Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Grammar Search "śvetas" has 1 results.
     
śvetas: masculine nominative singular stem: śveta
     Amarakosha Search  
1 result
     
WordReferenceGenderNumberSynonymsDefinition
śvetasurasāFeminineSingularbhūtaveśī
     Monier-Williams
          Search  
12 results for śvetaḥ
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
śvetasāram. Acacia Catechu or a white-flowering species of it View this entry on the original dictionary page scan.
śvetasāram. Mimosa Catechu View this entry on the original dictionary page scan.
śvetasāram. sandal View this entry on the original dictionary page scan.
śvetasarpam. a white snake View this entry on the original dictionary page scan.
śvetasarpam. Crataeva Roxburghii View this entry on the original dictionary page scan.
śvetasarpam. Tapia Crataeva View this entry on the original dictionary page scan.
śvetasarṣapam. white mustard, a grain of white mustard View this entry on the original dictionary page scan.
śvetasiddham. Name of one of skanda-'s attendants View this entry on the original dictionary page scan.
śvetasiṃhīf. a kind of pot-herb View this entry on the original dictionary page scan.
śvetaspandāf. Clitoria Ternatea or a white-flowering variety of it View this entry on the original dictionary page scan.
śvetasurasāf. a white -flowering variety of the Vitex Negundo or Nyctanthes Arbor Tristis View this entry on the original dictionary page scan.
keliśvetasahasrapattraNom. P. ttrati-, to represent a white lotus for playing with View this entry on the original dictionary page scan.
     DCS with thanks   
6 results
     
śvetasarṣapa noun (masculine) a grain of white mustard (Monier-Williams, Sir M. (1988))
white mustard (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 22467/72933
śvetasiṃhī noun (feminine) a kind of pot-herb (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 68433/72933
śvetaspandā noun (feminine) Clitoria Ternatea or a white-flowering variety of it (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 25662/72933
śvetasurasā noun (feminine) a white -flowering variety of the Vitex Negundo or Nyctanthes Arbor Tristis (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 30641/72933
śvetasyandā noun (feminine) Name einer Pflanze (? wahrscheinlich Druckfehler)
Frequency rank 72912/72933
śvetasāra noun (masculine) Acacia Catechu or a white-flowering species of it (Monier-Williams, Sir M. (1988))
Mimosa Catechu (Monier-Williams, Sir M. (1988))
sandal (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 30640/72933
     Wordnet Search "śvetaḥ" has 6 results.
     

śvetaḥ

śaṅkhaḥ, kambuḥ, kambojaḥ, abjaḥ, arṇobhavaḥ, pāvanadhvanāḥ, antakuṭilaḥ, mahānādaḥ, śvetaḥ, pūtaḥ, mukharaḥ, dīrghanādaḥ, bahunādaḥ, haripriyaḥ, kasruḥ, daram, jalajaḥ, revaṭaḥ   

jantuviśeṣaḥ, samudrodbhavajantuḥ।

śaṅkhaḥ jalajantuḥ asti। / bhaktatūryaṃ gandhatūryaṃ raṇatūryaṃ mahāsvanaḥ saṃgrāmapaṭahaḥ śaṅkhastathā cābhayaḍiṇḍima।

śvetaḥ

śaṅkhaḥ, ambhojaḥ, kambuḥ, kambojaḥ, ambujaḥ, abjaḥ jalajaḥ, arṇobhavaḥ, pāvanadhvaniḥ, antakuṭilaḥ, mahānādaḥ, śvetaḥ, pūtaḥ, mukharaḥ, dīrghanādaḥ, bahunādaḥ, haripriyaḥ   

samudrodbhavaḥ jalajantuḥ yaḥ pavitraḥ manyante tathā ca yasya dhārmikādiṣu anuṣṭhāneṣu nādaḥ kriyate।

paṇḍitaḥ satyanārāyaṇakathāyāṃ śaṅkhasya nādaḥ karoti।

śvetaḥ

jīrakaḥ, jīraḥ, jīrṇaḥ, dīpyaḥ, jīraṇaḥ, sugandham, sūkṣmapatraḥ, kṛṣṇasakhī, dūtā, suṣavī, ajājī, śvetaḥ, kaṇā, ajājīkā, vahniśikhaḥ, māgadhaḥ, dīpakaḥ   

vaṇigdravyaviśeṣaḥ asya guṇāḥ gandha-yuktatva-ruci-svara-kāritva-vāta-gulmadhmāna-atīsāragrahaṇī-krimināśitvādayaḥ।

mātā jīrakeṇa āmlasūpaṃ bhājayati।

śvetaḥ

śvetavarṇaḥ, śvetaḥ   

varṇaviśeṣaḥ- yasya varṇaḥ dugdhavat asti।

pītavarṇasya sthāne śvetavarṇaḥ upayujyatām।

śvetaḥ

śvetaḥ   

saḥ puruṣaḥ yaḥ śvetavarṇīyaḥ asti।

śveteṣu kṛṣṇaḥ jhaṭiti jñāyate।

śvetaḥ

śvetaḥ   

kṣupanāmaviśeṣaḥ ।

śvetaḥ iti naikeṣāṃ kṣupāṇāṃ nāma asti

Parse Time: 1.219s Search Word: śvetaḥ Input Encoding: IAST IAST: śvetas