Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Grammar Search "brahmāṇī" has 3 results.
     
brahmāṇī: neuter nominative plural stem: brahman
brahmāṇī: neuter accusative plural stem: brahman
brahmāṇī: neuter vocative plural stem: brahman
     Monier-Williams
          Search  
6 results for brahmāṇī
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
brahmāṇīf. the śakti- or personified female energy of brahmā-, the wife of brahmā- (see ) View this entry on the original dictionary page scan.
brahmāṇīf. Name of durgā- (wrong reading brāhmānī-or brāhmaṇī-) View this entry on the original dictionary page scan.
brahmāṇīf. a kind of perfume View this entry on the original dictionary page scan.
brahmāṇīf. a kind of brass View this entry on the original dictionary page scan.
brahmāṇīf. Name of a river (varia lectio brāhmaṇī-). View this entry on the original dictionary page scan.
brahmāṇīmantram. a particular verse or formula View this entry on the original dictionary page scan.
     Apte Search  
1 result
     
brahmāṇī ब्रह्माणी 1 The wife of Brahman. -2 An epithet of Durgā. -3 A kind of perfume (= रेणुका). -4 A kind of brass.
     Macdonell Search  
1 result
     
brahmāṇī f. wife or female energy of Brahman, ep. of Durgâ.
       Bloomfield Vedic
         Concordance  
1 result
     
brahmāṇīndra tava yāni vardhanā RV.1.52.7b; MS.4.12.3b: 185.2.
     DCS with thanks   
1 result
     
brahmāṇī noun (feminine) a kind of brass (Monier-Williams, Sir M. (1988))
a kind of perfume (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of a river (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of Durgā (Monier-Williams, Sir M. (1988))
the śakti of Brahmā (Monier-Williams, Sir M. (1988))
rājarīti [rel.] name of Devī
Frequency rank 12597/72933
     Wordnet Search "brahmāṇī" has 5 results.
     

brahmāṇī

durgā, umā, kātyāyanī, gaurī, brahmāṇī, kālī, haimavatī, īśvarā, śivā, bhavānī, rudrāṇī, sarvāṇī, sarvamaṅgalā, aparṇā, pārvatī, mṛḍānī, līlāvatī, caṇaḍikā, ambikā, śāradā, caṇḍī, caṇḍā, caṇḍanāyikā, girijā, maṅgalā, nārāyaṇī, mahāmāyā, vaiṣṇavī, maheśvarī, koṭṭavī, ṣaṣṭhī, mādhavī, naganandinī, jayantī, bhārgavī, rambhā, siṃharathā, satī, bhrāmarī, dakṣakanyā, mahiṣamardinī, herambajananī, sāvitrī, kṛṣṇapiṅgalā, vṛṣākapāyī, lambā, himaśailajā, kārttikeyaprasūḥ, ādyā, nityā, vidyā, śubhahkarī, sāttvikī, rājasī, tāmasī, bhīmā, nandanandinī, mahāmāyī, śūladharā, sunandā, śumyabhaghātinī, hrī, parvatarājatanayā, himālayasutā, maheśvaravanitā, satyā, bhagavatī, īśānā, sanātanī, mahākālī, śivānī, haravallabhā, ugracaṇḍā, cāmuṇḍā, vidhātrī, ānandā, mahāmātrā, mahāmudrā, mākarī, bhaumī, kalyāṇī, kṛṣṇā, mānadātrī, madālasā, māninī, cārvaṅgī, vāṇī, īśā, valeśī, bhramarī, bhūṣyā, phālgunī, yatī, brahmamayī, bhāvinī, devī, acintā, trinetrā, triśūlā, carcikā, tīvrā, nandinī, nandā, dharitriṇī, mātṛkā, cidānandasvarūpiṇī, manasvinī, mahādevī, nidrārūpā, bhavānikā, tārā, nīlasarasvatī, kālikā, ugratārā, kāmeśvarī, sundarī, bhairavī, rājarājeśvarī, bhuvaneśī, tvaritā, mahālakṣmī, rājīvalocanī, dhanadā, vāgīśvarī, tripurā, jvālmukhī, vagalāmukhī, siddhavidyā, annapūrṇā, viśālākṣī, subhagā, saguṇā, nirguṇā, dhavalā, gītiḥ, gītavādyapriyā, aṭṭālavāsinī, aṭṭahāsinī, ghorā, premā, vaṭeśvarī, kīrtidā, buddhidā, avīrā, paṇḍitālayavāsinī, maṇḍitā, saṃvatsarā, kṛṣṇarūpā, balipriyā, tumulā, kāminī, kāmarūpā, puṇyadā, viṣṇucakradharā, pañcamā, vṛndāvanasvarūpiṇī, ayodhyārupiṇī, māyāvatī, jīmūtavasanā, jagannāthasvarūpiṇī, kṛttivasanā, triyāmā, jamalārjunī, yāminī, yaśodā, yādavī, jagatī, kṛṣṇajāyā, satyabhāmā, subhadrikā, lakṣmaṇā, digambarī, pṛthukā, tīkṣṇā, ācārā, akrūrā, jāhnavī, gaṇḍakī, dhyeyā, jṛmbhaṇī, mohinī, vikārā, akṣaravāsinī, aṃśakā, patrikā, pavitrikā, tulasī, atulā, jānakī, vandyā, kāmanā, nārasiṃhī, girīśā, sādhvī, kalyāṇī, kamalā, kāntā, śāntā, kulā, vedamātā, karmadā, sandhyā, tripurasundarī, rāseśī, dakṣayajñavināśinī, anantā, dharmeśvarī, cakreśvarī, khañjanā, vidagdhā, kuñjikā, citrā, sulekhā, caturbhujā, rākā, prajñā, ṛdbhidā, tāpinī, tapā, sumantrā, dūtī, aśanī, karālā, kālakī, kuṣmāṇḍī, kaiṭabhā, kaiṭabhī, kṣatriyā, kṣamā, kṣemā, caṇḍālikā, jayantī, bheruṇḍā   

sā devī yayā naike daityāḥ hatāḥ tathā ca yā ādiśaktiḥ asti iti manyate।

navarātrotsave sthāne sthāne durgāyāḥ pratiṣṭhāpanā kriyate।

brahmāṇī

brahmāṇī, brāhmaṇī   

ekā nadī ।

mahābhārate brahmāṇī nirdiṣṭā

brahmāṇī

brahmāṇī   

strīmūrtarupā brahmadevasya śaktiḥ tathā ca brahmadevasya patnī ।

brahmāṇī purāṇeṣu varṇitā dṛśyate

brahmāṇī

brahmāṇī   

ekaṃ sugandhadravyam ।

kośeṣu brahmāṇī samullikhitā

brahmāṇī

brahmāṇī   

ekaḥ kāṃsyaprakāraḥ ।

kośeṣu brahmāṇī samullikhitā

Parse Time: 0.987s Search Word: brahmāṇī Input Encoding: IAST IAST: brahmāṇī