Donate
 
   
Select your preferred input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
  
"śa" has 1 results.
        Root WordIAST MeaningMonier Williams PageClass
√शśa /
     Amarakosha Search  
430 results
     
WordReferenceGenderNumberSynonymsDefinition
abhihāraḥ3.3.176MasculineSingularnyāyyam, varam, balam, sthirāṃśa
abhijātaḥ3.3.88MasculineSingularsatyam, sādhuḥ, vidyamānaḥ, praśastaḥ, abhyarhitaḥ
abhīkṣṇam2.4.11MasculineSingularśaśvat
abhiprāyaḥ2.4.20MasculineSingularāśayaḥ, chandaḥ
agādhamMasculineSingularatalasparśamvery deep
agniḥMasculineSingularjvalanaḥ, barhiḥ, śociṣkeśa, bṛhadbhānuḥ, analaḥ, śikhāvān, hutabhuk, saptārciḥ, citrabhānuḥ, appittam, vaiśvānaraḥ, dhanañjayaḥ, jātavedāḥ, śuṣmā, uṣarbudhaḥ, kṛśānuḥ, rohitāśvaḥ, āśuśukṣaṇiḥ, dahanaḥ, damunāḥ, vibhāvasuḥ, vahniḥ, kṛpīṭayoniḥ, tanūnapāt, kṛṣṇavartmā, āśrayāśa, pāvakaḥ, vāyusakhaḥ, hiraṇyaretāḥ, havyavāhanaḥ, śukraḥ, śuciḥ, vītihotraḥfire god
ajagaraḥMasculineSingularśayuḥ, vāhasaḥsort of snake
ajaḥ3.3.36MasculineSingularvalgudarśanaḥ
ajñaḥ3.1.47MasculineSingularbāliśa, mūḍhaḥ, yathājātaḥ, mūrkhaḥ, vaidheyaḥ
ākṣāritaḥ3.1.41MasculineSingularkṣāritaḥ, abhiśastaḥ
alīkam3,.3.12NeuterSingularśūlaḥ, śaṅkaradhanvā
ālokanam2.4.31NeuterSingularnidhyānam, darśanam, īkṣaṇam, nirvarṇanam
alpam3.1.61MasculineSingulartanuḥ, sūkṣmam, stokaḥ, kaṇaḥ, truṭiḥ, kṛśam, ślakṣaṇam, leśa, mātrā, dabhram, kṣullakaḥ, aṇuḥ, lavaḥ
amaraḥ1.1.7-9MasculineSingularnirjaraḥ, vibudhaḥ, sumanasaḥ, āditeyaḥ, aditinandanaḥ, asvapnaḥ, gīrvāṇaḥ, daivatam, devaḥ, suraḥ, tridiveśa, diviṣad, ādityaḥ, amartyaḥ, dānavāriḥ, devatā, tridaśa, suparvā, divaukāḥ, lekhaḥ, ṛbhuḥ, amṛtāndhāḥ, vṛndārakaḥimmortal
āmiṣāśī3.1.18MasculineSingularśauṣkalaḥ
anayaḥ3.3.157MasculineSingularsaṅghātaḥ, sanniveśa
aṅgāradhānikā2.9.30FeminineSingularaṅgāraśakaṭī, hasantī, hasa‍nī
apabhraṃśa1.6.2MasculineSingularapaśabdaḥungrammatical language
āpaḥ1.10.3-4FemininePluralsalilam, payaḥ, jīvanam, kabandham, puṣkaram, arṇaḥ, nīram, śambaram, vāḥ, kamalam, kīlālam, bhuvanam, udakam, sarvatomukham, toyaḥ, kṣīram, meghapuṣpam, vāri, jalam, amṛtam, vanam, pāthaḥ, ambhaḥ, pānīyam, ambu, ghanarasaḥwater
apāmārgaḥMasculineSingularpratyakparṇī, śaparṇī, kiṇihī, śaikharikaḥ, kharamañjarī, dhāmārgavaḥ, mayūrakaḥ
apavādaḥ3.3.95MasculineSingularjambālaḥ, śaspaḥ
āśaṃśuḥ3.1.25MasculineSingularāśaṃsitā
āsravaḥ2.4.29MasculineSingularkleśa, ādīnavaḥ
atiśayaḥ1.1.67MasculineSingularbhṛśam, gāḍham, tīvram, atimātram, ativelam, dṛḍham, nitāntam, nirbharam, atyartham, bharaḥ, bāḍham, ekāntam, udgāḍhammuch or excessive
avarṇaḥMasculineSingularākṣepaḥ, garhaṇam, jugupsā, parīvādaḥ, nindā, upakrośa, nirvādaḥ, kutsā, apavādaḥcensure, blame, or contempt
bāḍham3.3.50NeuterSingularbalisutaḥ, śaraḥ
bahupradaḥ3.1.4MasculineSingularvadānyaḥ, sthūlalakṣyaḥ, dānaśauṇḍaḥ
balam2.8.107NeuterSingularparākramaḥ, sthāma, taraḥ, śaktiḥ, śauryam, draviṇam, prāṇaḥ, śuṣmam, sahaḥ
balam3.3.203NeuterSingularśaṅkuḥ
bāṇaḥ2.8.87MasculineSingularmārgaṇaḥ, khagaḥ, pṛṣatkaḥ, pa‍ttrī, kalambaḥ, ajihmagaḥ, i‍ṣuḥ, śaraḥ, ā‍śugaḥ, ‍viśikhaḥ, ropaḥ
bhānuḥ3.3.112MasculineSingularśailaḥ, taruḥ
bhikṣuḥ2.7.45MasculineSingularpārāśa, maskarī, parivrāṭ, karmandī
bhittamNeuterSingularśakalam, khaṇḍam, ardhaḥa part
bhogavatī3.3.76FeminineSingularchandaḥ, daśamam
bhrātṛvyaḥ3.3.154MasculineSingularśapathaḥ, jñānam, viśvāsaḥ, hetuḥ, randhraḥ, adhīnaḥ, śabdaḥ
bilvaḥMasculineSingularśailūṣaḥ, mālūraḥ, śrīphalaḥ, śāṇḍilyaḥ
bodhidrumaḥ2.4.20MasculineSingularcaladalaḥ, pippalaḥ, kuñjarāśanaḥ, aśvatthaḥ
brahmā1.1.16-17MasculineSingularprajāpatiḥ, viścasṛṭ, aṇḍajaḥ, kamalodbhavaḥ, satyakaḥ, ātmabhūḥ, pitāmahaḥ, svayaṃbhūḥ, abjayoniḥ, kamalāsanaḥ, vedhāḥ, vidhiḥ, pūrvaḥ, sadānandaḥ, haṃsavāhanaḥ, surajyeṣṭhaḥ, hiraṇyagarbhaḥ, caturāsanaḥ, druhiṇaḥ, sraṣṭā, vidhātā, nābhijanmā, nidhanaḥ, rajomūrtiḥ, parameṣṭhī, lokeśa, dhātā, virañciḥbramha
bubhukṣā2.9.55FeminineSingularaśanāyā, kṣut
bubhukṣitaḥ3.1.18MasculineSingularaśanāyitaḥ, kṣudhitaḥ, jighatsuḥ
cāṅgerīFeminineSingularcukrikā, dantaśaṭhā, ambaṣṭhā, amlaloṇikā
cāraḥ2.8.12MasculineSingularpraṇidhiḥ, apasarpaḥ, caraḥ, spaśa, gūḍhapuruṣaḥ, yathārhavarṇaḥ
churikā2.8.93FeminineSingularśastrī, asiputrī, asidhenukā
citrāFeminineSingularmūṣikaparṇī, pratyakśreṇī, dravantī, raṇḍā, vṛṣā, nyagrodhī, sutaśreṇī, śambarī, upacitrā
citrabhānuḥ3.3.112MasculineSingularpakṣī, śaraḥ
citram1.5.17MasculineSingularkarburaḥ, kirmīraḥ, kalmāṣaḥ, śabalaḥ, etaḥvariegated
daṇḍaḥ3.3.48MasculineSingularvaṃśaśalākā
daraḥ3.3.192MasculineSingularvinā, tādarthyam, paridhānam, avasaraḥ, ātmīyaḥ, bhedaḥ, avadhiḥ, antarātmā, bahiḥ, chidram, antardhiḥ, avakāśa, madhyaḥ
darpaṇaḥ1.2.140MasculineSingularmukuraḥ, ādarśa
daśamīsthaḥ3.3.94MasculineSingularabhiprāyaḥ, vaśa
dāvaḥMasculineSingulardavaḥ, vanahutāśanaḥforest fire
devanam3.3.124NeuterSingularvipat, bhraṃśa, kāmajaḥdoṣaḥ, krodhajaḥdoṣaḥ
dhanuḥ2.8.84FeminineSingularkārmukam, iṣvāsaḥ, cāpaḥ, dhanva, śarāsanam, kodaṇḍam
dharmarājaḥ1.1.61-62MasculineSingularantakaḥ, daṇḍadharaḥ, yamarāṭ, kṛtāntaḥ, pitṛpatiḥ, vaivasvataḥ, kālaḥ, śamanaḥ, paretarāṭ, śrāddhadevaḥ, yamaḥ, yamunābhrātā, samavartīyama
diṣṭam3.3.41NeuterSingularsūkṣmailā, kālaḥ, alpaḥ, saṃśayaḥ
divaukasaḥ3.3.234MasculineSingularhitāśaṃsā, ahidaṃṣṭraḥ
dravyam2.9.90NeuterSingularkośa
dṛṣṭāntaḥ3.3.69MasculineSingularśleṣmādiḥ, aśmavikṛtiḥ, rasādiḥ, śabdayoniḥ, raktādiḥ, mahābhūtādiḥ, mahābhūtaguṇāḥ, indriyāṇi
durnāmakam2.6.54NeuterSingulararśa
dūrvāFeminineSingularbhārgavī, ruhā, anantā, śataparvikā, sahasravīryā
dūtaḥ2.8.15MasculineSingularsaṃdeśaharaḥ
dvāparaḥ3.3.170MasculineSingulardrumaḥ, śailaḥ, arkaḥ
dvārapālaḥ2.8.6MasculineSingularpratīhāraḥ, dvāsthaḥ, ‍dvāsthitaḥ, darśakaḥ
dviguṇākṛtam2.9.9MasculineSingulardvitīyākṛtam, dvihalyam, dvisītyam, śambākṛtam
dyauḥ1.2.1FeminineSingularvyoma, nabhaḥ, anntam, viyat, vihāyaḥ, dyuḥ, meghādhvā, dyauḥ, puṣkaram, antarīkṣam, suravartma, viṣṇupadam, vihāyasaḥ, tārāpathaḥ, mahābilam, abhram, ambaram, gaganam, kham, ākāśam, nākaḥ, antarikṣamsky
evam3.3.258MasculineSingularbhūṣaṇam, paryāptiḥ, śaktiḥ, vāraṇam
gaḍakaḥ1.10.17MasculineSingularśakulārbhakaḥsheat fish
gairikam3,.3.12NeuterSingularsāṣṭaṃśataṃsuvarṇam, hema, urobhūṣaṇam, palam, dīnāraḥ
gandhanam3.3.122NeuterSingularavakāśa, sthitiḥ
gandharvaḥ3.3.140MasculineSingularśiśuḥ, bāliśa
garutmānMasculineSingularnāgāntakaḥ, viṣṇurathaḥ, garuḍaḥ, suparṇaḥ, tārkṣyaḥ, pannagāśanaḥ, vainateyaḥ, khageśvaraḥa heavanly bird
gauḥ2.9.67-72FeminineSingularupasaryā, rohiṇī, bahusūtiḥ, kapilā, navasūtikā, ekahāyanī, droṇakṣīrā, bandhyā, saurabheyī, garbhopaghātinī, arjunī, acaṇḍī, dhavalā, vaṣkayiṇī, dvivarṣā, pīnoghnī, tryabdā, samāṃsamīnā, sandhinī, vaśā, praṣṭhauhī, naicikī, pareṣṭukā, pāṭalā, suvratā, caturabdā, droṇadugdhā, avatokā, usrā, kālyā, aghnyā, sukarā, kṛṣṇā, dhenuḥ, ekābdā, pīvarastanī, trihāyaṇī, māheyī, vehad, śṛṅgiṇī, bālagarbhiṇī, śavalī, cirasūtā, dvihāyanī, sukhasaṃdohyā, caturhāyaṇī, dhenuṣyā, sravadgarbhā, mātā(49)cow
ghaṇṭāravāFeminineSingularśaṇapuṣpikā
golomīFeminineSingulargaṇḍālī, śakulākṣakaḥ, śatavīryā
grāmāntamNeuterSingularupaśalyam
grāmatā2.4.42FeminineSingularpadyaḥ, yaśa
gundraḥMasculineSingulartejanakaḥ, śaraḥ
hāyanaḥ3.3.115MasculineSingularśakraḥ, ghātukaḥ, varṣukābdaḥ
himāṃśuḥ1.3.13-14MasculineSingularśaśadharaḥ, induḥ, sudhāṃśuḥ, niśāpatiḥ, somaḥ, kalānidhiḥ, nakṣatreśa, candramāḥ, kumudabāndhavaḥ, śubhrāṃśuḥ, abjaḥ, glauḥ, dvijarājaḥ, kṣapākaraḥ, candraḥ, vidhuḥ, oṣadhīśa, jaivātṛkaḥ, mṛgāṅkaḥthe moon
hlādinīFeminineSingulardambholiḥ, śatakoṭiḥ, kuliśam, śambaḥ, paviḥ, vajram, aśaniḥ, svaruḥ, bhiduramthe thunderbolt of indra
ilā3.3.48FeminineSingularbhṛśam, pratijñā
īlitaśaMasculineSingularvarṇitam, paṇitam, paṇāyim, īḍitam, gīrṇam, praṇum, śastam, abhiṣṭutam, panitam, panāyim, stutam
indraḥ1.1.45MasculineSingularmarutvān, pākaśāsanaḥ, puruhūtaḥ, lekharṣabhaḥ, divaspatiḥ, vajrī, vṛṣā, balārātiḥ, harihayaḥ, saṅkrandanaḥ, meghavāhanaḥ, ṛbhukṣāḥ, maghavā, vṛddhaśravāḥ, purandaraḥ, śakraḥ, sutrāmā, vāsavaḥ, vāstoṣpatiḥ, śacīpatiḥ, svārāṭ, duścyavanaḥ, ākhaṇḍalaḥ, viḍaujāḥ, sunāsīraḥ, jiṣṇuḥ, śatamanyuḥ, gotrabhid, vṛtrahā, surapatiḥ, jambhabhedī, namucisūdanaḥ, turāṣāṭ, sahasrākṣaḥindra, the king of the gods
indrāyudhamNeuterSingularśakradhanuḥ, rohitamrainbow
jagaraḥ2.8.66MasculineSingularkaṅkaṭakaḥ, kavacaḥ, tanutram, varma, daṃśanam, uraśchadaḥ
jalanīlīFeminineSingularśaivalaḥ, śaivālamvallisneria
jambīraḥ2.4.24MasculineSingulardantaśaṭhaḥ, jambhaḥ, jambhīraḥ, jambhalaḥ
janatā2.4.42FeminineSingularkhaḍgaḥ, śaraḥ
janyam3.3.167MasculineSingularpraśastyaḥ, rūpam
jihmaḥ3.3.149MasculineSingularyuktam, śaktam, hitam
kabarī2.6.98FeminineSingularkeśaveśa
kacchapī3.3.139FeminineSingularghaṭaḥ, bhamūrdhāṃśa
kaḍāraḥ1.5.16MasculineSingularkadruḥ, piṅgalaḥ, kapilaḥ, piṅgaḥ, piśaṅgaḥtwany
kaivartaḥ1.10.15MasculineSingularśa, dhīvaraḥfisherman
kalā3.3.206FeminineSingularśarkarā
kālānusāryamFeminineSingularśaileyam, vṛddham, aśmapuṣpam, śītaśivam
kālindīFeminineSingularśamanasvasā, sūryatanayā, yamunāyamuna(river)
kamalaḥ3.3.202MasculineSingularśaṭhaḥ, śvāpadaḥ, sarpaḥ
kāmpilyaḥFeminineSingularrocanī, karkaśa, candraḥ, raktāṅgaḥ
kapiḥ2.5.4MasculineSingularśākhāmṛgaḥ, valīmukhaḥ, markaṭaḥ, vānaraḥ, plavaṅgaḥ, śa, plavagaḥ, vanaukāḥ
kapitthaḥ2.4.21MasculineSingulardantaśaṭhaḥ, dadhitthaḥ, grāhī, manmathaḥ, dadhiphalaḥ, puṣpaphalaḥ
karṇaḥ2.6.95MasculineSingularśrotram, śrutiḥ, śravaṇam, śravaḥ, śabdagrahaḥ
karṇajalaukā2.2.15FeminineSingularśatapadī
karparī2.9.102FeminineSingularrasagarbham, tākṣryaśailam
karṣūḥ3.3.230MasculineSingularlokaḥ, dhātvaṃśa, vṛṣṭiḥ
kārtikeyaḥMasculineSingularmahāsenaḥ, kumāraḥ, śikhivāhanaḥ, bāhuleyaḥ, senānīḥ, ṣaḍānanaḥ, śaktidharaḥ, viśākhaḥ, guhaḥ, skandaḥ, śarajanmā, krauñcadāruṇaḥ, ṣāṇmāturaḥ, tārakajit, agnibhūḥ, pārvatīnandanaḥkaarttik
kāruṇyamNeuterSingularkṛpā, dayā, anukampā, anukrośa, karuṇā, ghṛṇāpity
kaṣāyaḥ3.3.161MasculineSingularśapathaḥ, tathyaḥ
kaṭuḥFeminineSingularcakrāṅgī, kaṭaṃvarā, śakulādanī, aśokarohiṇī, kaṭurohiṇī, matsyapittā, kṛṣṇabhedī
kaupīnam3.3.129NeuterSingularkulam, śa
khaḍgaḥ2.8.90MasculineSingularkṛpāṇaḥ, asiḥ, riṣṭiḥ, kaukṣethakaḥ, maṇḍalāgraḥ, nistriṃśa, karavālaḥ, candrahāsaḥ
khagaḥ2.5.35-36MasculineSingularvihaṅgamaḥ, pakṣī, śakunaḥ, pattrī, pattrarathaḥ, vājī, viṣkiraḥ, garutmān, vihaṅgaḥ, vihāyāḥ, śakuniḥ, dvijaḥ, patagaḥ, aṇḍajaḥ, vikiraḥ, patatriḥ, pitsan, vihagaḥ, śakuntiḥ, śakuntaḥ, patatrī, patan, nagaukāḥ, viḥ, nīḍodbhavaḥ, nabhasaṅgamaḥ
khalinī2.4.42FeminineSingularkhalyā, svargaḥ, ākāśa
khuraḥ2.8.50MasculineSingularśapham
klībam3.3.221MasculineSingularrahaḥ, prakāśa
klīvaḥ2.6.39MasculineSingular‍ṣaṇḍaḥ, napuṃsakam, tṛtīyāprakṛtiḥ, śaṇḍhaḥ
kolakam1.2.130NeuterSingularkakkolakam, kośaphalam
kośātakī3.3.8FeminineSingulartāpaḥ, śaṅkā, ruk
