Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Amarakosha Search  
1 result
     
WordReferenceGenderNumberSynonymsDefinition
golomīFeminineSingulargaṇḍālī, śakulākṣakaḥ, śatavīryā
     Monier-Williams
          Search  
3 results for śatavīryā
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
śatavīryāf. white. flowering dūrvā- grass View this entry on the original dictionary page scan.
śatavīryāf. a vine with reddish grapes View this entry on the original dictionary page scan.
śatavīryāf. Asparagus Racemosus View this entry on the original dictionary page scan.
     DCS with thanks   
1 result
     
śatavīryā noun (feminine) Asparagus Racemosus (Monier-Williams, Sir M. (1988))
a vine with reddish grapes (Monier-Williams, Sir M. (1988))
white- flowering Dūrvā grass (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 15245/72933
     Wordnet Search "śatavīryā" has 1 results.
     

śatavīryā

śatāvarī, śatamūlī, bahusutā, abhīruḥ, indīvarī, varī, ṛṣyaproktā, bhīrupatrī, nārāyaṇī, aheruḥ, raṅgiṇī, śaṭī, dvīpiśatruḥ, ṛṣyagatā, śatapadī, pīvarī, dhīvarī, vṛṣyā, divyā, dīpikā, darakaṇṭhikā, sūkṣmapatrā, supatrā, bahumūlā, śatāhvayā, khāṭurasā, śatāhvā, laghuparṇikā, ātmaguptā, jaṭā, mūlā, śatavīryā, mahauṣadhī, madhurā, śatamūlā, keśikā, śatapatrikā, viśvasthā, vaiṇavī, pārṣṇī, vāsudevapriyaṅkarī, durmanyā, tailavallī, ṛṣyaproktā   

kṣupakavat vallīviśeṣaḥ।

śatāvaryāḥ mūlaṃ bījaṃ ca auṣadhanirmāṇāya upayujyate।

Parse Time: 1.115s Search Word: śatavīryā Input Encoding: IAST IAST: śatavīryā