cuckoo View this entry on the original dictionary page scan.
kāmadūtīf. the plant Bignonia suaveolens View this entry on the original dictionary page scan.
kṣetradūtīf. idem or 'f. Solanum diffusum ' View this entry on the original dictionary page scan.
madhudūtīf. Bignonia Suaveolens View this entry on the original dictionary page scan.
praśāntidūtīf. "messenger of rest", Name of old age View this entry on the original dictionary page scan.
praśnadūtīf. a riddle, enigma, perplexing question View this entry on the original dictionary page scan.
rāmadūtīf. a kind of basil View this entry on the original dictionary page scan.
śivadūtīf. " śiva-'s messenger", Name of a form of durgā- View this entry on the original dictionary page scan.
śivadūtīf. of a yoginī- View this entry on the original dictionary page scan.
śivadūtītantran. Name of a tantra-. View this entry on the original dictionary page scan.
vasantadūtīf. the female of the Indian cuckoo View this entry on the original dictionary page scan.
yamadūtīf. Name of one of the 9 samidh-s View this entry on the original dictionary page scan.
     Macdonell Search  
1 result
     
dūtī f. female messenger; go-between, procuress.
     Vedabase Search  
4 results
     
     DCS with thanks   
13 results
     
dūtī noun (feminine) a kind of bird (Monier-Williams, Sir M. (1988))
female messenger (Monier-Williams, Sir M. (1988))
go-between (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of a female attendant on Durgā (Monier-Williams, Sir M. (1988))
procuress (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 6889/72933
kāmadūtī noun (feminine) the female of the Indian cuckoo (Monier-Williams, Sir M. (1988))
the plant Bignonia suaveolens (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 49135/72933
kṣetradūtī noun (feminine) lakṣmaṇā
Frequency rank 34453/72933
devadūtī noun (feminine) the wild citron tree (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 35826/72933
bhāryādūtī noun (feminine) a class of female messengers
Frequency rank 37804/72933
madhudūtī noun (feminine) Bignonia Suaveolens (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 61329/72933
mūkadūtī noun (feminine) a class of female messengers
Frequency rank 38434/72933
mūḍhadūtī noun (feminine) a class of female messengers
Frequency rank 38436/72933
rāmadūtī noun (feminine) a kind of basil (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 63633/72933
vasantadūtī noun (feminine) a plant like the Premna Spinosa (Monier-Williams, Sir M. (1988))
Bignonia Suaveoleus (Monier-Williams, Sir M. (1988))
Gaertnera Racemosa (Monier-Williams, Sir M. (1988))
the female of the Indian cuckoo (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 20004/72933
vātadūtī noun (feminine)
Frequency rank 39180/72933
śivadūtī noun (feminine) name of a form of Durgā (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of a Yoginī (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 67672/72933
svayaṃdūtī noun (feminine) a class of female messengers
Frequency rank 31212/72933
     Wordnet Search "dūtī" has 7 results.
     

dūtī

durgā, umā, kātyāyanī, gaurī, brahmāṇī, kālī, haimavatī, īśvarā, śivā, bhavānī, rudrāṇī, sarvāṇī, sarvamaṅgalā, aparṇā, pārvatī, mṛḍānī, līlāvatī, caṇaḍikā, ambikā, śāradā, caṇḍī, caṇḍā, caṇḍanāyikā, girijā, maṅgalā, nārāyaṇī, mahāmāyā, vaiṣṇavī, maheśvarī, koṭṭavī, ṣaṣṭhī, mādhavī, naganandinī, jayantī, bhārgavī, rambhā, siṃharathā, satī, bhrāmarī, dakṣakanyā, mahiṣamardinī, herambajananī, sāvitrī, kṛṣṇapiṅgalā, vṛṣākapāyī, lambā, himaśailajā, kārttikeyaprasūḥ, ādyā, nityā, vidyā, śubhahkarī, sāttvikī, rājasī, tāmasī, bhīmā, nandanandinī, mahāmāyī, śūladharā, sunandā, śumyabhaghātinī, hrī, parvatarājatanayā, himālayasutā, maheśvaravanitā, satyā, bhagavatī, īśānā, sanātanī, mahākālī, śivānī, haravallabhā, ugracaṇḍā, cāmuṇḍā, vidhātrī, ānandā, mahāmātrā, mahāmudrā, mākarī, bhaumī, kalyāṇī, kṛṣṇā, mānadātrī, madālasā, māninī, cārvaṅgī, vāṇī, īśā, valeśī, bhramarī, bhūṣyā, phālgunī, yatī, brahmamayī, bhāvinī, devī, acintā, trinetrā, triśūlā, carcikā, tīvrā, nandinī, nandā, dharitriṇī, mātṛkā, cidānandasvarūpiṇī, manasvinī, mahādevī, nidrārūpā, bhavānikā, tārā, nīlasarasvatī, kālikā, ugratārā, kāmeśvarī, sundarī, bhairavī, rājarājeśvarī, bhuvaneśī, tvaritā, mahālakṣmī, rājīvalocanī, dhanadā, vāgīśvarī, tripurā, jvālmukhī, vagalāmukhī, siddhavidyā, annapūrṇā, viśālākṣī, subhagā, saguṇā, nirguṇā, dhavalā, gītiḥ, gītavādyapriyā, aṭṭālavāsinī, aṭṭahāsinī, ghorā, premā, vaṭeśvarī, kīrtidā, buddhidā, avīrā, paṇḍitālayavāsinī, maṇḍitā, saṃvatsarā, kṛṣṇarūpā, balipriyā, tumulā, kāminī, kāmarūpā, puṇyadā, viṣṇucakradharā, pañcamā, vṛndāvanasvarūpiṇī, ayodhyārupiṇī, māyāvatī, jīmūtavasanā, jagannāthasvarūpiṇī, kṛttivasanā, triyāmā, jamalārjunī, yāminī, yaśodā, yādavī, jagatī, kṛṣṇajāyā, satyabhāmā, subhadrikā, lakṣmaṇā, digambarī, pṛthukā, tīkṣṇā, ācārā, akrūrā, jāhnavī, gaṇḍakī, dhyeyā, jṛmbhaṇī, mohinī, vikārā, akṣaravāsinī, aṃśakā, patrikā, pavitrikā, tulasī, atulā, jānakī, vandyā, kāmanā, nārasiṃhī, girīśā, sādhvī, kalyāṇī, kamalā, kāntā, śāntā, kulā, vedamātā, karmadā, sandhyā, tripurasundarī, rāseśī, dakṣayajñavināśinī, anantā, dharmeśvarī, cakreśvarī, khañjanā, vidagdhā, kuñjikā, citrā, sulekhā, caturbhujā, rākā, prajñā, ṛdbhidā, tāpinī, tapā, sumantrā, dūtī, aśanī, karālā, kālakī, kuṣmāṇḍī, kaiṭabhā, kaiṭabhī, kṣatriyā, kṣamā, kṣemā, caṇḍālikā, jayantī, bheruṇḍā   