kṛṣṇāFeminineSingularkolā, uṣaṇā, māgadhī, śauṇḍī, kaṇā, vaidehī, pippalī, capalā, upakulyā
kṣudraśaṃkhaḥMasculineSingularśaṅkanakāḥsmall shell
kuberaḥ1.1.68-69MasculineSingularekapiṅgaḥ, paulastyaḥ, dhanādhipaḥ, manuṣyadharmā, tryambakasakhaḥ, śrīdaḥ, yakṣaḥ, vaiśravaṇaḥ, rājarājaḥ, guhyakeśvaraḥ, aiḍaviḍaḥ, naravāhanaḥ, kinnareśa, dhanadaḥ, yakṣarāṭ, puṇyajaneśvaraḥkuber
kuñjaḥ3.3.37MasculineSingularśaṅkhaḥ, śaśāṅkaḥ
kuraraḥ2.5.25MasculineSingularutkrośa
kuṭajaḥ2.2.66MasculineSingulargirimallikā, śakraḥ, vatsakaḥ
kūṭam3.3.43MasculineSingularjñānam, akṣi, darśanam
kuṭannaṭamNeuterSingulargonardam, śapuram, kaivartīmustakam, vāneyam, paripelavam, plavam, gopuram
kuṭṭakaḥ2.10.8MasculineSingularśaulvikaḥ
kuṭṭanī2.6.19FeminineSingularśambhalī
lakṣyam2.8.87NeuterSingularla‍kṣam, śaravyam
lāṅgalīFeminineSingularśāradī, toyapippalī, śakulādanī
lokaḥ3.3.2MasculineSingularudyotaḥ, darśanam
lolaḥ3.3.213MasculineSingularśailaḥ, meṣaḥ, arkaḥ
madanaḥ1.1.25-26MasculineSingularbrahmasūḥ, māraḥ, kandarpaḥ, kāmaḥ, sambarāriḥ, ananyajaḥ, makaradhvajaḥ, viśvaketuḥ, pradyumnaḥ, darpakaḥ, pañcaśaraḥ, manasijaḥ, puṣpadhanvā, ātmabhūḥ, manmathaḥ, mīnaketanaḥ, anaṅgaḥ, smaraḥ, kusumeṣuḥ, ratipatiḥkamadeva
madhyam3.3.169MasculineSingularyugam, saṃśayaḥ
mahatī3.3.76FeminineSingularśastram, vahnijvālā, raverarciḥ
mahecchaḥ3.1.1MasculineSingularmahāśayaḥ
mahīdhraḥ2.3.1MasculineSingulargiriḥ, parvataḥ, kṣmābhṛt, acalaḥ, gotraḥ, dharaḥ, śikharī, śiloccayaḥ, grāvā, adriḥ, ahāryaḥ, śailaḥ
māraṇam2.8.118NeuterSingularnirbahaṇam, pravāsanam, nihiṃsanam, nirgranthanam, nihānanam, nirvāpaṇam, pratighātanam, krathanam, piñjaḥ, unmāthaḥ, nikāraṇam, parāsanam, nirvāsanam, apāsanam, kṣaṇanam, viśasanam, udvāsanam, ujjāsanam, viśaraḥ, pramāpaṇam, viśāraṇam, niṣūdanam, saṃjñapanam, ni‍starhaṇam, parivarjanam, māraṇam, pramathanam, ālambhaḥ, ghātaḥ
mārjāraḥ2.2.7MasculineSingularotuḥ, viḍālaḥ, vṛṣadaṃśakaḥ, ākhubhuk
mātaṅgaḥ3.3.26MasculineSingularhariṇaḥ, śabalaḥ, cātakaḥ
mātrā3.3.185FeminineSingularnideśa, granthaḥ
matsaraḥ3.3.180MasculineSingularkarparāṃśa
mattaḥ3.1.22MasculineSingularśauṇḍaḥ, utkaṭaḥ, kṣīvaḥ
mayūkhaḥ3.3.23MasculineSingularśailaḥ, vṛkṣaḥ
mekhalā2.6.109FeminineSingularkāñcī, saptakī, raśa, sārasanam
meṣakambalam2.9.108MasculineSingularśaśaloma
mitraḥ3.3.175MasculineSingularparicchadaḥ, jaṅgamaḥ, khaḍgakośa
mṛtyuḥ2.8.118Ubhaya-lingaSingularantaḥ, ‍‍diṣṭāntaḥ, maraṇam, atyayaḥ, kāladharmaḥ, śa, pralayaḥ, pañcatā, nidhanam
mud1.4.26FeminineSingularśarma, sammadaḥ, harṣaḥ, sukham, ānandaḥ, āmodaḥ, pramadaḥ, śātam, ānandathuḥ, pramodaḥ, prītiḥjoy or pleasure
muhuḥ2.4.1MasculineSingularabhīkṣṇyam, asakṛt, punaḥpunaḥ, śaśvat
mūlyam2.10.38-39NeuterSingularbharaṇam, bharma, vidhā, paṇaḥ, bharaṇyam, bhṛ‍tiḥ, karmaṇyā, nirveśa, vetanam, bhṛtyā
mūrcchitaḥ3.3.89MasculineSingularāśrayaḥ, avātaḥ, śastrābhedyaṃvarma
muṣkaḥ2.6.77MasculineSingularaṇḍakośa, vṛṣaṇaḥ
nadī1.10.29-30FeminineSingularkūlaṅkaṣā, sravantī, dhunī, śaivalinī, rodhovakrā, apagā, dvīpavatī, hradinī, taraṅgiṇī, nirjhariṇī, nimnagā, srotasvatī, taḍinī, sarit, sarasvatīa river
nāḍī3.3.49FeminineSingularsthūlaḥ, pragāḍham, śaktaḥ
nidrā1.7.36FeminineSingularśayanam, svāpaḥ, svapnaḥ, saṃveśasleep
nigālaḥ2.8.48MasculineSingulargaloddeśa
nikṛtaḥ3.1.45MasculineSingularanṛjuḥ, śaṭhaḥ
nirdeśa2.8.25MasculineSingularavavādaḥ, nideśa, śāsanam, śiṣṭiḥ, ājñā
ojaḥ3.3.241NeuterSingularvṛddhaḥ, praśasyaḥ
oṣṭhaḥ2.6.91MasculineSingularadharaḥ, radanacchadaḥ, daśanavāsaḥ
padmam1.10.39-40MasculineSingularpaṅkeruham, kamalam, aravindam, rājīvam, sārasam, kuśeśayam, sahasrapattram, nalinam, ambhoruham, bisaprasūnam, tāmarasam, śatapattram, mahotpalam, puṣkaram, sarasīruhama lotus
pakkaṇaḥ2.2.20MasculineSingularśavarālayaḥ
paṇaḥ3.3.52MasculineSingularśarvaḥ
pañcaśākhaḥ2.6.82MasculineSingularpāṇiḥ, śayaḥ
paramparākam2.7.28NeuterSingularśamanam, prokṣaṇam
parīvāpaḥ3.3.136MasculineSingularśayyā, aṭṭaḥ, dārāḥ
paṭaḥ2.10.18MasculineSingularuṣṇaḥ, dakṣaḥ, caturaḥ, ‍‍‍peśalaḥ, sūtthānaḥ
paṭalam3.3.209NeuterSingulartuṣānalaḥ, śaṅkubhiḥkīrṇaḥśvabhraḥ
pataṅgaḥ2.5.31MasculineSingularśalabhaḥ
pātram3.3.187NeuterSingularpatnī, śarīram
pattramNeuterSingulardalam, parṇam, chadaḥ, palāśam, chadanam
paṭuḥ3.3.46MasculineSingularatiśastaḥ
pecakaḥ3.3.6MasculineSingularekadeśa, pratikūlaḥ
phalam2.9.13NeuterSingularkuṭakam, phālaḥ, kṛṣakaḥ, nirīśam
picchilā2.2.62FeminineSingularaguru, śiṃśa
piṇḍītakaḥ2.2.52MasculineSingularmaruvakaḥ, śvasanaḥ, karahāṭakaḥ, śalyaḥ, madanaḥ
piṇyākaḥ3.3.9MasculineSingularśaśāṅkaḥ
prābhṛtam2.8.27NeuterSingularpradeśanam
pradhānam3.3.129NeuterSingularśarīram, pramāṇam
prāḍvivākaḥ2.8.5MasculineSingularakṣadarśakaḥ
pragāḍham3.3.50NeuterSingularatisūkṣmam, dhānyaṃśam
prāṇīMasculineSingularjantuḥ, janyuḥ, śarīrī, cetanaḥ, janmīanimal
praphullaḥMasculineSingularvikacaḥ, sphuṭaḥ, phullaḥ, utphullaḥ, vikasitaḥ, saṃphullaḥ, vyākośa
prāptarūpaḥ3.3.138MasculineSingularvalayaḥ, śaṅkhaḥ
prasavaḥ3.3.216MasculineSingularśastraḥ, śūdrāyāṃvipratanayaḥ
prasiddhaḥ3.3.111MasculineSingularśailaḥ, pāṣāṇaḥ
prasthaḥ3.3.94MasculineSingularaṅghriḥ, turyāṃśa, raśmiḥ
prasūnam3.3.130NeuterSingularcatuṣpathaḥ, saṃniveśa
pratihāsaḥMasculineSingularkaravīraḥ, śataprāsaḥ, caṇḍātaḥ, hayamārakaḥ
pratyākhyānam2.4.32NeuterSingularnirākṛtiḥ, nirasanam, pratyādeśa
pratyantaḥMasculineSingularmlecchadeśa
pravīṇaḥ3.1.2MasculineSingularśikṣitaḥ, abhijñaḥ, kṛtamukhaḥ, niṣṇātaḥ, nipuṇaḥ, kuśalaḥ, vaijñānikaḥ, vijñaḥ, kṛtī
proṣṭhī1.10.18FeminineSingularśapharīa sort of carp (one kind of fish)
pṛthuromāMasculineSingularvisāraḥ, jhaṣaḥ, śakalī, matsyaḥ, mīnaḥ, vaisāriṇaḥ, aṇḍajaḥa fish
pūjyaḥ3.3.158MasculineSingularyasyayojñātastatraśabdādikam
pulomajāFeminineSingularśa, indrāṇīsaci, indra's wife
puram3.3.191NeuterSingularcāmaraḥdaṇḍaḥ, śayanam, āsanam
rākṣasaḥMasculineSingularrakṣaḥ, puṇyajanaḥ, karvuraḥ, āśaraḥ, kravyāt, yātu, yātudhānaḥ, rātricaraḥ, asrapaḥ, kauṇapaḥ, nairṛtaḥ, nikaṣātmajaḥ, rātriñcaraḥ, kravyādaḥgiant
rathaḥ2.8.51MasculineSingularśatāṅgaḥ, syandanaḥ
ravaṇaḥ3.1.36MasculineSingularśabdanaḥ
rohī2.2.49MasculineSingularrohitakaḥ, plīhaśatruḥ, dāḍimapuṣpakaḥ
ṛtuḥ3.3.68MasculineSingularśāstram, nidarśanam
śabdaḥMasculineSingularword
śabdaḥ1.2.24MasculineSingularnisvānaḥ, nirghoṣaḥ, ravaḥ, ninadaḥ, virāvaḥ, āravaḥ, nādaḥ, svānaḥ, dhvānaḥ, ninādaḥ, saṃrāvaḥ, nisvanaḥ, nirhrādaḥ, svanaḥ, dhvaniḥ, ārāvaḥsound
sabhā3.3.145FeminineSingularśauryaḥ, parākramaḥ
sādinaḥ3.3.114MasculineSingularkeśa
sahasravedhīFeminineSingularamlavetasaḥ, śatavedhī, cukraḥ
śaikṣāḥ2.7.13MasculineSingularprāthamakalpikāḥ
śailūṣaḥ2.10.12MasculineSingularśailālī, jāyājīvaḥ, ‍kṛśāśvī, bharataḥ, naṭaḥ
śaiśavam2.6.40NeuterSingular‍śiśutvam, bālyam
śakalam3.3.13NeuterSingularmeghajālam
śakaṭaḥ2.8.52MasculineSingularanaḥ
śaklaḥ3.1.33MasculineSingularpriyaṃvadaḥ
śakrapādapaḥ2.2.53MasculineSingulardevadāru, bhadradāru, drukilimam, pītadāru, dāru, pūtikāṣṭham, pāribhadrakaḥ
śakṛt2.6.68NeuterSingularpurīṣam, gūtham, varcaskam, uccāraḥ, viṣṭhā, avaskaraḥ, viṭ, śamalam
śaktiḥ2.8.17FeminineSingular
śaktiḥ3.3.73FeminineSingulardānam, avasānam
śāktīkaḥ2.8.70MasculineSingularśaktihetikaḥ
śakuntaḥ3.3.64MasculineSingularhāstipakaḥ, sūtaḥ
śākyamuniḥ1.1.14-15MasculineSingularsarvārthasiddhaḥ, śauddhodaniḥ, gautamaḥ, arkabandhuḥ, māyādevīsutaḥ, śākyasiṃhaḥbuddha
śalalī2.2.8FeminineSingularśalam, śalalam
śalāṭuḥMasculineSingular
śalyam2.8.94MasculineSingularśaṅkuḥ
śamaḥ3.2.3MasculineSingular
śamathaḥ3.2.3MasculineSingularśamaḥ, śāntiḥ
śambalaḥ3.5.34MasculineSingular
śaṃbhuḥMasculineSingularkapardī, kapālabhṛt, virūpākṣaḥ, sarvajñaḥ, haraḥ, tryambakaḥ, andhakaripuḥ, vyomakeśa, sthāṇuḥ, ahirbudhnyaḥ, paśupatiḥ, mahānaṭaḥ, maheśvaraḥ, īśānaḥ, bhūteśa, giriśa, kṛttivāsāḥ, ugraḥ, śitikaṇṭhaḥ, mahādevaḥ, kṛśānuretāḥ, nīlalohitaḥ, bhargaḥ, gaṅgādharaḥ, vṛṣadhvajaḥ, bhīmaḥ, umāpatiḥ, īśa, gajāriḥ, śūlī, śarvaḥ, candraśekharaḥ, girīśa, mṛtyuñjayaḥ, prathamādhipaḥ, śrīkaṇṭhaḥ, vāmadevaḥ, trilocanaḥ, dhūrjaṭiḥ, smaraharaḥ, tripurāntakaḥ, kratudhvaṃsī, bhavaḥ, rudraḥ, aṣṭamūrtiḥ, śivaḥ, īśvaraḥ, śaṅkaraḥ, khaṇḍaparaśuḥ, mṛḍaḥ, pinākī(51)shiva, god
śambhuḥ3.3.142MasculineSingulargauḥ, strī
śambūkaḥ1.10.23MasculineSingularjalaśuktiḥa bivalve shell
śa2.2.52FeminineSingularsaktuphalā, śivā
śa2.9.23FeminineSingular‍simbā
śamīdhānyaḥ2.9.24NeuterSingular
śamīraḥ2.2.52MasculineSingular
śaṃkhaḥMasculineSingularkambuḥa conch
śampā1.3.9FeminineSingularcañcalā, taḍit, hrādinī, vidyut, kṣaṇaprabhā, śatahradā, capalā, saudāminī, airāvatīlighting
sāṃśayikaḥ3.1.3MasculineSingularsaṃśayāpannamānasaḥ
saṃvatsaraḥMasculineSingularsamāḥ, vatsaraḥ, abdaḥ, hāyanaḥ, śarata year
śamyā2.9.14FeminineSingularyugakīlakaḥ
śaṇasūtramNeuterSingularpavitrakampackthread
sandhā3.3.109FeminineSingularadhikṣepaḥ, nirdeśa
śaṅkhaḥ3.3.23MasculineSingularviśikhaḥ, vāyuḥ
śaṅkhinīFeminineSingularcorapuṣpī, keśinī
śāntaḥ3.1.96MasculineSingularśamitaḥ
santatiḥ2.7.1FeminineSingularvaṃśa, gotram, anvavāyaḥ, jananam, santānaḥ, kulam, abhijanaḥ, anvayaḥ
śapanamNeuterSingularśapathaḥan oath
śarābhyāsaḥ2.8.87MasculineSingularupāsanam
śarad3.3.100FeminineSingularkomalaḥ, atīkṣṇaḥ
śarad1.4.20FeminineSingularautum
śaraḥ3.5.11MasculineSingular
śaraṇam3.3.59NeuterSingularasambādhaṃcamūgatiḥ, ghaṇṭāpathaḥ, prāṇyutpādaḥ
śarāriḥ2.5.27FeminineSingularāṭiḥ, āḍiḥ
śarāruḥ3.1.27MasculineSingularśarāruḥ, hiṃsraḥ
śarīram2.6.71NeuterSingulartanūḥ, dehaḥ, varṣma, gātram, tanuḥ, kāyaḥ, saṃhananam, kalevaram, mūrtiḥ, vigrahaḥ, vapuḥ
saritaḥ1.10.34FemininePluralcandrabhāgā, sarasvatī, kāverī, śarāvatī, vetravatīsavarmati(river)
śarkarā3.3.183FeminineSingularāmalakī, upamātā, kṣitiḥ
śarkarāFeminineSingularśarkarāvān, śarkarilaḥ, śārkaraḥ
śarkarā2.9.44FeminineSingularsitā
sarpaḥ1.8.6-8MasculineSingulardvirasanaḥ, kumbhīnasaḥ, bhogadharaḥ, bhujaṅgaḥ, āśīviṣaḥ, vyālaḥ, gūḍhapāt, phaṇī, dandaśūkaḥ, pannagaḥ, pavanāśanaḥ, gokarṇaḥ, phaṇadharaḥ, pṛdākuḥ, ahiḥ, viṣadharaḥ, sarīsṛpaḥ, cakṣuḥśravā, darvīkaraḥ, bileśayaḥ, bhogī, lelihānaḥ, kañcukī, hariḥ, bhujagaḥ, bhujaṅgamaḥ, cakrī, kuṇḍalī, kākodaraḥ, dīrghapṛṣṭhaḥ, uragaḥ, jihvagaḥa snake or serpent
sarvajñaḥ1.1.13MasculineSingularmārajit, tathāgataḥ, sugataḥ, śrīghanaḥ, advayavādī, jinaḥ, bhagavān, dharmarājaḥ, muniḥ, munīndraḥ, daśabalaḥ, lokajit, samantabhadraḥ, buddhaḥ, śāstā, vināyakaḥ, ṣaḍabhijñaḥa gina or buddha
śarvarīFeminineSingularrajanī, kṣapā, rātriḥ, tamī, tamasvinī, kṣaṇadā, niśīthinī, yāminī, vibhāvarī, triyāmā, niśāthe star spangled night
śaśādanaḥ2.5.16MasculineSingularpatrī, śyenaḥ
śaśoṇam2.9.108NeuterSingularkṣaudram, ‍mākṣikam
śaṣpamNeuterSingularbālatṛṇam
śastrājīvaḥ2.8.69MasculineSingular‍kāṇḍapṛṣṭhaḥ, āyudhīyaḥ, āyudhikaḥ
śastram2.8.84NeuterSingularastram, āyudham, praharaṇam
śastram3.3.187NeuterSingularācchādanam, yajñaḥ, sadādānam, vanam
