Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Monier-Williams
          Search  
17 results for cārv
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
cārvin compound for ru- View this entry on the original dictionary page scan.
cārvācmfn. (for ru-v-) speaking nicely View this entry on the original dictionary page scan.
cārvadanamfn. having beautiful teeth (? or for ru-vad- equals -mukha-). View this entry on the original dictionary page scan.
cārvādia gaṇa- of View this entry on the original dictionary page scan.
cārvāghāṭamfn. playing well on an instrument (?) Va1rtt. 2. View this entry on the original dictionary page scan.
cārvāghātamfn. playing well on an instrument (?) Va1rtt. 2. View this entry on the original dictionary page scan.
cārvākam. (for ru-v- equals cārvāc- sub voce, i.e. the word in the Sanskrit order c/āru-) Name of a rākṣasa- (friend of duryodhana-, who took the shape of a mendicant Brahman, when yudhiṣṭhira- entered hāstina-pura- in triumph, and reviled him, but was soon detected and killed by the real Brahmans) View this entry on the original dictionary page scan.
cārvākam. Name of a materialistic philosopher (whose doctrines are embodied in the bārhaspatya-- sūtra-s) View this entry on the original dictionary page scan.
cārvākam. a follower of cārvāka- View this entry on the original dictionary page scan.
cārvākamfn. composed by cārvāka- View this entry on the original dictionary page scan.
cārvākadarśanan. the doctrine of cārvāka- View this entry on the original dictionary page scan.
cārvākamatan. idem or 'n. the doctrine of cārvāka- ' View this entry on the original dictionary page scan.
cārvākamatanibarhaṇan. "refutation of cārvāka-'s doctrine", Name of View this entry on the original dictionary page scan.
cārvāṭamfn. (said of a muhūrta-) , View this entry on the original dictionary page scan.
cārvīf. a beautiful woman View this entry on the original dictionary page scan.
pṛthucārvañcitekṣaṇamf(ā-)n. having large and beautiful and curved eyes View this entry on the original dictionary page scan.
sucārvaṅgīf. (a woman) having beautiful limbs View this entry on the original dictionary page scan.
     Apte Search  
2 results
     
cārvākaḥ चार्वाकः [चारुः लोकसंमतो वाकोवाक्यं यस्य, पृषो˚ Tv.] 1 N. of a sophistical philosopher (said to have been a pupil of Brihaspati), who propounded the grossest form of atheism or materialism (for a summary of the doctrines of Chārvāka; see Sarva. S.1.). -2 A follower of the philosophy of Chārvākā चार्वाकाणामिवैषां हि भयं न परलोकतः Rāj. T.4.345. -3 N. of a Rākṣasa described in the Mahābhārata, as a friend of Duryodhana and an enemy of the Pāndavas. [When Yudhiṣṭhira entered Hastināpura in triumph, he assumed the form of a Brāhmaṇa and reviled him and the assembled Brāhmaṇas, but he was soon detected, and the real Brāhmaṇas, filled with fury, are said to have killed him on the spot. He also tried to deceive Yudhiṣṭhira at the end of the great war by telling him that Bhīma was slain by Duryodhana; see Ve.6]. -Comp. -मतम्.
cārvī चार्वी 1 A beautiful woman. -2 Moonlight. -3 Intelligence. -4 Splendour, lustre, brilliancy. -5 N. of the wife of Kubera.
     Macdonell Search  
1 result
     
cārvāka m. N. of a materialistic and heterodox philosopher; materialist.
     DCS with thanks   
4 results
     
cārvavīra noun (masculine) name of a man (?)
Frequency rank 52254/72933
cārvaṅga adjective one whose limbs are beautiful (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 21287/72933
cārvāka noun (masculine) a follower of Cārvāka (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of a materialistic philosopher (whose doctrines are embodied in the Bārhaspatyasūtras) (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of a Rākṣasa (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 14159/72933
cārvāka adjective composed by Cārvāka (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 52255/72933
     Wordnet Search "cārv" has 5 results.
     

cārv

kāntā, sundarī, rucirā, sudṛśyā, śobhanā, vāmā, rūpavatī, rūpiṇī, surūpī, manoramā, manojñā, lāvaṇyavatī, sādhvī, saumyā, śrīyuktā, sumukhī, abhirāmā, suṣamā, cārvī, peśalā, rucyā, mañjuḥ, mañjulā, vṛndārā   