sā devī yayā naike daityāḥ hatāḥ tathā ca yā ādiśaktiḥ asti iti manyate।

navarātrotsave sthāne sthāne durgāyāḥ pratiṣṭhāpanā kriyate।

dūtī

vāsantī, mādhavikā, mādhavīlatā, mādhavī, candravallī, puṇḍrakaḥ, atimuktaḥ, atimuktakaḥ, sugandhā, bhramarotsavaḥ, bhṛṅgapriyā, bhadralatā, vasantīdūtī, latāmādhavī, bhūmīmaṇḍapabhūṣaṇā.   

sugandhitapuṣpaiḥ yuktā ekā latā।

tasya puṣpavāṭikāyāṃ vāsantīm vardhate।

dūtī

arjunī, arvatī, ijyā, bhojyā, masūrikā, dūtī, māsopavāsinī, ratatālī, vibhāvarī, vṛddhayuvatiḥ, mādhavī, śamphalī, śambalī, śambhalī, saṅghāṭikā, sañcārikā, sanālī, sambhalī, akkā, karālā   

kalahaṃ kārayitrī।

arjunyāḥ vacanāni viśvasya sītā ca gītā ca kalahaṃ kṛtavatyau।

dūtī

dūtikā, dūtī   

premikayoḥ madhye yaḥ dūtakarma karoti।

śyāmā rādhāmohanayoḥ madhye dūtikā iti rūpeṇa kāryam akarot।

dūtī

kuṭṭanī, raṅgamātā, lākṣā, raṅgamātṛkā, arjunī, arvatī, dūtī, bhojyā, ratatālī   

yā strīṇāṃ parapuruṣaiḥ saha melanaṃ kārayati tāḥ vimārgaṃ nayati ca।

kuṭṭanyāḥ kāryaṃ kriyamāṇā mohanī baddhā jātā।

dūtī

prahelikā, pravalhikā, pravahlikā, pravalhiḥ, pravahlī, praheliḥ, praśnadūtī, pravahlīkā   

svarūpārthasya gopanaṃ yatra api ca tam arthaṃ jñātuṃ buddheḥ āyāsaḥ bhavati।

saḥ prahelikāṃ uttarayati।

dūtī

gardabhī, sitakaṇṭakārikā, śvetā, kṣetradūtī, lakṣmaṇā, sitasiṃhī, sitakṣudrā, kṣudravārtākinī, sitā, siktā, kaṭuvārtākinī, kṣetrajā, kapaṭeśvarī, niḥsnehaphalā, vāmā, sitakaṇṭhā, mahauṣadhī, candrikā, cāndrī, priyaṅkarī, nākulī, durlabhā, rāsnā śvetakaṇṭakārī   

ekā latā asyā guṇāḥ rucyatvaṃ kaṭutvaṃ kaphavātanāśitvaṃ cakṣuṣyatvaṃ dīpanatvaṃ rasaniyāmakatvaṃ ca ।

gardabhyāḥ ullekhaḥ kośe vartate

Parse Time: 1.225s Search Word: dūtī Input Encoding: IAST IAST: dūtī