śastramārjikaḥ2.10.7MasculineSingularasidhāvakaḥ
śaśvat3.3.251MasculineSingularprācī, prathamaḥ, purā, agrataḥ
śatādikāt3.1.62-63MasculineSingular
śatadruḥFeminineSingularśutudriḥsutlej(river)
śatam3.5.24NeuterSingular
śatamānam3.5.34MasculineSingular
śatamūlīFeminineSingularśatāvarī, ṛṣyaproktā, abhīruḥ, nārāyaṇī, varī, bahusutā, aheruḥ, abhīrupatrī, indīvarī
śatapatrakaḥ2.5.18MasculineSingulardārvāghāṭaḥ
śatapuṣpāFeminineSingularmadhurā, misiḥ, avākpuṣpī, kāravī, sitacchatrā, aticchatrā
satatam1.1.66NeuterSingularanavaratam, aśrāntam, ajasram, santatam, aviratam, aniśam, nityam, anāratameternal or continually
śatayaṣṭikaḥ2.6.106MasculineSingulardevacchandaḥ
śaṭīFeminineSingulargandhamūlī, ṣaḍgranthikā, karcūraḥ, palāśa
śatruḥ2.8.10MasculineSingularārātiḥ, śātravaḥ, ahitaḥ, durhṛd, sapatnaḥ, paraḥ, dasyuḥ, vipakṣaḥ, dveṣaṇaḥ, vairī, pratyarthī, abhighātī, amitraḥ, dviṭ, dviṣan, ripuḥ
śaukam2.5.45NeuterSingular
śauṇḍikaḥ2.10.10MasculineSingularmaṇḍahārakaḥ
sauriḥMasculineSingularśanaiścaraḥsaturn
śavam2.8.119MasculineSingularkūṇapaḥ
śayitaḥ3.1.32MasculineSingularnidrāṇaḥ
śayyā1.2.138FeminineSingularśayanīyam, śayanam
śibiraḥ2.8.33NeuterSingularniveśa
śikhā2.6.98FeminineSingularcūḍā, keśapāśī
śikhā3.3.24FeminineSingularśaraḥ, arkaḥ, vihagaḥ
śilīmukhaḥ3.3.23MasculineSingularśailaḥ, vṛkṣaḥ
siṃhaḥ2.5.1MasculineSingularmṛgadviṭ, puṇḍarīkaḥ, mṛgaripuḥ, kesarī, mṛgendraḥ, citrakāyaḥ, mṛgāśanaḥ, kaṇṭhīravaḥ, haryakṣaḥ, pañcanakhaḥ, mṛgadṛṣṭiḥ, hariḥ, pañcāsyaḥ
sṛṣṭam3.3.45MasculineSingularantaḥ, niṣpattiḥ, śa
stanaṃdhayī2.6.41MasculineSingularuttānaśa, ḍimbhā, stanapā
sthāṇuḥMasculineSingulardhruvaḥ, śaṅkuḥ
śuklaḥ1.5.12MasculineSingulardhavalaḥ, sitaḥ, śyetaḥ, śuciḥ, valakṣaḥ, avadātaḥ, viśadaḥ, śubhraḥ, arjunaḥ, gauraḥ, pāṇḍaraḥ, śvetaḥwhite
śukraḥMasculineSingularbhārgavaḥ, kaviḥ, daityaguruḥ, kāvyaḥ, uśanāḥvenus
śuktiḥFeminineSingularnakham, śaṅkhaḥ, khuraḥ, koladalam
śunakaḥ2.10.22MasculineSingularmṛgadaṃśakaḥ, bhaṣakaḥ, śvā, kauleyakaḥ, sārameyaḥ, kukkuraḥ
śvaḥśreyasamNeuterSingularśivam, kuśalam, bhāvukam, kalyāṇam, śastam, bhavyam, śubham, bhadram, kṣemam, bhavikam, maṅgalamhappy, well,or right
svapnak3.1.31MasculineSingularśayāluḥ, nidrāluḥ
śvasanaḥMasculineSingularvāyuḥ, pṛṣadaśvaḥ, anilaḥ, mārutaḥ, samīraṇaḥ, pavanaḥ, mātariśvā, gandhavahaḥ, āśugaḥ, marut, nabhasvān, pavamānaḥ, sparśanaḥ, sadāgatiḥ, gandhavāhaḥ, samīraḥ, jagatprāṇaḥ, vātaḥ, prabhañjanaḥair or wind
śvāvit2.2.8MasculineSingularśalyaḥ
śyāvaḥMasculineSingularkapiśabrown
tāmrakam2.9.98NeuterSingularaśmasāraḥ, śastrakam, tīkṣṇam, piṇḍam, kālāyasam, ayaḥ
tiṣyaḥ3.3.155MasculineSingularśapathaḥ, ācāraḥ, kālaḥ, siddhāntaḥ, saṃvit
tomaraḥ2.8.94MasculineSingularśarvalā
tvamī2.10.37FeminineSingularnibhaḥ, saṃkāśa, nīkāśa, pratīkāśa
tvaṣṭā3.3.41MasculineSingularśailaśṛṅgam, anṛtam, niścalaḥ, ayoghanam, kaitavaḥ, māyā, sīrāṅgam, rāśiḥ, yantraḥ
tyāgaḥ2.7.31MasculineSingularaṃhatiḥ, prādeśanam, vitaraṇam, utsarjanam, apavarjanam, pratipādanam, viśrāṇanam, dānam, nirvapaṇam, sparśanam, visarjanam, vihāyitam
ucchritaḥ3.3.91MasculineSingularsambaddhārthaḥ, hitam, śaktisthaḥ
umā1.1.44FeminineSingularkātyāyanī, haimavatī, bhavānī, sarvamaṅgalā, durgā, ambikā, girijā, cāmuṇḍā, gaurī, īśvarī, rudrāṇī, aparṇā, mṛḍānī, āryā, menakātmajā, carmamuṇḍā, kālī, śivā, śarvāṇī, pārvatī, caṇḍikā, dākṣāyaṇī, karmamoṭī, carcikābhavaani
upabhogaḥ2.4.20MasculineSingularnirveśa
uśīramMasculineSingularlaghulayam, amṛṇālam, abhayam, iṣṭakāpatham, lāmajjakam, sevyam, avadāham, jalāśayam, naladam
uta3.3.251MasculineSingularprakāśa, ādiḥ, samāptiḥ, hetuḥ, prakaraṇam
utkarṣaḥ3.4.11MasculineSingularatiśayaḥ
utthānam3.3.125NeuterSingularakṣiloma, kiñjalkaḥ, tantvādyaṃśa
vacāFeminineSingulargolomī, śataparbikā, ugragandhā, ṣaḍgrandhā
vaṃśaMasculineSingulartejanaḥ, yavaphalaḥ, tvacisāraḥ, maskaraḥ, śataparvā, karmāraḥ, veṇuḥ, tṛṇadhvajaḥ, tvaksāraḥ
vanamakṣikā2.5.29FeminineSingulardaṃśa
vardhamānakaḥ2.9.32MasculineSingularśarāvaḥ
varṣavaraḥ2.8.9MasculineSingularśaṇḍhaḥ
varṣīyān2.6.43MasculineSingulardaśa, jyāyān
vātakaḥMasculineSingularaparājitā, śataparṇī, śītalaḥ
vatsādanīFeminineSingularjīvantikā, somavallī, chinnaruhā, viśalyā, guḍūcī, madhuparṇī, tantrikā, amṛtā
vicikitsāFeminineSingularsaṃśayaḥ, sandehaḥ, dvāparaḥdoubt
vijanaḥ2.8.21MasculineSingularrahaḥ, upāṃśu, viviktaḥ, channaḥ, niḥśalākaḥ
vikramaḥ2.8.107MasculineSingularatiśaktitā
vināśa2.4.22MasculineSingularadarśanam
viśalyāFeminineSingularagniśikhā, anantā, phalinī, śakrapuṣpī
viṣayaḥ3.4.11MasculineSingularāśayaḥ
viṣṇuḥ1.1.18-21MasculineSingularadhokṣajaḥ, vidhuḥ, yajñapuruṣaḥ, viśvarūpaḥ, vaikuṇṭhaḥ, hṛṣīkeśa, svabhūḥ, govindaḥ, acyutaḥ, janārdanaḥ, cakrapāṇiḥ, madhuripuḥ, devakīnandanaḥ, puruṣottamaḥ, kaṃsārātiḥ, kaiṭabhajit, purāṇapuruṣaḥ, jalaśāyī, muramardanaḥ, kṛṣṇaḥ, dāmodaraḥ, mādhavaḥ, puṇḍarīkākṣaḥ, pītāmbaraḥ, viśvaksenaḥ, indrāvarajaḥ, padmanābhaḥ, trivikramaḥ, śrīpatiḥ, balidhvaṃsī, viśvambharaḥ, śrīvatsalāñchanaḥ, narakāntakaḥ, mukundaḥ, nārāyaṇaḥ, viṣṭaraśravāḥ, keśavaḥ, daityāriḥ, garuḍadhvajaḥ, śārṅgī, upendraḥ, caturbhujaḥ, vāsudevaḥ, śauriḥ, vanamālī(45)vishnu, the god
vrajaḥ3.3.36MasculineSingularsamakṣmāṃśa, raṇaḥ
vṛndārakaḥ3.3.16MasculineSingularsūcyagram, kṣudraśatruḥ, romaharṣaḥ
vyājaḥMasculineSingularapadeśa, lakṣyamdisguise
vyaktaḥ3.3.69MasculineSingularyamaḥ, siddhāntaḥ, daivam, akuśalakarma
vyalīkam3,.3.12NeuterSingularśalalaḥ, ainasaḥ, dambhaḥ
yāñcā2.7.35FeminineSingularabhiśastiḥ, yācanā, arthanā
yāsaḥMasculineSingulardurālabhā, kacchurā, dhanvayāsaḥ, samudrāntā, rodanī, duḥsparśa, anantā, kunāśakaḥ, yavāsaḥ
yavaḥ2.9.16MasculineSingularsitaśakaḥ
yāvat3.3.254MasculineSingularpraśnaḥ, śaṅkā, saṃbhāvanā, garhā, samuccayaḥ
sudarśanaḥMasculineSingulardisc of krishna
atiśayaḥ1.1.67MasculineSingularbhṛśam, gāḍham, tīvram, atimātram, ativelam, dṛḍham, nitāntam, nirbharam, atyartham, bharaḥ, bāḍham, ekāntam, udgāḍhammuch or excessive
apadiśam1.3.5MasculineSingularvidikintermediate point
prakāśa1.3.34MasculineSingulardyotaḥ, ātapaḥsun-shine
vimarśaMasculineSingularbhāvanā, vāsanāreasoning
pālāśa1.5.14MasculineSingularharitaḥ, haritgreen
apabhraṃśa1.6.2MasculineSingularapaśabdaḥungrammatical language
mithyābhiśaṃsanamNeuterSingularabhiśāpaḥa false acqusition
yaśaNeuterSingularkīrtiḥ, samajñāfame
sandeśavācFeminineSingularvācikammessage
ruśaMasculineSingularinauspicious speech
yaśaḥpaṭahaḥMasculineSingularḍhakkāa doble drum
baliśam1.10.16NeuterSingularmatsyavedhanamgoad
kṣudraśaṃkhaḥMasculineSingularśaṅkanakāḥsmall shell
jalāśayaḥMasculineSingularjalādhāraḥa lake or pond
veśantaḥMasculineSingularpallavam, alpasaramsmall pond
vījakośa1.10.43MasculineSingularvarāṭakaḥthe seed of the lotus
madhyadeśa2.1.7MasculineSingularmadhyamaḥ
deśa2.1.8MasculineSingularviṣayaḥ, upavartanam
veśaMasculineSingularveśyājanasamāśrayaḥ
āveśanamNeuterSingularśilpiśālā
sanniveśaMasculineSingularnikarṣaṇaḥ
gaṇḍaśailaḥ2.3.6MasculinePlural
tiniśa2.4.26MasculineSingularnemiḥ, rathadruḥ, atimuktakaḥ, vañjulaḥ, citrakṛt, syandanaḥ
palāśaMasculineSingularvātapothaḥ, kiṃśukaḥ, parṇaḥ
viśalyāFeminineSingularagniśikhā, anantā, phalinī, śakrapuṣpī
vaṃśaMasculineSingulartejanaḥ, yavaphalaḥ, tvacisāraḥ, maskaraḥ, śataparvā, karmāraḥ, veṇuḥ, tṛṇadhvajaḥ, tvaksāraḥ
śamMasculineSingularikṣugandhā, poṭagalaḥ
kuśamMasculineSingularpavitram, kuthaḥ, darbhaḥ
garbhāśayaḥ2.6.38MasculineSingular‍jarāyuḥ, ulbam
keśavaḥ2.6.45MasculineSingularkeśikaḥ, keśī
arśasaḥ2.6.59MasculineSingulararśorogayutaḥ
pārśaṣṇiḥ2.6.73MasculineSingular
prādeśa2.6.84MasculineSingular
daśanaḥ2.6.92MasculineSingularradanaḥ, dantaḥ, radaḥ
keśa2.6.96MasculineSingularkacaḥ, śiroruhaḥ, cikuraḥ, kuntalaḥ, bālaḥ
śa2.6.99MasculineSingularpakṣaḥ, hastaḥ
vaṃśakam2.6.127NeuterSingularrājārham, loham, kri, mijam, joṅgakam, aguru
prāgvaṃśa2.7.18MasculineSingular
upasparśa2.7.38MasculineSingularācamanam
tapaḥkleśasahaḥ2.7.46MasculineSingulardāntaḥ
pālaśadaṇḍaḥ2.7.49MasculineSingularrāmbhaḥ, āṣāḍhaḥ
darśa2.7.52MasculineSingular
nirdeśa2.8.25MasculineSingularavavādaḥ, nideśa, śāsanam, śiṣṭiḥ, ājñā
aṅkuśa2.8.42MasculineSingularsṛṇiḥ
saṃśaptakaḥ2.8.99MasculineSingular
vīrāśaṃsanam2.8.103NeuterSingular
koṭiśa2.9.12MasculineSingularloṣṭabhedenaḥ
kaṇiśam2.9.21NeuterSingularsasyamañjarī
kalaśa2.9.32MasculineSingularkuṭaḥ, nipaḥ, ghaṭaḥ
skandadeśa2.9.64MasculineSingular‍galakambalaḥ
aśa2.9.90MasculineSingularriktham, rāḥ, draviṇam, dhanam, svāpateyam, arthaḥ, hiraṇyam, ṛktham, vittam, vibhavaḥ, dyumnam, va‍su
vaṃśarocanā2.9.110FeminineSingularśvetamaricam
bhūtakeśa2.9.112MasculineSingularraktacandanam
śakaḥ2.10.45MasculineSingularakṣaḥ, devanaḥ
sāṃśayikaḥ3.1.3MasculineSingularsaṃśayāpannamānasaḥ
āśaṃśuḥ3.1.25MasculineSingularāśaṃsitā
vāgīśa3.1.33MasculineSingularvākpatiḥ
vivaśa3.1.43MasculineSingularariṣṭaduṣṭadhīḥ
nṛśaṃsaḥ3.1.47MasculineSingularpāpaḥ, dhātukaḥ, krūraḥ
viśaṅkaṭam3.1.59MasculineSingularvaḍram, pṛthu, uru, bṛhat, vipulam, viśālam, pṛthulam, mahat
karkaśa3.1.75MasculineSingularmūrtimat, krūram, mūrttam, kaṭhoram, niṣṭhuram, dṛḍham, jaraṭham, kakkhaṭam
īlitaśaMasculineSingularvarṇitam, paṇitam, paṇāyim, īḍitam, gīrṇam, praṇum, śastam, abhiṣṭutam, panitam, panāyim, stutam
vaśakriyā3.2.4FeminineSingularsaṃvananam
ākrośanam03.04.2006NeuterSingularabhīṣaṅgaḥ
vaśa03.04.2008MasculineSingularkāntiḥ
sparśa3.4.14MasculineSingularspraṣṭaḥ, upataptā
vināśa2.4.22MasculineSingularadarśanam
daśamīsthaḥ3.3.94MasculineSingularabhiprāyaḥ, vaśa
anuśayaḥ3.3.156MasculineSingularāpat, yuddhaḥ, āyatiḥ
viśalyā3.3.163FeminineSingularharmyādeḥprakoṣṭhaḥ, kañcī, madhyebhabandhanam
kuśalam3.3.212NeuterSingularmūrkhaḥ, arbhakaḥ
peśalaḥ3.3.213MasculineSingularmantrī, sahāyaḥ
pāraśavaḥ3.3.218MasculineSingulargaurī, pheravaḥ
viśa3.3.222MasculineSingularbhṛtiḥ, bhogaḥ
spaśa3.3.222MasculineSingularkṣudraḥ, karṣakaḥ, kṛtāntaḥ
vaṃśam3.3.222MasculineSingularāpaḥ
vīkāśa3.3.223MasculineSingularekavidhā, avasthānam
nirveśa3.3.223MasculineSingulartṛṣṇā, āyatā
kīnāśa3.3.223MasculineSingularstrī, kariṇī
apadeśa3.3.224MasculineSingularjñātā, jñānam
kuśam3.3.224NeuterSingularsāhasikaḥ, kaṭhoraḥ, avasṛṇaḥ
karkaśa3.3.225MasculineSingularātmā, mānavaḥ
prakāśa3.3.226MasculineSingularkākaḥ, matsyaḥ
bāliśa3.3.226MasculineSingularpragraham, raśmiḥ
kośa3.3.226MasculineSingularpreṣaṇam, mardanam
keśa3.5.12MasculineSingular
puroḍāśa3.5.21MasculineSingular
paṭṭiśa3.5.21MasculineSingular
śvaniśam3.5.40MasculineSingular
     Monier-Williams
          Search  
14838 results for śa
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
śathe first of the three sibilants (it belongs to the palatal class, but in sound as well as euphonic treatment often corresponds to -,though in some words pronounced more like s-). View this entry on the original dictionary page scan.
