Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Amarakosha Search  
1 result
     
WordReferenceGenderNumberSynonymsDefinition
janīFeminineSingularcakravartinī, saṃsparśā, jatūkā, rajanī, jatukṛt
     Monier-Williams
          Search  
1 result
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
cakravartinīf. the fragrant plant jantukā- View this entry on the original dictionary page scan.
     DCS with thanks   
1 result
     
cakravartinī noun (feminine) Nardostachys Jaṭāmāṃsi (Monier-Williams, Sir M. (1988))
the fragrant plant Jantukā (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 19295/72933
     Wordnet Search "cakravartinī" has 3 results.
     

cakravartinī

parpaṭī, rañjanī, kṛṣṇā, jatukā, jananī, janī, jatukṛṣṇā, saṃsparśā, jatukṛt, cakravartinī   

piṣṭakabhedaḥ, uttarabhāratadeśabhavasugandhīdravyam (āyurvede asya viṣavraṇakaṇḍūkaphapittāsrakuṣṭhanāśitvādayaḥ guṇāḥ proktāḥ);

śrāddhavidhau brāhmaṇena lalāṭe parpaṭyāḥ tilakaṃ paridhṛtaḥ

cakravartinī

jaṭāmāṃsī, tapasvinī, jaṭā, māṃsī, jaṭilā, lomaśā, misī, naladam, vahninī, peṣī, kṛṣṇajaṭā, jaṭī, kirātinī, jaṭilā, bhṛtajaṭā, peśī, kravyādi, piśitā, piśī, peśinī, jaṭā, hiṃsā, māṃsinī, jaṭālā, naladā, meṣī, tāmasī, cakravartinī, mātā, amṛtajaṭā, jananī, jaṭāvatī, mṛgabhakṣyā, miṃsī, misiḥ, miṣikā, miṣiḥ   

auṣadhīyavanaspateḥ sugandhitaṃ mūlam।

jaṭāmāṃsyāḥ upayogaḥ vibhinneṣu auṣadheṣu bhavati।

cakravartinī

jatukālatā, jatukā, jatukārī, jananī, cakravartinī, tiryakphalā, niśāndhā, bahuputrī, suputrikā, rājavṛkṣā, janeṣṭā, kapikacchuphalopamā, rañjanī, sūkṣmavallī, bhramarī, kṛṣṇavallikā, vijjulikā, kṛṣṇaruhā, granthaparṇī, suvarcikā, taruvallī, dīrghaphalā   

latāviśeṣaḥ।

jatukālatāyāḥ parṇāni bheṣajarūpeṇa upayujyante।

Parse Time: 0.743s Search Word: cakravartinī Input Encoding: IAST: cakravartinī