Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Grammar Search "anukūlā" has 1 results.
     
anukūlā: feminine nominative singular stem: anukūla
     Monier-Williams
          Search  
1 result
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
anukūlāf. Croton Polyandrum View this entry on the original dictionary page scan.
     Vedabase Search  
3 results
     
anukūlā faithfulSB 11.7.69
sparśa-anukūlām happy for the touchSB 3.9.20
sparśa-anukūlām happy for the touchSB 3.9.20
     DCS with thanks   
1 result
     
anukūlā noun (feminine) Croton Polyandrum (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of a metre (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 43063/72933
     Wordnet Search "anukūlā" has 2 results.
     

anukūlā

anukūlā   

ekavarṇātmakaṃ varṇavṛttam।

anukūlāyāḥ pratyekasmin caraṇe bha ta na tathā ca dvau gurū staḥ।

anukūlā

cakradantī, dantī, śīghrā, śyenaghaṇṭā, nikumbhī, nāgasphotā, dantinī, upacitrā, bhadrā, rūkṣā, recanī, anukūlā, niḥśalyā, viśalyā, madhupuṣpā, eraṇḍaphalā, taruṇī, eraṇḍapatrikā, aṇurevatī, viśodhanī, kumbhī, uḍumbaradalā   

ekaḥ kṣupaḥ asyā guṇāḥ kaṭutvam uṣṇatvam śūlāmatvagdoṣārśovraṇāśmarī-śalyaśodhanatvam dīpanatvañca ।

cakradantī kośe varṇitā asti

Parse Time: 0.965s Search Word: anukūlā Input Encoding: IAST: anukūlā