śa(in fine compositi or 'at the end of a compound') equals śaya- (See giri--, vāri--, vṛkṣa-śa-). View this entry on the original dictionary page scan.
śam. equals śastra- View this entry on the original dictionary page scan.
śam. equals śiva- View this entry on the original dictionary page scan.
śan. See 2. śam-. View this entry on the original dictionary page scan.
śabalamf(ā-,or ī-)n. (also written śavala-; see śabara-above) variegated, brindled, dappled, spotted (in applied to the two four-eyed watch-dogs of yama-) etc. View this entry on the original dictionary page scan.
śabalamf(ā-,or ī-)n. variegated by id est mixed or provided or filled with (instrumental case or compound) View this entry on the original dictionary page scan.
śabalamf(ā-,or ī-)n. disfigured, disturbed (See compound) View this entry on the original dictionary page scan.
śabalam. a variegated colour View this entry on the original dictionary page scan.
śabalam. Name of a serpent-demon View this entry on the original dictionary page scan.
śabalam. of a man (varia lectio for śabara-) View this entry on the original dictionary page scan.
śabalaf(ā-or ī-). See below View this entry on the original dictionary page scan.
śabalan. water (see śabara-) View this entry on the original dictionary page scan.
śabalan. a particular religious observance of the Buddhists View this entry on the original dictionary page scan.
śabalāf. a spotted cow View this entry on the original dictionary page scan.
śabalāf. Name of a cow (kāmadhenu-, the cow of plenty) View this entry on the original dictionary page scan.
śabalacetanamfn. disturbed in mind View this entry on the original dictionary page scan.
śabalagumfn. having mottled cows View this entry on the original dictionary page scan.
śabalahṛdayamfn. equals -cetana- View this entry on the original dictionary page scan.
śabalakamfn. spotted, brindled (in algebra applied to the 13th unknown quantity) View this entry on the original dictionary page scan.
śabalākṣam. "spotted-eyed", Name of a ṛṣi- View this entry on the original dictionary page scan.
śabalāśvam. "having a dappled-horse", Name of a man (son of avikṣit-) View this entry on the original dictionary page scan.
śabalāśvam. plural Name of the children of dakṣa- and vairaṇī- View this entry on the original dictionary page scan.
śabalatāf. View this entry on the original dictionary page scan.
śabalatvan. mixedness, mixture View this entry on the original dictionary page scan.
śabalīf. a spotted cow View this entry on the original dictionary page scan.
śabalīf. (Nominal verb /īs-) the cow of plenty View this entry on the original dictionary page scan.
śabalīhomam. an offering to the cow of plenty View this entry on the original dictionary page scan.
śabalikāf. a kind of bird (incorrectly written sab-). View this entry on the original dictionary page scan.
śabalīkṛtamfn. (śabalī-for la-) variegated View this entry on the original dictionary page scan.
śabalimanm. variegated state or condition, mottled look or appearance View this entry on the original dictionary page scan.
śabalitamfn. variegated View this entry on the original dictionary page scan.
śabalodaram. "having a spotted-belly", Name of a demon View this entry on the original dictionary page scan.
śabaramfn. - (also written śavara-; see śabala-below) variegated, brindled View this entry on the original dictionary page scan.
śabaramfn. relating or belonging to a śabara- (prob. for śābara-) View this entry on the original dictionary page scan.
śabaram. Name of a wild mountaineer tribe in the Deccan (in later language applied to any savage or barbarian equals kirāta-, pulinda-, bhilla-; according to to "the son of a śūdra- and a bhillī-") etc. View this entry on the original dictionary page scan.
śabaram. a kind of lodhra- or Lodh tree (see compound) View this entry on the original dictionary page scan.
śabaram. Name of śiva- View this entry on the original dictionary page scan.
śabaram. (with kāṣivata-) Name of the author of View this entry on the original dictionary page scan.
śabaram. of a poet View this entry on the original dictionary page scan.
śabaram. of a Buddhist View this entry on the original dictionary page scan.
śabaram. equals śabara-svāmin- (in śabara-bhāṣya- q.v) View this entry on the original dictionary page scan.
śabaram. equals hasta- and śāstra-viśeṣa- View this entry on the original dictionary page scan.
śabarāf. Name of a yoginī- View this entry on the original dictionary page scan.
śabaran. water (prob. wrong reading for śambara-). View this entry on the original dictionary page scan.
śabarabhāṣyan. śabara-'s id est śabara-svāmin-'s commentator or commentary on the mīmāṃsā-sūtra- (also called śābara-bh-;it has been critically annotated by the great mīmāṃsā- authority kumārila-). View this entry on the original dictionary page scan.
śabarāhāram. "the" śabara-s"food", a kind of jujube View this entry on the original dictionary page scan.
śabarajambuName of a place (See śābarajambuka-). View this entry on the original dictionary page scan.
śabarakam. a śabara-, savage or barbarian View this entry on the original dictionary page scan.
śabarakandam. a sweet potato View this entry on the original dictionary page scan.
śabarālam. a sort of lodhra- View this entry on the original dictionary page scan.
śabarālayam. the abode of savage tribes View this entry on the original dictionary page scan.
śabaralodhram. a kind of lodhra- View this entry on the original dictionary page scan.
śabarasiṃham. Name of a king (mentioned in the kathārṇava-) View this entry on the original dictionary page scan.
śabarasvāminm. Name of an author (see śabara-bhāṣya-) View this entry on the original dictionary page scan.
śabarīf. a śabara- woman etc. View this entry on the original dictionary page scan.
śabarikāf. a śabara- woman View this entry on the original dictionary page scan.
śabd (rather a Nom. śabdaya-fr. śabda-) cl.10 P. () śabdayati-, to make any noise or sound, cry aloud ; to call, invoke ; (śabdāpayati-, te-), to call, address : Passive voice ś/abdyate-, to be sounded etc. ; to be called ; (impersonal or used impersonally) it is chattered View this entry on the original dictionary page scan.
śabdam. (in also n. in fine compositi or 'at the end of a compound' f(ā-).perhaps connected with3. śap- see also 2. śap-) sound, noise, voice, tone, note (śabdaṃ- kṛ-,to utter a sound, raise the voice, cry aloud;sound is supposed to be sevenfold[ ] or eight. fold[ ] or tenfold[ ];in the mīmāṃsā- it is taught to be eternal)
śabdam. a word (śabdena-,by word, explicitly, expressly) on View this entry on the original dictionary page scan.
śabdam. speech, language View this entry on the original dictionary page scan.
śabdam. the right word, correct expression (opp. to apa-śabda-) View this entry on the original dictionary page scan.
śabdam. the sacred syllable Om, View this entry on the original dictionary page scan.
śabdam. (in gram.) a declinable word or a word-termination, affix View this entry on the original dictionary page scan.
śabdam. a name, appellation, title etc. (tacchabdāt-,"because it is so-called") View this entry on the original dictionary page scan.
śabdam. a technical term View this entry on the original dictionary page scan.
śabdam. verbal communication or testimony, oral tradition, verbal authority or evidence (as one of the pramāṇa-s q.v) View this entry on the original dictionary page scan.
śabdabāṇāgravedhinmfn. hitting (an unseen object) with an arrow's point by (aiming at) the mere sound (see śabda-vedhin-). View this entry on the original dictionary page scan.
śabdābdhim. "ocean of words", Name of a lexicon (compiled by order of prāṇa-kṛṣṇa-) View this entry on the original dictionary page scan.
śabdābdhitarif. "boat on the ocean of words", a glossary (of words formed by uṇādi- suffixes, by rāma-govinda-). View this entry on the original dictionary page scan.
śabdabhājmfn. (in fine compositi or 'at the end of a compound') bearing the title of. View this entry on the original dictionary page scan.
śabdabhedam. "difference or distinction of sounds or words", Name of a glossary View this entry on the original dictionary page scan.
śabdabhedanirdeśam. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
śabdabhedanirūpaṇan. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
śabdabhedaprakāśam. Name of a glossary of nouns (which although identical in meaning differ more or less in their orthography;it is usually appended to the viśva-prakāśa- and also called śab/aa-bheda-nāmamālā-or śabd-prabheda-n-). View this entry on the original dictionary page scan.
śabdabhedinmfn. equals -vedhin- View this entry on the original dictionary page scan.
śabdabhedinm. an arrow View this entry on the original dictionary page scan.
śabdabhedinm. Name of arjuna- View this entry on the original dictionary page scan.
śabdabhedinm. the anus View this entry on the original dictionary page scan.
śabdabhidf. perversion of words View this entry on the original dictionary page scan.
śabdābhivahamf(ā-)n. conducting sound (as the auditory passage) View this entry on the original dictionary page scan.
śabdabhṛtmfn. bearing only the name of anything (varia lectio; see śabda-pati-). View this entry on the original dictionary page scan.
śabdabhūṣaṇan. Name of a grammar and a commentator or commentary on pāṇini-'s aṣṭādhyāyī-. View this entry on the original dictionary page scan.
śabdabodham. (in philosophy) knowledge derived from verbal testimony
śabdabodhaprakāram. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
śabdabodhaprakriyāf. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
śabdabodhavicāram. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
śabdabrahmamayamf(ī-)n. consisting in the veda- identified with brahman- View this entry on the original dictionary page scan.
śabdabrahmann. "word-brahman", the veda- considered as a revealed sound or word and identified with the Supreme View this entry on the original dictionary page scan.
śabdabṛhatīf. Name of a commentator or commentary on the mahā-bhāṣya-. View this entry on the original dictionary page scan.
śabdacālif. a particular movement in dancing View this entry on the original dictionary page scan.
śabdacālinṛtyan. a kind of dance View this entry on the original dictionary page scan.
śabdacandrikāf. Name of a lexicon by bāṇa-kavi- and of a dictionary on materia medica by vaidya- cakrapāṇi-datta-. View this entry on the original dictionary page scan.
śabdacāturyan. skill in words, cleverness of diction, eloquence View this entry on the original dictionary page scan.
śabdacintāmaṇim. Name of a commentator or commentary on pāṇini-'s aṣṭādhyāyī- and of a lexicon by vyāsa-viṭṭhalācārya- View this entry on the original dictionary page scan.
śabdacintāmaṇivṛttif. Name of a Prakrit grammar by śubha-candra-. View this entry on the original dictionary page scan.
śabdacitran. sound-variation, alliteration etc. View this entry on the original dictionary page scan.
śabdacitramfn. having various or fanciful sounds View this entry on the original dictionary page scan.
śabdacoram. "word-thief."a plagiarist, [also lexicographer?] View this entry on the original dictionary page scan.
śabdacyutan. (prob.) equals -hīna-, bharat-. View this entry on the original dictionary page scan.
śabdāḍambaram. high-sounding words, verbosity, bombast View this entry on the original dictionary page scan.
śabdādhikāram. Name of a gram. work View this entry on the original dictionary page scan.
śabdādhiṣṭhāna"sound-receptacle", the ear View this entry on the original dictionary page scan.
śabdādhyāhāram. the supplying of a word (to complete an ellipsis) View this entry on the original dictionary page scan.
śabdādim. (scilicet viṣaya- q.v) the objects of sense beginning with sound View this entry on the original dictionary page scan.
śabdādidharminmfn. having the quality of sound etc. () View this entry on the original dictionary page scan.
śabdādimatmfn. having the quality of sound etc. () View this entry on the original dictionary page scan.
śabdadīpikāf. Name of a grammar (on irregular nouns) and a lexicon by kumbhīnasa-nātha- View this entry on the original dictionary page scan.
śabdadīpikāf. of a commentator or commentary on the mugdha-bodha- by govinda-rāma-. View this entry on the original dictionary page scan.
śabdagamfn. perceiving sounds View this entry on the original dictionary page scan.
śabdagamfn. uttering sounds View this entry on the original dictionary page scan.
śabdagatamfn. being or residing in a word (as a poetical or metaphorical meaning) View this entry on the original dictionary page scan.
śabdagatif. "method of sounds", music, song View this entry on the original dictionary page scan.
śabdagatimfn. uttering sounds View this entry on the original dictionary page scan.
śabdaghoṣāf. Name of a collection of paradigms to the saṃkṣiptasāra- grammar. View this entry on the original dictionary page scan.
śabdagocaram. the aim or object of speech (exempli gratia, 'for example' any one who is spoken to or spoken about) View this entry on the original dictionary page scan.
śabdagraham. "receiver of sounds", the ear View this entry on the original dictionary page scan.
śabdagraham. receiving or catching sound View this entry on the original dictionary page scan.
śabdagraham. Name of a fabulous arrow View this entry on the original dictionary page scan.
śabdagrāmam. the totality of sounds View this entry on the original dictionary page scan.
śabdaguṇam. the quality of sounds View this entry on the original dictionary page scan.
śabdaguṇam. the excellence of the sound or form (of a poem, as opp. to artha-g- q.v;there are 10 guṇālaṃkāras-,viz. ojas-, prasāda-, śleṣa-, samatā-, samādhi-, mādhurya-, saukumārya-, udāratā-, artha-vyakti-,and kānti-,qq. vv.) View this entry on the original dictionary page scan.
śabdahīnan. the use of a word in a form or meaning not sanctioned by standard authors (see śabda-cyuta-). View this entry on the original dictionary page scan.
śabdajamfn. arising from sounds, produced by words View this entry on the original dictionary page scan.
śabdakam. equals śabda-, a sound View this entry on the original dictionary page scan.
śabdakalpam. Name of gram. work View this entry on the original dictionary page scan.
śabdakalpadrum. Name of a lexicon by keśava- (also called kalpa-dru-). View this entry on the original dictionary page scan.
śabdakalpadrumam. Name of a modern Encyclopaedia by rādhā-kāntadeva-. View this entry on the original dictionary page scan.
śabdakalpatarum. Name of gram. work View this entry on the original dictionary page scan.
śabdakāra() mfn. making a noise or sound, sounding, sonorous. View this entry on the original dictionary page scan.
śabdākaram. "word-mine", Name of a grammar. View this entry on the original dictionary page scan.
śabdakārin() mfn. making a noise or sound, sounding, sonorous. View this entry on the original dictionary page scan.
śabdakarmakamfn. (a root) meaning,"to sound" on View this entry on the original dictionary page scan.
śabdakarmann. "sound-making", a sound, noise View this entry on the original dictionary page scan.
śabdakarmanmfn. equals -karmaka- View this entry on the original dictionary page scan.
śabdakaumudīf. Name of a grammar by cokkanātha-. View this entry on the original dictionary page scan.
śabdakaustubham. Name of a gram. by īśvarī-prasāda- and of a commentator or commentary on View this entry on the original dictionary page scan.
śabdakaustubhadūṣaṇan. Name of a gram. work by bhāskara-dīkṣita-. View this entry on the original dictionary page scan.
śabdakhaṇḍam. n. Name of a chapter of the tattva-cintāmaṇi- View this entry on the original dictionary page scan.
śabdakhaṇḍaprakāśam. Name of Comm. on it. View this entry on the original dictionary page scan.
śabdakhaṇḍavyākhyāf. Name of Comm. on it. View this entry on the original dictionary page scan.
śabdākhyeyamfn. that which may be said aloud View this entry on the original dictionary page scan.
śabdakośam. "word-repository", Name of a dictionary. View this entry on the original dictionary page scan.
śabdakriyamfn. equals -karmaka- Va1rtt. 1. View this entry on the original dictionary page scan.
śabdākṣaran. the sacred syllable Om uttered aloud or audibly View this entry on the original dictionary page scan.
śabdālamfn. sonorous View this entry on the original dictionary page scan.
śabdalakṣaṇan. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
śabdalakṣaṇarahasyan. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
śabdālaṃkāram. embellishment of the sound (of a sentence by rhyme. alliteration etc., as opp. to arthāl- q.v), a figure of speech depending for its pleasingness on sound or words (such as the yamaka-and anuprāsa-,qq. vv.) View this entry on the original dictionary page scan.
śabdālaṃkāramañjarīf. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
śabdālaṃkāravicāram. Name of a chapter of vāmana-'s kāvyālaṃkāravṛtti-. View this entry on the original dictionary page scan.
śabdaliṅgārthacandrikāf. "elucidation of the gender and meaning of words", Name of a lexicon. View this entry on the original dictionary page scan.
śabdālokam. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
śabdālokarahasyan. Name of Comm. View this entry on the original dictionary page scan.
śabdālokavivekam. Name of Comm. View this entry on the original dictionary page scan.
śabdālokoddyotam. Name of Comm. View this entry on the original dictionary page scan.
śabdamālāf. Name of a lexicon and a collection of paradigms of declension (according to to the -tantra- grammar) . View this entry on the original dictionary page scan.
