Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Grammar Search "bahulā" has 1 results.
     
bahulā: feminine nominative singular stem: bahula
     Amarakosha Search  
1 result
     
WordReferenceGenderNumberSynonymsDefinition
pṛthvīkāFeminineSingularelā, niṣkuṭiḥ, bahulā, candrabālā
     Monier-Williams
          Search  
10 results for bahulā
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
bahulāf. a cow View this entry on the original dictionary page scan.
bahulābhimānamfn. much-threatening, menacing (said of indra-) View this entry on the original dictionary page scan.
bahulālāpa"much-talking", talkative, garrulous, loquacious View this entry on the original dictionary page scan.
bahulāntamfn. "thick at the end", having a thick sediment (as soma- juice; see bahura-madhya-) View this entry on the original dictionary page scan.
bahulāśvam. "having many horses", Name of a king View this entry on the original dictionary page scan.
bahulāviṣṭamfn. thickly peopled, densely populated View this entry on the original dictionary page scan.
bahulāyāsamfn. involving much trouble View this entry on the original dictionary page scan.
gandhabahulāf. the plant gorakṣī- View this entry on the original dictionary page scan.
kandabahulāf. Name of a bulbous plant View this entry on the original dictionary page scan.
madhubahulāf. Gaertnera Racemosa View this entry on the original dictionary page scan.
     Macdonell Search  
1 result
     
bahulāyāsa a. involving much trouble; -½âlâpa, a. loquacious; -½âvishta, pp. inhabited by many, thickly populated.
       Bloomfield Vedic
         Concordance  
1 result
     
bahulā phaṭkarikrati (AVP. phaṭ karikratu) AVś.4.18.3d; AVP.5.24.3d.
     Vedabase Search  
11 results
     
     DCS with thanks   
4 results
     
bahulā noun (feminine) a cow (Monier-Williams, Sir M. (1988))
cardamoms (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of a goddess (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of a mythical cow (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of a river (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of one of the Mātṛs attending on Skanda (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of the mother of a Samudra (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of the twelfth Kalā of the moon (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of the wife of Uttama who was son of Uttānapāda (Monier-Williams, Sir M. (1988))
pl.kṛttikās (Monier-Williams, Sir M. (1988))
the indigo plant (Monier-Williams, Sir M. (1988))
the Pleiades (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 17040/72933
bahulāśva noun (masculine) name of a son of Dhṛti
Frequency rank 37626/72933
bahulāṅgikā noun (feminine) a kind of plant
Frequency rank 60140/72933
gandhabahulā noun (feminine) the plant Gorakṣī (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 51078/72933
     Wordnet Search "bahulā" has 7 results.
     

bahulā

pṛthvikā, candravālā, niṣkuṭiḥ, bahulā, sthūlā, māleyā, tāḍakāphalam   

bṛhatī elā yā kṛṣṇā asti।

pṛthvikā vyañjanarūpeṇa upayujyate।

bahulā

gauḥ, māheṣī, saurabheyī, usrā, mātā, śṛṅgiṇī, arjunī, aghnyā, rohiṇī, māhendrī, ijyā, dhenuḥ, aghnā, dogdhrī, bhadrā, bhūgimahī, anaḍuhī, kalyāṇī, pānavī, gaurī, surabhiḥ, mabā, nilināciḥ, surabhī, anaḍvāhī, adhamā, bahulā, mahī, sarasvatī, usriyā, ahī, aditiḥ, ilā, jagatī, śarkarī   

grāmyapaśuviśeṣaḥ,yaḥ sāsnālāṅgulakakudakhuraviṣāṇī tathā ca tasyāḥ dugdhaṃ manuṣyāya puṣṭīkārakam iti manyante।

hindudharmīyāṇāṃ kṛte gauḥ avadhyā asti।

bahulā

haridrā, harit, suvarṇā, kāñcanī, pītā, gaurī, svarṇavarṇā, kāverī, umā, śivā, dīrgharāgā, haladdī, pauñjā, pītavālukā, hemanāśā, rañjanī, bhaṅgavāsā, gharṣiṇī, pītikā, rajanī, mehaghnī, bahulā, varṇinī, rātrināmikā, niśāhvā, niśā, śarvarī, varavarṇinī, varṇadātā, maṅgalapradā, hemarāgiṇī, gharṣaṇī, janeṣṭā, kṛmaghnī, lasā, yāminī, varāṅgī, varā, varṇadātrī, pavitrā, haritā, viṣaghnī, piṅgā, maṅgalyā, maṅgalā, lakṣmīḥ, bhadrā, śiphā, śobhā, śobhanā, subhagāhvayā, śyāmā, jayantikā   

oṣadhiviśeṣaḥ asya pītavarṇīyāni mūlāni pākādiṣu vyañjanatvena upayujyante raktaśuddhikaratvāt te bheṣaje tathā ca dehavarṇavidhāyitvāt ca prasādhakeṣu api upayujyante।

samaye akṛtena siṃcanena haridrā śuṣkā jātā। / haridrā kapha-pittāstraśotha-kaṇḍuvraṇāpahā।

bahulā

haridrā, harit, suvarṇā, kāñcanī, pītā, gaurī, svarṇavarṇā, kāverī, umā, śivā, dīrgharāgā, haladdī, pauñjā, pītavālukā, hemanāśā, rañjanī, bhaṅgavāsā, gharṣiṇī, pītikā, rajanī, mehaghnī, bahulā, varṇinī, rātrināmikā, niśāhvā, niśā, śarvarī, varavarṇinī, varṇadātā, maṅgalapradā, hemarāgiṇī, gharṣaṇī, janeṣṭā, kṛmaghnī, lasā, yāminī, varāṅgī, varā, varṇadātrī, pavitrā, haritā, viṣaghnī, piṅgā, maṅgalyā, maṅgalā, lakṣmīḥ, bhadrā, śiphā, śobhā, śobhanā, subhagāhvayā, śyāmā, jayantikā   

oṣadhimūlaviśeṣaḥ। haridrā nāma oṣadheḥ pītavarṇīyāni mūlāni ye janaiḥ pākādiṣu vyañjanatvena upayujyante। raktaśuddhikaratvāt te bheṣaje tathā ca dehavarṇavidhāyitvāt ca prasādhakeṣu upayujyante।

haridrāyāḥ lepena tvakśuddhiḥ bhavati।

bahulā

jalpakaḥ, bahulabahulālāpī   

yaḥ atīva jalpati।

jalpakānāṃ madhye tūṣṇīm eva bhavitavyam।

bahulā

kumbhatumbī , gandhabahulā , gopālī , gorakṣadugdhā , dīrghadaṇḍī, sarpadaṇḍī , sudaṇḍikā, citralā , dīrgha-daṇḍī, pañca-parṇikā   

naikeṣāṃ kṣupānāṃ nāmaviśeṣaḥ ।

gorakṣī nāmnā prasiddhāḥ naike kṣupāḥ santi

bahulā

kandabahulā   

ekaḥ granthiyuktaḥ kṣupaḥ ।

kandabahulāyāḥ ullekhaḥ koṣe asti

Parse Time: 1.265s Search Word: bahulā Input Encoding: IAST IAST: bahulā