sā strī yā rūpeṇa cāru asti।

te kānte vārtālāpaṃ kurutaḥ।

cārv

durgā, umā, kātyāyanī, gaurī, brahmāṇī, kālī, haimavatī, īśvarā, śivā, bhavānī, rudrāṇī, sarvāṇī, sarvamaṅgalā, aparṇā, pārvatī, mṛḍānī, līlāvatī, caṇaḍikā, ambikā, śāradā, caṇḍī, caṇḍā, caṇḍanāyikā, girijā, maṅgalā, nārāyaṇī, mahāmāyā, vaiṣṇavī, maheśvarī, koṭṭavī, ṣaṣṭhī, mādhavī, naganandinī, jayantī, bhārgavī, rambhā, siṃharathā, satī, bhrāmarī, dakṣakanyā, mahiṣamardinī, herambajananī, sāvitrī, kṛṣṇapiṅgalā, vṛṣākapāyī, lambā, himaśailajā, kārttikeyaprasūḥ, ādyā, nityā, vidyā, śubhahkarī, sāttvikī, rājasī, tāmasī, bhīmā, nandanandinī, mahāmāyī, śūladharā, sunandā, śumyabhaghātinī, hrī, parvatarājatanayā, himālayasutā, maheśvaravanitā, satyā, bhagavatī, īśānā, sanātanī, mahākālī, śivānī, haravallabhā, ugracaṇḍā, cāmuṇḍā, vidhātrī, ānandā, mahāmātrā, mahāmudrā, mākarī, bhaumī, kalyāṇī, kṛṣṇā, mānadātrī, madālasā, māninī, cārvaṅgī, vāṇī, īśā, valeśī, bhramarī, bhūṣyā, phālgunī, yatī, brahmamayī, bhāvinī, devī, acintā, trinetrā, triśūlā, carcikā, tīvrā, nandinī, nandā, dharitriṇī, mātṛkā, cidānandasvarūpiṇī, manasvinī, mahādevī, nidrārūpā, bhavānikā, tārā, nīlasarasvatī, kālikā, ugratārā, kāmeśvarī, sundarī, bhairavī, rājarājeśvarī, bhuvaneśī, tvaritā, mahālakṣmī, rājīvalocanī, dhanadā, vāgīśvarī, tripurā, jvālmukhī, vagalāmukhī, siddhavidyā, annapūrṇā, viśālākṣī, subhagā, saguṇā, nirguṇā, dhavalā, gītiḥ, gītavādyapriyā, aṭṭālavāsinī, aṭṭahāsinī, ghorā, premā, vaṭeśvarī, kīrtidā, buddhidā, avīrā, paṇḍitālayavāsinī, maṇḍitā, saṃvatsarā, kṛṣṇarūpā, balipriyā, tumulā, kāminī, kāmarūpā, puṇyadā, viṣṇucakradharā, pañcamā, vṛndāvanasvarūpiṇī, ayodhyārupiṇī, māyāvatī, jīmūtavasanā, jagannāthasvarūpiṇī, kṛttivasanā, triyāmā, jamalārjunī, yāminī, yaśodā, yādavī, jagatī, kṛṣṇajāyā, satyabhāmā, subhadrikā, lakṣmaṇā, digambarī, pṛthukā, tīkṣṇā, ācārā, akrūrā, jāhnavī, gaṇḍakī, dhyeyā, jṛmbhaṇī, mohinī, vikārā, akṣaravāsinī, aṃśakā, patrikā, pavitrikā, tulasī, atulā, jānakī, vandyā, kāmanā, nārasiṃhī, girīśā, sādhvī, kalyāṇī, kamalā, kāntā, śāntā, kulā, vedamātā, karmadā, sandhyā, tripurasundarī, rāseśī, dakṣayajñavināśinī, anantā, dharmeśvarī, cakreśvarī, khañjanā, vidagdhā, kuñjikā, citrā, sulekhā, caturbhujā, rākā, prajñā, ṛdbhidā, tāpinī, tapā, sumantrā, dūtī, aśanī, karālā, kālakī, kuṣmāṇḍī, kaiṭabhā, kaiṭabhī, kṣatriyā, kṣamā, kṣemā, caṇḍālikā, jayantī, bheruṇḍā   

sā devī yayā naike daityāḥ hatāḥ tathā ca yā ādiśaktiḥ asti iti manyate।

navarātrotsave sthāne sthāne durgāyāḥ pratiṣṭhāpanā kriyate।

cārv

cārvī   

kuberasya ekā patnī।

cārvyāḥ varṇanaṃ purāṇeṣu vartate।

cārv

cārvākaḥ   

duryodhanasakharākṣasaviśeṣaḥ।

cārvākaḥ bhikṣurupeṇa yudhiṣṭhirasya sabhāyāṃ saṃvṛtaḥ।

cārv

cārvākaḥ   

nāstikavādī tārkikaviśeṣaḥ।

pratyakṣamekaṃ pramāṇam iti cārvākaḥ।

Parse Time: 0.736s Search Word: cārv Input Encoding: IAST: cārv