śabdamālikāf. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
śabdamaṇiparicchedālokaf. Name of a Commentary. View this entry on the original dictionary page scan.
śabdamaṇivyākhyāf. Name of a Commentary. View this entry on the original dictionary page scan.
śabdamañjarīf. Name of a grammar by nārāyaṇa-. View this entry on the original dictionary page scan.
śabdamātran. sound only, a mere sound View this entry on the original dictionary page scan.
śabdamayamf(ī-)n. consisting of sound or of sounds View this entry on the original dictionary page scan.
śabdamayamf(ī-)n. sounding uttering, sounds View this entry on the original dictionary page scan.
śabdamayamf(ī-)n. (in fine compositi or 'at the end of a compound') consisting or formed of a particular word View this entry on the original dictionary page scan.
śabdāmbhodhim. (also called śabda-saṃcaya-) "word-ocean", Name of work on declension by a Jain author. View this entry on the original dictionary page scan.
śabdametṛm. "word-chief"Name of pāṇini- (as chief of grammarians) View this entry on the original dictionary page scan.
śabdamīmāṃsāf. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
śabdamuktāmahārṇavam. Name of a modern dictionary (compiled for Colebrooke by tārā-maṇi-, son of rāmacandra-). View this entry on the original dictionary page scan.
śabdamūlan. Name of a gram. work View this entry on the original dictionary page scan.
śabdanamfn. sounding, sonorous View this entry on the original dictionary page scan.
śabdanan. sounding, a sound, noise View this entry on the original dictionary page scan.
śabdanan. (in fine compositi or 'at the end of a compound') speaking, talking about View this entry on the original dictionary page scan.
śabdānantasāgarasamuccayam. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
śabdanirṇayam. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
śabdanirūpaṇan. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
śabdanityatāf. the eternity of sound (also -tva- ) View this entry on the original dictionary page scan.
śabdānityatārahasyan. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
śabdanityatāvicāram. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
śabdanīyamfn. to be invoked View this entry on the original dictionary page scan.
śabdanṛtyan. a kind of dance, View this entry on the original dictionary page scan.
śabdāntarapādam. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
śabdānukaraṇamfn. imitating sounds View this entry on the original dictionary page scan.
śabdānukṛtif. imitation of sounds, onomatopoeia View this entry on the original dictionary page scan.
śabdānurūpan. conformity to or imitation of sound View this entry on the original dictionary page scan.
śabdānusāram. following a sound View this entry on the original dictionary page scan.
śabdānusāreṇaind. in the direction of a sound View this entry on the original dictionary page scan.
śabdānuśāsanan. "word-instruction or explanation", Name of pāṇini-'s grammar and similar works (by śākaṭāyana-, hemacandra- etc.) View this entry on the original dictionary page scan.
śabdānuśāsanadurgapadāvalif. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
śabdānuśāsanasūtrapāṭham. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
śabdānuśiṣṭif. teaching of words or sounds, grammatical knowledge View this entry on the original dictionary page scan.
śabdānuviddhasamādhipañcakan. Name of a yoga- work View this entry on the original dictionary page scan.
śabdapadamañjarīm. Name of a grammar. View this entry on the original dictionary page scan.
śabdaparicchedam. Name of various works. View this entry on the original dictionary page scan.
śabdaparicchedarahasyan. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
śabdaparicchedarahasyepūrvavādarahasyan. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
śabdapātam. range or reach of sound View this entry on the original dictionary page scan.
śabdapātamind. as far as sounds reaches (varia lectio) View this entry on the original dictionary page scan.
śabdapāṭham. a collection of paradigms of declension, by gaṅgā-dhara-. View this entry on the original dictionary page scan.
śabdapatim. "word-lord", a mere nominal leader View this entry on the original dictionary page scan.
śabdapātinmfn. aiming or hitting at any object by the mere sounds (without seeing it) View this entry on the original dictionary page scan.
śabdapātinmfn. falling with a sounds = View this entry on the original dictionary page scan.
śabdaprabhedam. Name of a grammar and lexicon View this entry on the original dictionary page scan.
śabdaprabhedanāmamālāf. equals śabda-bheda-prakāśa-. View this entry on the original dictionary page scan.
śabdaprakāśam. Name of various works. View this entry on the original dictionary page scan.
śabdapramāṇan. verbal testimony or proof. oral evidence View this entry on the original dictionary page scan.
śabdaprāmāṇyakhaṇḍanan. Name of philosophy work View this entry on the original dictionary page scan.
śabdāprāmāṇyarahasyan. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
śabdaprāmāṇyavādam. Name of philosophy work View this entry on the original dictionary page scan.
śabdaprāśmfn. enquiring after (the meaning of) a word (see ) . View this entry on the original dictionary page scan.
śabdarahasyan. Name of two philosophy works. View this entry on the original dictionary page scan.
śabdarahitamfn. "destitute of sound", noiseless View this entry on the original dictionary page scan.
śabdarāśim. (in philosophy) a collection of sounds or words or in fallible verbal teachings (said of the veda-) View this entry on the original dictionary page scan.
śabdarāśim. "collection of sounds or letters", the alphabet View this entry on the original dictionary page scan.
śabdarāśimaheśvaram. "great lord of the alphabet", Name of śiva- (as the revealer of grammar to pāṇini-) View this entry on the original dictionary page scan.
śabdaratnan. Name of a commentator or commentary on the prauḍha-manoramā- (q.v) and of a lexicon View this entry on the original dictionary page scan.
śabdaratnākaram. Name of grammars and dictionaries. View this entry on the original dictionary page scan.
śabdaratnamālāf. Name of grammars and dictionaries. View this entry on the original dictionary page scan.
śabdaratnasamanvayam. Name of grammars and dictionaries. View this entry on the original dictionary page scan.
śabdaratnāvalīf. Name of grammars and dictionaries. View this entry on the original dictionary page scan.
śabdārṇavam. "id.", Name of a grammar and a lexicon View this entry on the original dictionary page scan.
śabdārṇavābhidhānan. Name of a lexicon (equals śabda-saṃdarbha-sindhu-) View this entry on the original dictionary page scan.
śabdārṇavacandrikāf. Name of commentator or commentary View this entry on the original dictionary page scan.
śabdārṇavasudhānidhim. Name of a grammar View this entry on the original dictionary page scan.
śabdārṇavavācaspatim. Name of a poet View this entry on the original dictionary page scan.
śabdārtham. (dual number) sound (or word) and sense (see artha-śabdau- gaRa rāja-dantādi-) View this entry on the original dictionary page scan.
śabdārtham. the nature or meaning of sounds View this entry on the original dictionary page scan.
śabdārtham. the meaning of a word (See śabdaśabdārtha-mañjūṣā-) View this entry on the original dictionary page scan.
śabdārtham. sense or meaning of oral tradition (as a source of knowledge; see compound) View this entry on the original dictionary page scan.
śabdārthacandrikāf. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
śabdārthacandrikoddhāram. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
śabdārthacintāmaṇim. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
śabdārthagarbhavatmfn. containing (virtually) sound and meaning View this entry on the original dictionary page scan.
śabdārthakalpatarum. Name of a lexicon View this entry on the original dictionary page scan.
śabdārthamañjarīf. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
śabdārthanirvacanan. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
śabdārthanirvacanakhaṇḍaṇan. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
śabdārtharahasyan. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
śabdārthārambhaṇamfn. beginning with the meaning or force of oral tradition View this entry on the original dictionary page scan.
śabdārthārambhaṇamfn. Name of a chapter of the tattva-cintāmaṇy-āloka-.
śabdārtharatnan. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
śabdārtharatnākaram. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
śabdārtharatnāvalīf. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
śabdārthasaṃdīpikāf. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
śabdārthasāramañjarīf. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
śabdārthatarkāmṛtan. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
śabdarūpan. the nature or quality of a sound, a particular sound View this entry on the original dictionary page scan.
śabdarūpan. the gram. form of a word on View this entry on the original dictionary page scan.
śabdarūpan. Name of a gram. work View this entry on the original dictionary page scan.
śabdarūpamf(ā-)n. appearing in the form of a sound View this entry on the original dictionary page scan.
śabdarūpaprakāśikāf. a collection of paradigms of declension (according to to the mugdha-bodha- grammar) View this entry on the original dictionary page scan.
śabdarūpāvalif. Name of a gram. work View this entry on the original dictionary page scan.
śabdaśabdārthamañjūṣāf. "collection of words and their meanings", Name of a lexicon. View this entry on the original dictionary page scan.
śabdasādhanamfn. hitting a mere sound (id est hitting an object perceived only by the ear; see śabda-vedhin-) View this entry on the original dictionary page scan.
śabdasādhyaprayogam. Name of a grammar by rāma-nātha- cakravartin-. View this entry on the original dictionary page scan.
śabdasadrūpasaṃgraham. Name of a nyāya- work View this entry on the original dictionary page scan.
śabdasāgaram. "sea of words", Name of commentator or commentary on the siddhānta-kaumudī-. View this entry on the original dictionary page scan.
śabdasāhamfn. equals -sādhana- View this entry on the original dictionary page scan.
śabdaśaktif. the force or signification of a word View this entry on the original dictionary page scan.
śabdaśaktiprabodhinīf. Name of a commentator or commentary on it. View this entry on the original dictionary page scan.
śabdaśaktiprakāśikāf. Name of a nyāya- work View this entry on the original dictionary page scan.
śabdasambhavam. the source or origin of sound (applied to air or the wind) View this entry on the original dictionary page scan.
śabdasaṃcayam. (see śabdāmbhodhi-) Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
śabdasaṃdarbhasindhum. (see śadārnavābhidhāna-) Name of a lexicon (compiled for Sir Jones by kāśīnātha- bhaṭṭācārya-). View this entry on the original dictionary page scan.
śabdasaṃgrahanighaṇṭum. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
śabdasaṃjñamfn. bearing the name of (compound) View this entry on the original dictionary page scan.
śabdasaṃjñāf. (in gram.) a technical term View this entry on the original dictionary page scan.
śabdasaṃkīrṇanirūpaṇan. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
śabdasāram. Name of a grammar by yatīśa- View this entry on the original dictionary page scan.
śabdasāranighaṇṭum. Name of a dictionary. View this entry on the original dictionary page scan.
śabdaśāsanan. "science of sounds or words", grammar View this entry on the original dictionary page scan.
śabdaśāsanavidmfn. versed in grammar View this entry on the original dictionary page scan.
śabdaśāstran. equals -śāsana- (also Name of a particular grammar) . View this entry on the original dictionary page scan.
śabdasaukaryan. facility of expression View this entry on the original dictionary page scan.
śabdasauṣṭhavan. elegance of words, a graceful style View this entry on the original dictionary page scan.
śabdaśeṣamfn. having only the name remaining (see prabhu-śabda-ś-). View this entry on the original dictionary page scan.
śabdasiddhāntamañjarīf. Name of a gram. work View this entry on the original dictionary page scan.
śabdasiddhif. "correct formation or use of words", Name of various works. View this entry on the original dictionary page scan.
śabdasiddhinibandham. Name of a modern school-book. View this entry on the original dictionary page scan.
śabdaśleṣam. a verbal quibble, pun (opp. to artha-ś-) View this entry on the original dictionary page scan.
śabdasmṛtif. science of words, grammar, philology View this entry on the original dictionary page scan.
śabdaśobhāf. Name of a grammar. View this entry on the original dictionary page scan.
śabdasparśarasam. plural sound and touch and taste View this entry on the original dictionary page scan.
śabdasphoṭam. the crackling (of fire) View this entry on the original dictionary page scan.
śabdastomamāhānidhim. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
śabdaśuddhif. "purity of language", Name of the 5th chapter of vāmana-'s kāvyālaṃkāra-vṛtti-
śabdasvātantryavādam. Name of a nyāya- work View this entry on the original dictionary page scan.
śabdatāṇḍavan. Name of work (?) View this entry on the original dictionary page scan.
śabdatanmātran. the subtle element of sounds View this entry on the original dictionary page scan.
śabdataraṃgam. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
śabdataraṃgiṇīf. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
śabdatattvaprakāśam. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
śabdātitamfn. beyond the reach of sound (applied to the Supreme) View this entry on the original dictionary page scan.
śabdatriveṇikāf. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
śabdatvan. the condition or nature of sounds View this entry on the original dictionary page scan.
śabdatvajātipramāṇan. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
śabdavādārtham. Name of work on the nyāya- by raghu-nātha-. View this entry on the original dictionary page scan.
śabdavailakṣaṇyan. difference in word, verbal difference (as opp. to artha-v-,difference of meaning) View this entry on the original dictionary page scan.
śabdavajrāf. Name of a deity View this entry on the original dictionary page scan.
śabdāvalif. a collection of paradigms of declension (belonging to the -tantra- grammar). View this entry on the original dictionary page scan.
śabdāvalokam. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
śabdavāridhim. "ocean of words", a vocabulary View this entry on the original dictionary page scan.
śabdavatmfn. uttering sounds, sounding, noisy View this entry on the original dictionary page scan.
śabdavatmfn. crackling (as flame) View this entry on the original dictionary page scan.
śabdavatmfn. endowed with sound (as wind) View this entry on the original dictionary page scan.
śabdavatind. noisily View this entry on the original dictionary page scan.
śabdavedhamfn. equals vedhin- (applied to an arrow) View this entry on the original dictionary page scan.
śabdavedham. the act of shooting at or hitting an invisible object the sound of which is only heard View this entry on the original dictionary page scan.
śabdavedhinmfn. "sound-piercing", hitting an unseen (but heard) object ( śabdavedhitva dhi-tva- n. ) View this entry on the original dictionary page scan.
śabdavedhinmfn. Name of arjuna- View this entry on the original dictionary page scan.
śabdavedhinmfn. of king daśa-ratha- View this entry on the original dictionary page scan.
śabdavedhitvan. śabdavedhin
śabdavedhyamfn. to be shot at without being seen (see prec.) View this entry on the original dictionary page scan.
śabdavedhyan. equals -vedha- m. View this entry on the original dictionary page scan.
śabdavidhim. Name of a gram. work View this entry on the original dictionary page scan.
śabdavidyāf. "science of sounds or words", grammar, philology View this entry on the original dictionary page scan.
śabdavidyāśāstran. idem or 'f. "science of sounds or words", grammar, philology ' View this entry on the original dictionary page scan.
śabdavidyopādhyāyam. a teacher of grammar View this entry on the original dictionary page scan.
śabdavirodham. contradiction in words (not in sense), seeming contradiction View this entry on the original dictionary page scan.
śabdaviśeṣam. difference or variety of sound View this entry on the original dictionary page scan.
śabdaviśeṣam. plural the varieties of sound (these the sāṃkhya- arranges according to to the accents, udātta-, an-udātta-, svarita-,and the notes of the gamut, ṣaḍ-ja-, ṛṣabha-, gāndhāra-, madhyama-, pañcama-, daivata-, niṣāda-etc., qq. vv.) View this entry on the original dictionary page scan.
śabdaviśeṣaṇan. (in gram.) the attribute of a word, an adjective View this entry on the original dictionary page scan.
śabdavṛttif. (in rhetoric) the function of a word View this entry on the original dictionary page scan.
śabdavyāpāravicāram. Name of work on alaṃkāra- by rājānaka- mammaṭa-. View this entry on the original dictionary page scan.
śabdāya(see śabd-) Nom. A1. yate- (;exceptionally also yati-), to make a sound (accusative), cry, yell, bray etc.: Causal śabdāyayati-, to cause a sound to be made by (instrumental case) Va1rtt. 1 ; to cause any one (accusative) to, cry by (instrumental case) View this entry on the original dictionary page scan.
śabdayonim. the source cr origin of a word View this entry on the original dictionary page scan.
śabdayonim. a radical word, root View this entry on the original dictionary page scan.
śabdendriyan. "sound-organ, the ear" View this entry on the original dictionary page scan.
śabdenduśekharam. (with bṛhat-) Name of a commentator or commentary on nāgoji-bhaṭṭa-'s siddhānta-kaumudī- View this entry on the original dictionary page scan.
śabdenduśekharam. (with laghu-) an abridgment of the prec. work by the same View this entry on the original dictionary page scan.
śabdenduśekharadoṣoddhāram. Name of an index of the errors in the same work View this entry on the original dictionary page scan.
śabdinmfn. sounding, noisy View this entry on the original dictionary page scan.
śabdinmfn. (in fine compositi or 'at the end of a compound') resounding with (varia lectio -nādin-). View this entry on the original dictionary page scan.
śabditamfn. sounded, cried, uttered etc. View this entry on the original dictionary page scan.
śabditamfn. invoked (as deity) View this entry on the original dictionary page scan.
śabditamfn. communicated, imparted, taught View this entry on the original dictionary page scan.
śabditamfn. called, named etc. View this entry on the original dictionary page scan.
śabditan. noise, cry, the braying (of an ass) View this entry on the original dictionary page scan.
śabdodadhim. ocean or treasury of words View this entry on the original dictionary page scan.
śabdopāttamfn. stated explicitly, View this entry on the original dictionary page scan.
śabdotpattif. production or origin of sound View this entry on the original dictionary page scan.
śabhedam. Name of a treatise on the proper spelling of words beginning with ś-, -, or s. View this entry on the original dictionary page scan.
śac cl.1 A1. śacate-, to be strong etc. (in this sense a collateral form of śak-) ; to speak out, speak, say, tell View this entry on the original dictionary page scan.
śaci() f. Name of the wife of indra- (= śacī-). View this entry on the original dictionary page scan.
śaf. the rendering of powerful or mighty help, assistance, aid (especially said of the deeds of indra- and the aśvin-s, instrumental case ś/acyā-and ś/acībhis-,often = "mightily"or,"helpfully") View this entry on the original dictionary page scan.
śaf. kindness, favour, grace
śaf. skill, dexterity View this entry on the original dictionary page scan.
śaf. speech, power of speech, eloquence View this entry on the original dictionary page scan.
śaf. Name of the wife of indra- (derived fr. śacī-pati- q.v) etc. View this entry on the original dictionary page scan.
śaf. of the authoress of (having the patronymic Paulomi) View this entry on the original dictionary page scan.
śaf. Asparagus Racemosus View this entry on the original dictionary page scan.
śaf. a kind of coitus View this entry on the original dictionary page scan.
śacībalam. an actor who dresses like śakra- View this entry on the original dictionary page scan.
śacikā() f. Name of the wife of indra- (= śacī-). View this entry on the original dictionary page scan.
śacīnandanam. metron. of viṣṇu- View this entry on the original dictionary page scan.
śacīnaram. Name of a king of kāśmīra- View this entry on the original dictionary page scan.
śacīpatim. (ś/acī--) lord of might or help (applied to indra- and the aśvin-s) View this entry on the original dictionary page scan.
śacīpatim. Name of indra- (see kṣiti-ś-). View this entry on the original dictionary page scan.
śacīpuraṇdaram. dual number śacī- and indra-, . View this entry on the original dictionary page scan.
śacīramaṇam. "lover or husband of śaci-", Name of indra- View this entry on the original dictionary page scan.
śaśam. "lord of śacī-", Name of indra- View this entry on the original dictionary page scan.
śaciṣṭhamf(ā-)n. most powerful or helpful View this entry on the original dictionary page scan.
śacītīrthan. Name of a tīrtha-, View this entry on the original dictionary page scan.
śacīvasumfn. (only in vocative case) idem or '(ś/acī--) mfn. mighty or helpful (often in vocative case -vas-) ' View this entry on the original dictionary page scan.
śacīvat(ś/acī--) mfn. mighty or helpful (often in vocative case -vas-) View this entry on the original dictionary page scan.
śacokam. Name of a poet View this entry on the original dictionary page scan.
śad(only occurring in the forms śāśad/uḥ-, śāśadmahe-, śāśadr/e-,and ś/āśadāna-), to distinguish one's self, be eminent or superior, prevail, triumph [ confer, compare Greek ,, .], View this entry on the original dictionary page scan.
śad cl.1.6. A1. () śīyate- (confer, compare ; P.in non-conjugational tenses, ; perfect tense śaśada-, śeduḥ- ; future śatsyati- ; Aorist aśadat- grammar; future śattā- ; infinitive mood śattum- ), to fall, fall off or out : Causal śādayati-, to impel, drive on (cattle) ; śāt/ayati-, te- (confer, compare ) , to cause to fall off or out or asunder, hew or cut off, knock out etc. ; to fell, throw down, slay, kill ; to disperse, dispel, remove, destroy : Desiderative śiśatsati- grammar : Intensive śāśadyate-, śāśatti- [ confer, compare, according to to some, Latin cedo.]
śadam. falling (See parṇa-ś-) View this entry on the original dictionary page scan.
śadam. produce, revenue View this entry on the original dictionary page scan.
śadam. a particular ekāha- View this entry on the original dictionary page scan.
śadam. any edible vegetable product (phala-mūtādi-) View this entry on the original dictionary page scan.
śadakam. or n. (?) unhusked corn (varia lectio sadaka-). View this entry on the original dictionary page scan.
śaḍhīf. (see śaṭi-) a kind of plant View this entry on the original dictionary page scan.
śadrim. (only ) a cloud View this entry on the original dictionary page scan.
śadrim. an elephant View this entry on the original dictionary page scan.
śadrif. lightning View this entry on the original dictionary page scan.
śadrif. clayed or candied sugar. View this entry on the original dictionary page scan.
śadrumfn. falling, perishing etc. View this entry on the original dictionary page scan.
śadrum. Name of viṣṇu- View this entry on the original dictionary page scan.
śadvalāf. Name of a river View this entry on the original dictionary page scan.
śagmamf(-)n. powerful, mighty, strong, effective (others"helpful, kind, friendly") View this entry on the original dictionary page scan.
śagma śagmy/a- See . View this entry on the original dictionary page scan.
śagmann. varia lectio for śākma-, View this entry on the original dictionary page scan.
śagmyamf(ā-)n. equals śagma- View this entry on the original dictionary page scan.
śaharībhūP. -bhavati-, to become a śabara- or savage View this entry on the original dictionary page scan.
śahendravarṇanavilāsa(for śāh-?) m. Name of a poem View this entry on the original dictionary page scan.
śai varia lectio for śyai- and śrai-. View this entry on the original dictionary page scan.
śaibamfn. (also written śaiva-) inhabited by śibi-s on View this entry on the original dictionary page scan.
śaibala bāla- See śaivala-, vāla-. View this entry on the original dictionary page scan.
śaibīf. (of śaibya-) on View this entry on the original dictionary page scan.
śaibikamfn. (fr. śibikā-) gaRa chattrādi- () View this entry on the original dictionary page scan.
śaibyamfn. (often written śaivya-) relating or belonging to the śibi-s View this entry on the original dictionary page scan.
śaibyam. a descendant of śibi- or king of the śibi-s etc. View this entry on the original dictionary page scan.
śaibyam. Name of one of the four horses of viṣṇu- View this entry on the original dictionary page scan.
śaibyāf. (see under śaiba-) Name of various princesses View this entry on the original dictionary page scan.
śaibyam. of a river View this entry on the original dictionary page scan.
śaighran. (fr. śīghra-) swiftness, velocity View this entry on the original dictionary page scan.
śaighramfn. (in astronomy) relating to a conjunction View this entry on the original dictionary page scan.
śaighran. (with or scilicet phala- n.) the equation of the second epicycle View this entry on the original dictionary page scan.
śaighryan. swiftness, rapidity, velocity View this entry on the original dictionary page scan.
śaighryan. (in astronomy) equals preceding. View this entry on the original dictionary page scan.
śaigravam. (fr. śigru-) a patronymic gaRa bidādi- View this entry on the original dictionary page scan.
śaigravan. the fruit of Moringa Pterygosperma gaRa plakṣādi-. View this entry on the original dictionary page scan.
śaikayatāyanim. patronymic fr. śīkayata- gaRa tikādi-. View this entry on the original dictionary page scan.
śaikham. (fr. śikhā-) the offspring of an outcaste Brahman View this entry on the original dictionary page scan.
śaikhaṇḍamfn. (fr. śikhaṇḍin-) , Va1rtt. 1. View this entry on the original dictionary page scan.
śaikhaṇḍim. patronymic fr. śikhaṇḍin- View this entry on the original dictionary page scan.
śaikhaṇḍinan. (fr. śikhaṇḍin-) gaRa suvāstv-ādi- Name of various sāman-s View this entry on the original dictionary page scan.
śaikhareyam. idem or 'm. (fr. śekhara-) Achyranthes Aspera ' View this entry on the original dictionary page scan.
śaikharikam. (fr. śekhara-) Achyranthes Aspera View this entry on the original dictionary page scan.
śaikhāvatam. patronymic fr. śikhā-vat- View this entry on the original dictionary page scan.
śaikhāvatam. plural and f(ī-). View this entry on the original dictionary page scan.
śaikhāvatyam. a king of the śaikhāvata-s View this entry on the original dictionary page scan.
śaikhāvatyam. Name of a Brahman View this entry on the original dictionary page scan.
śaikhāyanim. metron. fr. śikhā- gaRa tikādi-. View this entry on the original dictionary page scan.
śaikhinamfn. (fr. śikhin-) relating to or coming from or produced by a peacock View this entry on the original dictionary page scan.
śaikhyamfn. (see śaikya-) pointed, spiked View this entry on the original dictionary page scan.
śaikim. (only plural) a patron. View this entry on the original dictionary page scan.
śaikṣamf(ī-)n. (fr. śikṣā-) in accordance with right teaching or with rule, correct View this entry on the original dictionary page scan.
śaikṣam. a young Brahman pupil studying with his preceptor, one who has recently begun to repeat the veda- View this entry on the original dictionary page scan.
śaikṣikamfn. familiar with the śikṣā- (q.v) View this entry on the original dictionary page scan.
śaikṣitam. metr. fr. śikṣitā- View this entry on the original dictionary page scan.
śaikṣyamfn. (varia lectio for śaikṣa-) conformable to right teaching or to rule, correct View this entry on the original dictionary page scan.
śaikṣyan. learning, skill View this entry on the original dictionary page scan.
śaikṣyaguṇakramamfn. possessing skill and cleverness and dexterity View this entry on the original dictionary page scan.
śaikyamfn. (fr. śikya-) suspended in the loop of a yoke (or m."a kind of sling" ) View this entry on the original dictionary page scan.
śaikyamfn. damasked (?) View this entry on the original dictionary page scan.
śaikyamfn. pointed (for śaikhya-) View this entry on the original dictionary page scan.
śaikyāyasamfn. made of damasked steel View this entry on the original dictionary page scan.
śaikyāyasamayamf(ī-)n. idem or 'mfn. made of damasked steel ' View this entry on the original dictionary page scan.
śailamf(ī-)n. (fr. śilā-) made of stone, stony, rocky etc. View this entry on the original dictionary page scan.
śailamf(ī-)n. stone-like, rigid (with āsana- n.a particular manner of sitting) View this entry on the original dictionary page scan.
śailam. (in fine compositi or 'at the end of a compound' f(ā-).) a rock, crag, hill, mountain (there are seven [or, accord, to some, eight] mythical mountain ranges separating the divisions of the earth, viz. niṣadha-, hema-kūṭa-, nīla-, śveta-, śṛn3gin-, mālyavat-, gandha-mādana- ) etc. View this entry on the original dictionary page scan.
śailam. Name of the number"seven" View this entry on the original dictionary page scan.
śailam. a dike View this entry on the original dictionary page scan.
śailāf. Name of a nun View this entry on the original dictionary page scan.
śailan. (only ) benzoin or storax View this entry on the original dictionary page scan.
śailan. bitumen View this entry on the original dictionary page scan.
śailan. a sort of collyrium. View this entry on the original dictionary page scan.
śailabāhum. Name of a serpent-demon View this entry on the original dictionary page scan.
śailābhamfn. mountain-like, high as a mountain View this entry on the original dictionary page scan.
śailābham. Name of a being reckoned among the viśve- devāḥ- View this entry on the original dictionary page scan.
śailabhedam. Coleus Scutellaroides View this entry on the original dictionary page scan.
śailabhittif. an instrument for breaking or cutting stones View this entry on the original dictionary page scan.
śailabījam. "having stony seeds", the marking-nut plant View this entry on the original dictionary page scan.
śailādam. (fr. śilāda-) a patronymic View this entry on the original dictionary page scan.
śailadhanvanm. "having a bow of rock", Name of śiva- View this entry on the original dictionary page scan.
śailadharam. "mountain-holder", Name of kṛṣṇa- View this entry on the original dictionary page scan.
śailādhārāf. "mountain-support", the earth View this entry on the original dictionary page scan.
śailadhātum. a mineral View this entry on the original dictionary page scan.
śailadhātujan. a kind of mineral resin View this entry on the original dictionary page scan.
śailādhipam. "king of mountain", Name of the himālaya- View this entry on the original dictionary page scan.
śailādhirājam. idem or 'm. "king of mountain", Name of the himālaya- ' View this entry on the original dictionary page scan.
śailādhirājatanayāf. "daughter of himālaya-", Name of pārvati- View this entry on the original dictionary page scan.
śailādim. (fr. idem or 'm. (fr. śilāda-) a patronymic ') patronymic of nandin- (one of śiva-'s attendants)
śailaduhitṛf. equals -kanyā- View this entry on the original dictionary page scan.
śailagandhan. a kind of sandal View this entry on the original dictionary page scan.
śailagarbhāhvāf. a kind of medicinal substance View this entry on the original dictionary page scan.
śailagāthāf. plural Name of a collection of hymns View this entry on the original dictionary page scan.
śailāgran. a mountain top View this entry on the original dictionary page scan.
śailagurumfn. as heavy as a mountain View this entry on the original dictionary page scan.
śailagurum. "chief of mountains", Name of the himālaya-, kum- View this entry on the original dictionary page scan.
śailāhvan. "having the name śaila-", bitumen View this entry on the original dictionary page scan.
śailajamfn. mountain-born View this entry on the original dictionary page scan.
śailajamfn. made of stone View this entry on the original dictionary page scan.
śailajam. or n. a kind of lichen View this entry on the original dictionary page scan.
śailajāf. Name of various plants (equals siṃha-pippalī-, gaja-pipp-etc.) View this entry on the original dictionary page scan.
śailajam. Name of durgā- View this entry on the original dictionary page scan.
śailajan. bitumen View this entry on the original dictionary page scan.
śailajan. benzoin or storax View this entry on the original dictionary page scan.
śailājan. bitumen (wrong reading for śaila-ja-). View this entry on the original dictionary page scan.
śailajāmantrinm. Name of an author View this entry on the original dictionary page scan.
śailajanam. a person inhabiting mountains, a mountaineer View this entry on the original dictionary page scan.
śailajātāf. a kind of pepper View this entry on the original dictionary page scan.
śailajātāf. Scindapsus Officinalis View this entry on the original dictionary page scan.
śailakan. bitumen View this entry on the original dictionary page scan.
śailakan. benzoin or storax View this entry on the original dictionary page scan.
śailakampinmfn. shaking mountains View this entry on the original dictionary page scan.
śailakampinm. Name of one of skanda-'s attendants View this entry on the original dictionary page scan.
śailakampinm. of a dānava- View this entry on the original dictionary page scan.
śailakanyāf. "daughter of the mountain (himālaya-)", Name of pārvatī- View this entry on the original dictionary page scan.
śailakaṭakam. the brow of a hill, slope of a mountain View this entry on the original dictionary page scan.
śailākhyan. "having the name śaila-", bitumen View this entry on the original dictionary page scan.
śailakuñjam. a mountain-copse, thicket on a hill View this entry on the original dictionary page scan.
śailakūṭamn. a mountain-peak View this entry on the original dictionary page scan.
śailālan. a work composed by śilālin- View this entry on the original dictionary page scan.
śailālayam. Name of a king View this entry on the original dictionary page scan.
śailālim. (fr. śilālin-) Name of a teacher View this entry on the original dictionary page scan.
śailāliin compound for śailālin-. View this entry on the original dictionary page scan.
śailālibrāhmanan. Name of a brāhmaṇa- View this entry on the original dictionary page scan.
śailālinm. (plural) the school of śilālin- View this entry on the original dictionary page scan.
śailālinm. (sg.) an actor, dancer (see śailūṣa-). View this entry on the original dictionary page scan.
śailāliyuvanm. a young actor or dancer View this entry on the original dictionary page scan.
śailamallīf. a kind of plant (commonly called koraiyā-) View this entry on the original dictionary page scan.
śailamayamf(ī-)n. made or consisting of stone View this entry on the original dictionary page scan.
śailamṛgam. a wild goat View this entry on the original dictionary page scan.
śailāṃśa m. Name of a country View this entry on the original dictionary page scan.
śailāṃśadeśam. Name of a country View this entry on the original dictionary page scan.
śailamūlan. a kind of Zerumbet (equals kacora-) View this entry on the original dictionary page scan.
śailāṅga m. Name of a country View this entry on the original dictionary page scan.
śailāṅgadeśam. Name of a country View this entry on the original dictionary page scan.
śailaniryāsam. "rock-exudation" idem or 'n. a kind of mineral resin ' View this entry on the original dictionary page scan.
śailaniryāsam. storax, benzoin View this entry on the original dictionary page scan.
śailapatham. a mountain path View this entry on the original dictionary page scan.
śailapatham. Name of a man (wrong reading -yatha-). View this entry on the original dictionary page scan.
śailapatim. "mountain-lord", the himālaya- View this entry on the original dictionary page scan.
śailapattram. Aegle Marmelos
śailaprastham. n. a mountain-plain plateau View this entry on the original dictionary page scan.
śailapratimāf. a stone image, idol made of stone View this entry on the original dictionary page scan.
śailapuran. Name of a town View this entry on the original dictionary page scan.
śailapūrṇāryam. Name of a man View this entry on the original dictionary page scan.
śailapuṣpan. bitumen View this entry on the original dictionary page scan.
śailaputrīf. equals -kanyā- View this entry on the original dictionary page scan.
śailaputrīf. Name of the Ganges View this entry on the original dictionary page scan.
śailarājm. "king of mountain", Name of the himālaya- View this entry on the original dictionary page scan.
śailarājam. idem or 'm. "king of mountain", Name of the himālaya- ' View this entry on the original dictionary page scan.
śailarājam. Name of indra-kīla- View this entry on the original dictionary page scan.
śailarājaf. patronymic of gaṅgā- View this entry on the original dictionary page scan.
śailarājaduhitṛf. patronymic of pārvatī- View this entry on the original dictionary page scan.
śailarājasūtāf. idem or 'f. patronymic of pārvatī- ' View this entry on the original dictionary page scan.
śailarandhran. "mountain-hole", a cavern cave View this entry on the original dictionary page scan.
śailarugṇamfn. crushed by mountain View this entry on the original dictionary page scan.
śailāsāf. Name of pārvati- View this entry on the original dictionary page scan.
śailasambhavan. "rock-produced", bitumen View this entry on the original dictionary page scan.
śailasambhūtan. red chalk View this entry on the original dictionary page scan.
śailasaṃdhim. a valley View this entry on the original dictionary page scan.
śailāsanamfn. equals next View this entry on the original dictionary page scan.
śailāsanodbhavamfn. made of stone or, of the wood of Terminalia Tomentosa View this entry on the original dictionary page scan.
śailasāramfn. hard as a rock View this entry on the original dictionary page scan.
śailasarvajñam. Name of a poet View this entry on the original dictionary page scan.
śailaśekharam. idem or 'n. a mountain-peak ' View this entry on the original dictionary page scan.
śailasetum. a stone embankment, stone bridge View this entry on the original dictionary page scan.
śailaśibiran. "rock-entrenched", the ocean View this entry on the original dictionary page scan.
śailaśikhāf. the top of a mountain View this entry on the original dictionary page scan.
śailaśikhāf. a kind of metre View this entry on the original dictionary page scan.
śailaśikharam. n. the peak of a mountain View this entry on the original dictionary page scan.
śailaśṛṅgan. a mountain-peak View this entry on the original dictionary page scan.
śailasutāf. equals -kanyā- View this entry on the original dictionary page scan.
śailasutāf. a kind of plant (equals mahā-jyotiṣmatī-) View this entry on the original dictionary page scan.
śailasutācaraṇarāgayonimfn. produced by the colour of pārvati-'s feet View this entry on the original dictionary page scan.
śailasutākāntam. "husband of pārvati-", Name of śiva- View this entry on the original dictionary page scan.
śailasutāpatim. equals -sutākānta- View this entry on the original dictionary page scan.
śailaṭāf. () the condition of a mountain. View this entry on the original dictionary page scan.
śailāṭam. a mountaineer, wild hill tribesman View this entry on the original dictionary page scan.
śailāṭam. a lion View this entry on the original dictionary page scan.
śailāṭam. a kirāta- View this entry on the original dictionary page scan.
śailāṭam. equals devalaka- View this entry on the original dictionary page scan.
śailāṭam. crystal View this entry on the original dictionary page scan.
śailatanayāf. equals -kanya- View this entry on the original dictionary page scan.
śailatanayātātam. "father of pārvatī-", the himālaya- View this entry on the original dictionary page scan.
śailatasind. (equals śailāt-) from or than a mountain View this entry on the original dictionary page scan.
śailatvan. () the condition of a mountain. View this entry on the original dictionary page scan.
śailavalkalāf. a kind of medicinal substance View this entry on the original dictionary page scan.
śailavālukā wrong reading for sailavāl- View this entry on the original dictionary page scan.
śailavālukāḥ wrong reading for sailavāl- View this entry on the original dictionary page scan.
śailavanopapannamfn. possessed of mountain and woods View this entry on the original dictionary page scan.
śailavaram. "best of mountain", Name of the himālaya- View this entry on the original dictionary page scan.
śailavāsam. a mountain-habitation View this entry on the original dictionary page scan.
śailāvatyam. a proper N. View this entry on the original dictionary page scan.
śailayatha wrong reading for -patha-. View this entry on the original dictionary page scan.
śailedram. the chief or lord of mountain (especially as Name of the himālaya-) View this entry on the original dictionary page scan.
śailedraduhitṛf. "daughter of himālaya-", Name of pārvatī- and of gaṅgā- View this entry on the original dictionary page scan.
śailedrajāf. Name of the gaṅgā- View this entry on the original dictionary page scan.
śailedrastham. a birch tree View this entry on the original dictionary page scan.
śailedrasutāf. idem or 'f. "daughter of himālaya-", Name of pārvatī- and of gaṅgā- ' View this entry on the original dictionary page scan.
śaileśam. "lord of mountain", Name of the himālaya- View this entry on the original dictionary page scan.
śaileśaliṅgan. Name of a liṅga- View this entry on the original dictionary page scan.
śaileścaya(?) m. (prob. wrong reading for. śaile-śaya-) Name of a man (plural his family) View this entry on the original dictionary page scan.
śaileśyavasthāf. (with jaina-s) the last stage of an ascetic's life, śil-, View this entry on the original dictionary page scan.
śaileyamfn. rocky, stony, mountain-like, hard View this entry on the original dictionary page scan.
śaileyamfn. produced in mountains or rocks View this entry on the original dictionary page scan.
śaileyamn. bitumen (of various kinds) View this entry on the original dictionary page scan.
śaileyamn. benzoin View this entry on the original dictionary page scan.
śaileyamn. a kind of lichen View this entry on the original dictionary page scan.
śaileyam. a bee View this entry on the original dictionary page scan.
śaileyam. a lion View this entry on the original dictionary page scan.
śaileyan. Anethum Graveolens View this entry on the original dictionary page scan.
śaileyan. rock-salt View this entry on the original dictionary page scan.
śaileyagandhimfn. smelling of bitumen, fragrant with benzoin etc. View this entry on the original dictionary page scan.
śaileyakan. bitumen, benzoin etc. View this entry on the original dictionary page scan.
śaileyīf. patronymic of pārvatī- View this entry on the original dictionary page scan.
śaileyikamfn. relating to bitumen etc. View this entry on the original dictionary page scan.
śailīf. See below View this entry on the original dictionary page scan.
śailīf. (for 2.See column 2) hardness, stoniness (see śailya-). View this entry on the original dictionary page scan.
śailīf. (fr. śīla-;for 1.See column 1) habit, custom, manner of acting or living, practice, usage View this entry on the original dictionary page scan.
śailīf. a special or particular interpretation (especially a concise explanation of a grammatical aphorism) View this entry on the original dictionary page scan.
śailījñāpakan. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
śailikam. Name of a people View this entry on the original dictionary page scan.
śailikan. bitumen etc. View this entry on the original dictionary page scan.
śailikyam. equals sarva-liṅgin- View this entry on the original dictionary page scan.
śailikyan. (fr. śilika-) gaRa purohitādi-. View this entry on the original dictionary page scan.
śailinam. (fr. śilina-) Name of a preceptor View this entry on the original dictionary page scan.
śailinim. idem or 'm. (fr. śilina-) Name of a preceptor ' View this entry on the original dictionary page scan.
śailodāf. Name of a river View this entry on the original dictionary page scan.
śailodbhavāf. a species of small pāṣāṇabhedin- View this entry on the original dictionary page scan.
śailūṣam. (said to be fr. śilūṣa-) an actor, public dancer, tumbler etc. etc. View this entry on the original dictionary page scan.
śailūṣam. the leader of a band, one who beats time (equals tāladhāraka-) View this entry on the original dictionary page scan.
śailūṣam. a rogue View this entry on the original dictionary page scan.
śailūṣam. Aegle Marmelos View this entry on the original dictionary page scan.
śailūṣam. Name of a gandharva- king View this entry on the original dictionary page scan.
śailūṣam. (plural) of a people View this entry on the original dictionary page scan.
śailūṣakamfn. inhabited by actors etc. gaRa rājanyādi- View this entry on the original dictionary page scan.
śailūṣakam. equals śailūṣa- View this entry on the original dictionary page scan.
śailūṣīf. an actress, female dancer View this entry on the original dictionary page scan.
śailūṣim. patronymic of the Vedic ṛṣi- kulmalabarhiṣa- View this entry on the original dictionary page scan.
śailūṣikamf(ī-). equals śailūṣa-, ṣī-, View this entry on the original dictionary page scan.
śailūtam. or n. (?) Name of a place (varia lectio for kolūka-). View this entry on the original dictionary page scan.
śailyamfn. rocky, stony, hard View this entry on the original dictionary page scan.
śailyan. (see 1. śailī-) rockiness, stoniness, hardness View this entry on the original dictionary page scan.
śaimbyamfn. (fr. śimba-) relating or belonging to leguminous plants (such as pulse etc.) View this entry on the original dictionary page scan.
śainātmakamfn. calm or tranquil by nature View this entry on the original dictionary page scan.
śaineyam. (fr. śini-) patronymic of satyaka- or sātyaki- (the charioteer of kṛṣṇa-, represented as having destroyed numerous dasyu-s) etc. View this entry on the original dictionary page scan.
śaineyam. plural the descendants of śini- (a branch of the yādava-s) View this entry on the original dictionary page scan.
śaineyam. (y/a-) wrong reading for śyainey/a- View this entry on the original dictionary page scan.
śainyam. a patronymic View this entry on the original dictionary page scan.
śainyam. plural the descendants of śini- (who became Brahmans, though originally of the kṣatriya- race)
śaipatham. a patronymic View this entry on the original dictionary page scan.
śaiphālikamfn. (fr. śephāli-,or likā-) made of the Vitex Negundo View this entry on the original dictionary page scan.
śairasan. (fr. śiras-) the head of a bedstead View this entry on the original dictionary page scan.
śairasim. patronymic fr. śiras- gaRa bāhv-ādi-. View this entry on the original dictionary page scan.
śairika(see sairika-) m. Name of a man View this entry on the original dictionary page scan.
śairin(?) m. Name of a man View this entry on the original dictionary page scan.
śairīṣam. (fr. śirīṣa-) coming from the Acacia Sirissa View this entry on the original dictionary page scan.
śairīṣam. having the colour of Acacia Sirissa View this entry on the original dictionary page scan.
śairīṣan. Name of a sāman- View this entry on the original dictionary page scan.
śairīṣakamfn. gaRa arīhaṇādi- View this entry on the original dictionary page scan.
śairīṣakan. (prob.) Name of a place View this entry on the original dictionary page scan.
śairīṣim. patronymic of the ṛṣi- su-vedas-, (q.v) View this entry on the original dictionary page scan.
śairīṣikamfn. gaRa kumudādi-. View this entry on the original dictionary page scan.
śairīyakaor śaireyaka- m. Barleria Cristata (a kind of shrub) View this entry on the original dictionary page scan.
śairṣacchedikamfn. (fr. śīrṣaccheda-) one who deserves to have his head cut off View this entry on the original dictionary page scan.
śairṣaghātyan. (fr. śīrṣa-ghātin-) gaRa brāhmaṇādi-. View this entry on the original dictionary page scan.
śairṣāyaṇamfn. (fr. śīrṣa-) gaRa pakṣādi-. View this entry on the original dictionary page scan.
śairṣikaSee carama-ś-. View this entry on the original dictionary page scan.
śairṣyamfn. (fr. śīrṣa-) gaRa saṃkāśādi-. View this entry on the original dictionary page scan.
śaiṣam. (?for śaiśa-;See śaiśir/a-above) the cool season View this entry on the original dictionary page scan.
śaiśavamfn. (fr. śiśu-) childish View this entry on the original dictionary page scan.
śaiśavam. a patronymic , Prav. View this entry on the original dictionary page scan.
śaiśavam. (plural) Name of a people View this entry on the original dictionary page scan.
śaiśavan. childhood, infancy, pupilage, the period under age (id est under sixteen) etc. View this entry on the original dictionary page scan.
śaiśavan. childishness, stupidity View this entry on the original dictionary page scan.
śaiśavan. Name of various sāman-s View this entry on the original dictionary page scan.
śaiśavayauvanīyamfn. representing childhood and youth View this entry on the original dictionary page scan.
śaiśavyan. childhood, infancy (prob. wrong reading for śaiśava-). View this entry on the original dictionary page scan.
śaiśikam. Pl. Name of a people View this entry on the original dictionary page scan.
śaiṣikamf(ī-)n. (fr. śeṣa-) relating to the remainder, holding good in the remaining cases (but only now and not in previous cases) on etc. View this entry on the original dictionary page scan.
śaisīkaand śaisīta- m. plural Name of a people View this entry on the original dictionary page scan.
śaiṣikīf. (with ṣaṣṭhī-) the genitive case taught in (in the rule ṣaṣṭhī śeṣe-) View this entry on the original dictionary page scan.
śaiśiramf(ī-)n. (See śiśira-) relating or belonging to the śiśira- or cool season etc. View this entry on the original dictionary page scan.
śaiśiramf(ī-)n. composed by śiśira- View this entry on the original dictionary page scan.
śaiśiram. Name of a teacher and founder of a supposed śākhā- of the ṛg-- veda- View this entry on the original dictionary page scan.
śaiśiram. of a mountain View this entry on the original dictionary page scan.
śaiśiram. of a dark kind of cātaka- bird View this entry on the original dictionary page scan.
śaiśiraśākhāf. Name of a śākhā- of the ṛg-- veda-, (perhaps only a subdivision of the śākala-) View this entry on the original dictionary page scan.
śaiśirāstramfn. having cold weapons (as the moon in fighting with the daitya-s) (varia lectio śiśirāstra-) View this entry on the original dictionary page scan.
śaiśirāyaṇam. patronymic fr. śiśira- (varia lectio śiśirāyaṇa-). View this entry on the original dictionary page scan.
śaiśireyam. patronymic of a teacher View this entry on the original dictionary page scan.
śaiśirim. (patronymic fr. idem or 'm. patronymic fr. śiśira- (varia lectio śiśirāyaṇa-).') Name of a teacher of the White yajur-veda- View this entry on the original dictionary page scan.
śaiṣiri wrong reading for śaiśiri- (q.v)
śaiśirikamfn. one who studies or knows śiśira- gaRa vasantādi-. View this entry on the original dictionary page scan.
śaiśirīyamfn. relating or belonging to śaiśiri- gaRa gahādi- (according to to some "to be performed in the cool season") Name of one of the seven śākala-, text View this entry on the original dictionary page scan.
śaiśirīyakamfn. equals śaiśirīya- View this entry on the original dictionary page scan.
śaiśirīyaśākhāf. a subordinate branch of the śākalaśākhā- View this entry on the original dictionary page scan.
śaiśnyam. (fr. śiśna-; scilicet bhoga-) sexual enjoyment View this entry on the original dictionary page scan.
śaiśumāramfn. relating or belonging to śiśumāra- View this entry on the original dictionary page scan.
śaiśunāgam. patronymic fr. śiśu-nāga- View this entry on the original dictionary page scan.
śaiśunāgam. (plural) śiśunāga- and his descendants View this entry on the original dictionary page scan.
śaiśunāli() m. (prob.) wrong reading for śaiśupāli-. View this entry on the original dictionary page scan.
śaiśunāri() () m. (prob.) wrong reading for śaiśupāli-. View this entry on the original dictionary page scan.
śaiśupāla m. patronymic fr. śiśupāla- View this entry on the original dictionary page scan.
śaiśupālim. patronymic fr. śiśupāla- View this entry on the original dictionary page scan.
śaiṣyopādhyāyikāf. (fr. śiṣya-+ upādhyāya-) the relation between pupil and teacher View this entry on the original dictionary page scan.
śaithilikamfn. (fr. śithila-) loose, lax, slack, idle View this entry on the original dictionary page scan.
śaithilyan. looseness, laxity etc. View this entry on the original dictionary page scan.
śaithilyan. flaccidity View this entry on the original dictionary page scan.
śaithilyan. decrease, diminution, smallness, weakness, relaxation, remission, depression (of the mind), unsteadiness, vacancy (of gaze) etc. View this entry on the original dictionary page scan.
śaithilyan. negligence in (compound) View this entry on the original dictionary page scan.
śaithilyan. relaxation of rule or connection View this entry on the original dictionary page scan.
śaithilyan. dilatoriness, inattention View this entry on the original dictionary page scan.
śaitibāheyam. metron. fr. śiti-bāhu- View this entry on the original dictionary page scan.
śaitikakṣam. patronymic fr. śiti-kakṣa- (-pāñcāleyāḥ-. on ) . View this entry on the original dictionary page scan.
śaitoṣma n. plural (fr. śīta-+ ūṣman-) Name of various sāman-s View this entry on the original dictionary page scan.
śaitoṣmann. plural (fr. śīta-+ ūṣman-) Name of various sāman-s View this entry on the original dictionary page scan.
śaityan. (fr. śīta-) coldness, frigidity, cold View this entry on the original dictionary page scan.
śaityamayamf(ī-)n. consisting in coldness, causing frost ( śaityamayatva -tva- n.) View this entry on the original dictionary page scan.
śaityamayatvan. śaityamaya
śaityāyanam. Name of a grammarian View this entry on the original dictionary page scan.
śaivamf(ī-)n. (fr. śiva-) relating or belonging or sacred to the god śiva-, coming or derived from śiva- etc. View this entry on the original dictionary page scan.
śaivam. patronymic fr. śiva- View this entry on the original dictionary page scan.
śaivam. "a worshipper or follower of śiva-", Name of one of the three great divisions of modern Hinduism (the other two being the vaiṣṇava-s and śākta-s, qq. vv. ;the śaiva-s identify śiva--rather than brahmā- and viṣṇu--with the Supreme Being and are exclusively devoted to his worship, regarding him as the source and essence of the universe as well as its disintegrator and destroyer;the temples dedicated to him in his reproducing and vivifying character [as denoted by the liṅga- q.v ]are scattered all over India;the various sects of śaiva-s are described in ) View this entry on the original dictionary page scan.
śaivam. a particular religious rite in honour of durgā- (consisting of devout meditation and prostration of the body) View this entry on the original dictionary page scan.
śaivam. the thorn-apple View this entry on the original dictionary page scan.
śaivam. a kind of plant (equals vasuka-) View this entry on the original dictionary page scan.
śaivam. (with jaina-s) , Name of the fifth black vāsudeva- View this entry on the original dictionary page scan.
śaivan. auspiciousness, welfare, prosperity View this entry on the original dictionary page scan.
śaivan. Name of a śāstra- and of a tantra- and of a purāṇa- (See below) . View this entry on the original dictionary page scan.
śaiva vṛddhi- form of śiva- in compound View this entry on the original dictionary page scan.
śaivan. a kind of aquatic plant, Blyxa Octandra View this entry on the original dictionary page scan.
śaiva wrong reading for śaiba-. View this entry on the original dictionary page scan.
śaivabhāṣyan. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
śaivadarśanan. the śaiva- philosophy View this entry on the original dictionary page scan.
śaivadarśanan. Name of the 7th chapter of the sarva-darśana-saṃgraha-. View this entry on the original dictionary page scan.
śaivadharmamaṇḍanan. Name of work on dharma-. View this entry on the original dictionary page scan.
śaivāgamam. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
śaivagavam. (fr. śiva-gu-) Name of a gotra- or family View this entry on the original dictionary page scan.
śaivāhnihan. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
śaivakalpadrumam. Name of work by apyaya- dīkṣita-. View this entry on the original dictionary page scan.
śaivākavim. patronymic fr. śivāku- gaRa bāhv-ādi-. View this entry on the original dictionary page scan.
śaivalamn. (in fine compositi or 'at the end of a compound' f(ā-). see śevala-), Blyxa Octandra (a kind of duck-weed or green moss-like plant growing in pools and often alluded to in poetry) etc. View this entry on the original dictionary page scan.
śaivalam. Name of a mountain View this entry on the original dictionary page scan.
śaivalam. of a serpent-demon View this entry on the original dictionary page scan.
śaivalam. (plural) of a people (Calcutta edition śaibāla-) View this entry on the original dictionary page scan.
śaivalan. the (fragrant) wood of Cerasus Puddum (used in medicine) View this entry on the original dictionary page scan.
śaivālan. the śaivala- plant etc. View this entry on the original dictionary page scan.
śaivālam. Name of a mountain View this entry on the original dictionary page scan.
śaivālam. (plural) of a people View this entry on the original dictionary page scan.
śaivālakamfn. (in fine compositi or 'at the end of a compound') = the above plant, View this entry on the original dictionary page scan.
śaivālakam. Name of a mountain View this entry on the original dictionary page scan.
śaivālavajran. a kind of steel View this entry on the original dictionary page scan.
śaivalavatmfn. equals next View this entry on the original dictionary page scan.
śaivalinmfn. idem or 'mfn. covered with śaivala- plants gaRa tārakādi-.' View this entry on the original dictionary page scan.
śaivālinmfn. equals śaivalin- View this entry on the original dictionary page scan.
śaivalinīf. a river View this entry on the original dictionary page scan.
śaivalitamfn. covered with śaivala- plants gaRa tārakādi-. View this entry on the original dictionary page scan.
śaivālīyaNom. P. yati-, to resemble the śaivala- plant View this entry on the original dictionary page scan.
śaivalyamf(ā-)n. equals prec. mfn. (varia lectio śīpalya-). View this entry on the original dictionary page scan.
śaivanagaran. Name of a town View this entry on the original dictionary page scan.
śaivanavadaśaprakaraṇan. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
śaivapañcakan. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
śaivaparibhāṣāf. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
śaivapāśupatamfn. relating to śiva- paśupati- View this entry on the original dictionary page scan.
śaivapāśupatam. a worshipper of śiva- paśupati- View this entry on the original dictionary page scan.
śaivapūjāvidhānan. Name of a purāṇa- (= śiva-p- q.v) View this entry on the original dictionary page scan.
śaivapūjāvidhānan. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
śaivapuramfn. (fr. śiva-pura-) View this entry on the original dictionary page scan.
śaivapurāṇan. Name of a purāṇa- (equals śiva-p-, q.v) View this entry on the original dictionary page scan.
śaivarūpyamfn. (fr. śiva-rūpa-) View this entry on the original dictionary page scan.
śaivasarvasvan. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
śaivasarvasvasāram. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
śaivasāstran. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
śaivasiddhāntadīpikāf. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
śaivasiddhāntasaṃgraham. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
śaivasiddhāntasāram. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
śaivasiddhāntasārāvalīf. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
śaivasiddhāntaśekharam. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
śaivāṣṭakan. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
śaivatāf. devotion to or worship of śiva- View this entry on the original dictionary page scan.
śaivatantran. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
śaivatātparyasaṃgraham. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
śaivatattvāmṛtan. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
śaivatattvaprakāśam. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
śaivavaiṣṇavan. Name of a vedānta- work View this entry on the original dictionary page scan.
śaivavaiṣṇavamatamaṇḍanan. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
śaivavaiṣṇavapratiṣṭhāprayogam. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
śaivavaiṣṇavavādam. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
śaivavaiṣṇavavādārtham. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
śaivavāyavīyapurāṇan. Name of a purāṇa-. View this entry on the original dictionary page scan.
śaivāyanam. patronymic fr. śiva- gaRa aśvādi-. View this entry on the original dictionary page scan.
śaivīf. Name of the goddess mānasā- View this entry on the original dictionary page scan.
śaivim. patronymic fr. śiva-
śaivyamfn. (see śaibya-) relating or belonging to śiva- etc. View this entry on the original dictionary page scan.
śak cl.5 P. () śaknoti- (perfect tense śaś/āka-, śek/uḥ- etc.; Aorist /aśakat- etc. [Ved. also Potential śakeyam-and śakyām-; imperative śagdhi-, śaktam-]; future śaktā-,or śakitā- grammar; śakṣyati-, te- etc.; śakiṣyate-, te- grammar; infinitive mood -śaktave- ; śaktum-or śakitum- grammar), to be strong or powerful, be able to or capable of or competent for (with accusative dative case or locative case,rarely accusative of a verbal noun, or with an infinitive mood in am-or tum-;or with pr. p. ; exempli gratia, 'for example' with grahaṇāya-or grahaṇe-,"to be able to seize"; vadha-nirṇekam- a-śaknuvan-,"unable to atone for slaughter"; śak/ema vāj/ino y/amam-,"may we be able to guide horses"; kṣitum- na- śaknoti-,"he is not able to see"; pūrayan na śaknoti-,"he is not able to fill") etc. etc. (in these meanings Epic also śakyati-, te-,with inf in tuṃ- confer, compare ) ; to be strong or exert one's self for another (dative case), aid, help, assist ; to help to (dative case of thing) : Passive voice śakyate- (Epic also ti-), to be overcome or subdued, succumb ; to yield, give way ; to be compelled or caused by any one (instrumental case) to (infinitive mood) ; to be able or capable or possible or practicable (with an infinitive mood in pass. sense exempli gratia, 'for example' tat kartuṃ śakyate-,"that can be done";sometimes with pass. p. exempli gratia, 'for example' na śakyate vāryamāṇaḥ-,"he cannot be restrained";or used impersonal or used impersonally,with or with out instrumental case exempli gratia, 'for example' yadi-[ tvayā-] śakyate-,"if it can be done by thee","if it is possible") : Causal śākayati- (Aorist aśīśakat-), grammar : Desiderative See śikṣ-. ([ confer, compare according to to some, Greek , German HagHeckehegen;behagen.])
śakaSee su-ś/aka-. View this entry on the original dictionary page scan.
śakan. excrement, ordure, dung (see śakan-, , śakṛt-) View this entry on the original dictionary page scan.
śakan. water (varia lectio for kaśa-) View this entry on the original dictionary page scan.
śakam. a kind of animal (varia lectio śala-) View this entry on the original dictionary page scan.
śakam. wrong reading for śuka- View this entry on the original dictionary page scan.
śaf. a kind of bird or fly or long-eared animal (Scholiast or Commentator) View this entry on the original dictionary page scan.
śakam. plural Name of a particular white-skinned tribe or race of people (in the legends which relate the contests between vasiṣṭha- and viśvāmitra- the śaka-s are fabled to have been produced by the Cow of vasiṣṭha-, from her sweat, for the destruction of viśvāmitra-'s army; in , they are mentioned together with the pauṇḍraka-s, oḍra-s, draviḍa-s, kāmboja-s, javana-s or yavana-s, pārada-s, pahlava-s, cīna-s, kirāta-s, darada-s, and khaśa-s, described by as degraded tribes of kṣatriya-s called after the districts in which they reside: according to the ,king sagara- attempted to rid his kingdom of these tribes, but did not succeed in destroying them all : they are sometimes regarded as the followers of śaka- or śāli-vāhana-, and are probably to be identified with the Tartars or Indo-Scythians [ Latin saca-]who overran India before the Aryans, and were conquered by the great vikramāditya- [q.v.]; they really seem to have been dominant in the north-west of India in the last century before and the first two centuries after the beginning of our era) etc. View this entry on the original dictionary page scan.
śakam. a king of the śaka-s gaRa kambojādi- (on vArttika) View this entry on the original dictionary page scan.
śakam. an era, epoch (see -kāla-) View this entry on the original dictionary page scan.
śakam. a year (of any era) View this entry on the original dictionary page scan.
śakam. a particular fragrant substance View this entry on the original dictionary page scan.
śakabali(ś/aka--) m. an oblation of cow-dung View this entry on the original dictionary page scan.
śakābdam. a year of the śaka- era View this entry on the original dictionary page scan.
śakabhūpakālam. equals śaka-kāla- View this entry on the original dictionary page scan.
śakacam. a proper N. View this entry on the original dictionary page scan.
śakacella(?) m. Name of a poet View this entry on the original dictionary page scan.
śakadeśam. Name of a country View this entry on the original dictionary page scan.
śakādhiparājadhānīf. the capital or residence of the śaka- king id est Dilli (Delhi) View this entry on the original dictionary page scan.
śakadhūmam. the smoke of burnt or burning cow-dung View this entry on the original dictionary page scan.
śakadhūmam. (prob.) Name of a nakṣatra- View this entry on the original dictionary page scan.
śakadhūmam. a priest who augurs by means of cow-dung View this entry on the original dictionary page scan.
śakadhūmajamfn. produced or born from cow-dung View this entry on the original dictionary page scan.
śakadhūmajāmfn. produced or born from cow-dung View this entry on the original dictionary page scan.
śakādityam. "sun of the śaka-s", Name of king śāli-vāhana- View this entry on the original dictionary page scan.
śakahūmfn. View this entry on the original dictionary page scan.
śakaidham. a fire (made) with the excrement of animals View this entry on the original dictionary page scan.
śakakālam. the śaka- era (beginning A.D.78, and founded by king śāli-vāhana-; anexpiredyear of the śaka- era is converted into the corresponding year A.D. by adding to it 78-79; exempli gratia, 'for example' 654expired= A.D. 732-733) () . View this entry on the original dictionary page scan.
śakakārakam. the founder of an era View this entry on the original dictionary page scan.
śakakārakotpattif. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
śakakartṛ m. the founder of an era View this entry on the original dictionary page scan.
śakakṛtm. equals -kartṛ- View this entry on the original dictionary page scan.
śakalamn. (in also ś/akara-,of doubtful derivation) a chip, fragment, splint, log, piece, bit etc. (śakalāni- kṛ-,with accusative,"to separate, divide, dissipate") View this entry on the original dictionary page scan.
śakalamn. a potsherd View this entry on the original dictionary page scan.
śakalamn. a spark (in kṛśānu-ś-) View this entry on the original dictionary page scan.
śakalan. a half sāh- (candra-ś-,the half-moon ) View this entry on the original dictionary page scan.
śakalan. a half-verse View this entry on the original dictionary page scan.
śakalan. the half of an egg-shell etc. View this entry on the original dictionary page scan.
śakalan. skin, bark View this entry on the original dictionary page scan.
śakalan. the scales of a fish (see śalka-, śalkala-) View this entry on the original dictionary page scan.
śakalan. the skull (in kapāla-ś-) View this entry on the original dictionary page scan.
śakalan. cinnamon View this entry on the original dictionary page scan.
śakalan. a kind of black pigment or dye View this entry on the original dictionary page scan.
śakalam. Name of a man gaRa gargādi-. View this entry on the original dictionary page scan.
śakalajyotism. a kind of venomless snake View this entry on the original dictionary page scan.
śakalākṛP. -karoti- idem or 'Nom. P. yati-, to break into pieces, divide ' gaRa ūry-ādi-. View this entry on the original dictionary page scan.
śakalāṅguṣṭhakamfn. (Vedic) View this entry on the original dictionary page scan.
śakalavatmfn. gaRa madhv-ādi-. View this entry on the original dictionary page scan.
śakalayaNom. P. yati-, to break into pieces, divide View this entry on the original dictionary page scan.
śakalendum. the half-moon, (also wrong reading for sakal-).
śakalīin compound for śakala-. View this entry on the original dictionary page scan.
śakalībhūP. -bhavati-, to be broken in pieces, burst asunder View this entry on the original dictionary page scan.
śakalībhūtamfn. broken in pieces, bruised, crushed, burst View this entry on the original dictionary page scan.
śakalīkaraṇan. the act of breaking in pieces View this entry on the original dictionary page scan.
śakalīkṛP. -karoti-, to break in pieces, divide, bruise View this entry on the original dictionary page scan.
śakalīkṛtamfn. broken or cut in pieces, reduced to fragments, smashed, bruised, divided View this entry on the original dictionary page scan.
śakalīkṛtif. equals -karaṇa- View this entry on the original dictionary page scan.
śakalinm. "having scales", a fish View this entry on the original dictionary page scan.
śakalitamfn. broken into pieces, reduced to fragments View this entry on the original dictionary page scan.
śakaloṭam. ( luṭ-) equals śālūka-, a lotus-root (Scholiast or Commentator; according to to some equals śaka-loṣṭa-,"a lump or ball of cow-dung") View this entry on the original dictionary page scan.
śakalyeṣinmfn. (according to to from śakalya-+ eṣin-) "desiring fragments of wood", devouring or licking (as a flame of fire) View this entry on the original dictionary page scan.
śakamSee unader ś/am- (ind.) View this entry on the original dictionary page scan.
śakamayamf(ī-)n. consisting of or arising from excrement View this entry on the original dictionary page scan.
śakambharamfn. bearing dung or ordure View this entry on the original dictionary page scan.
śakaṃdhim. Name of a man gaRa śubhrādhi-. View this entry on the original dictionary page scan.
śakanSee ś/akṛt-, column 3. View this entry on the original dictionary page scan.
śakandhun. (perhaps for śakan-andhu-) a dung-well (?) Va1rtt. 4. View this entry on the original dictionary page scan.
śakanṛpālam. a śaka- king View this entry on the original dictionary page scan.
śakanṛpatisaṃvatsaram. a year of the śaka- era View this entry on the original dictionary page scan.
śakāntakam. "destroyer of the śaka-s", Name of king vikramāditya- View this entry on the original dictionary page scan.
śakapiṇḍam. a lump of dung View this entry on the original dictionary page scan.
śakapūṇam. (fr. pūṇ-?) Name of a man (see śākapūṇi-). View this entry on the original dictionary page scan.
śakapuruṣavivaraṇan. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
śakapūta(ś/aka--) mfn. "purified with cow-dung", Name of the author of (having the patronymic nārmedha-.) View this entry on the original dictionary page scan.
śakāram. (for 2.See p.1045) the letter or sound śa- View this entry on the original dictionary page scan.
śakāram. (for 1.See under 1. śa-) a descendant of the śaka-s, a śaka- on View this entry on the original dictionary page scan.
śakāram. a king's brother-in-law through one of his inferior wives (especially in the drama represented as a foolish, frivolous, proud, low, and cruel man, such as is saṃsthānaka- in the mṛcchakaṭikā-, he speaks the dialect of the śaka-s id est śākārī-, which employs the sibilant ś-, exclusively;hence śakāra- according to to some, is for, " śa-kāra-", one who uses the letter śa-)
śakaraSee next. View this entry on the original dictionary page scan.
śakāra1. 2. See under 1. śa- and 3. śaka-. View this entry on the original dictionary page scan.
śakārabhedam. equals next. View this entry on the original dictionary page scan.
śakārim. "enemy of the śaka-s", Name of king vikramāditya- View this entry on the original dictionary page scan.
śakārilipif. a particular kind of writing View this entry on the original dictionary page scan.
śakaśakāya P. yati- (onomatopoetic (i.e. formed from imitation of sounds)), to make a rustling noise, rustle (as the leaves of a tree in the wind) View this entry on the original dictionary page scan.
śakasthānan. Name of a country () View this entry on the original dictionary page scan.
śakaṭan. (rarely m.of doubtful derivation) a cart, waggon, car, carriage etc. View this entry on the original dictionary page scan.
śakaṭan. (with prājāpatyam-,or rohiṇyāḥ- see rohiṇī-ś-) the five stars forming the asterism rohiṇī- compared to a cart etc. View this entry on the original dictionary page scan.
śakaṭan. (only) a particular configuration of stars and planets (when all the planets are in the Ist and 7th house) View this entry on the original dictionary page scan.
śakaṭam. n. a form of military array resembling a wedge View this entry on the original dictionary page scan.
śakaṭam. Dalbergia Ougeinensis View this entry on the original dictionary page scan.
śakaṭam. Arum Colacasia View this entry on the original dictionary page scan.
śakaṭam. an implement for preparing grain View this entry on the original dictionary page scan.
śakaṭam. wrong reading for śākaṭa- q.v View this entry on the original dictionary page scan.
śakaṭam. Name of a man, g., naḍādi- View this entry on the original dictionary page scan.
śakaṭam. of a demon slain by the child kṛṣṇa- View this entry on the original dictionary page scan.
śakaṭam. or n. (?) Name of a place View this entry on the original dictionary page scan.
śakaṭabhedam. division of the śakaṭa- asterism by the moon or a planet passing through it View this entry on the original dictionary page scan.
śakaṭabhidm. "slayer of śakaṭa-", Name of viṣṇu-kṛṣṇa- View this entry on the original dictionary page scan.
śakaṭadāsam. Name of a man View this entry on the original dictionary page scan.
śakaṭahanm. equals -bhid- View this entry on the original dictionary page scan.
śakaṭāhvāf. "cart-named", the asterism rohiṇī- (see above) View this entry on the original dictionary page scan.
śakaṭākṣam. the axle of a cart View this entry on the original dictionary page scan.
śakaṭālam. Name of a minister of king nanda- (in revenge for ill-treatment he conspired with the Brahman cāṇakya- to effect his master's death) View this entry on the original dictionary page scan.
śakaṭamantram. plural the verses addressed to the chariot of soma- View this entry on the original dictionary page scan.
śakaṭāṅgajam. a patronymic equals śākatayana-. View this entry on the original dictionary page scan.
śakaṭanīḍan. the interior of a cart View this entry on the original dictionary page scan.
śakaṭāpaṇam. plural carts and merchandise (wrong reading śakaṭāyana-) View this entry on the original dictionary page scan.
śakaṭāram. a bird of prey (perhaps a kind of vulture) View this entry on the original dictionary page scan.
śakaṭāram. Name of a monkey View this entry on the original dictionary page scan.
śakaṭāram. equals śakaṭāla- View this entry on the original dictionary page scan.
śakaṭārim. "enemy of śakaṭa-", Name of kṛṣṇa- View this entry on the original dictionary page scan.
śakaṭāropākhyānan. the episode or fable of the monkey śakaṭāra- View this entry on the original dictionary page scan.
śakaṭasārtham. a multitude or train of carts, caravan on View this entry on the original dictionary page scan.
śakatāsurabhañjanam. "crusher of the demon śakaṭa-", Name of kṛṣṇa- View this entry on the original dictionary page scan.
śakaṭavila(?) m. a gallinule (see śakaṭāvila-). View this entry on the original dictionary page scan.
śakaṭāvila(?) m. a kind of aquatic bird (= plava-) View this entry on the original dictionary page scan.
śakaṭavratan. a particular observance View this entry on the original dictionary page scan.
śakaṭavyūham. a particular form of military array View this entry on the original dictionary page scan.
śakaṭāyaNom. P. yati-, to represent or be like a cart View this entry on the original dictionary page scan.
śakaṭīf. See below. View this entry on the original dictionary page scan.
śakaṭif. equals śakaṭī- gaRa bahv-ādi-. View this entry on the original dictionary page scan.
śakaṭīf. a waggon, cart, carriage (see gaRa bahv-āli-). View this entry on the original dictionary page scan.
śakaṭikamfn. (fr. śākaṭa-) gaRa kumudādi-. View this entry on the original dictionary page scan.
śakaṭikāf. a small cart, a child's cart, toy-cart (see mṛc-chakaṭikā-). View this entry on the original dictionary page scan.
śakaṭīkarṇa gaRa suvāstv-ādi- ( śaṭī-karṇa-). View this entry on the original dictionary page scan.
śakaṭīmukhamf(ī-)n. "cart-mouthed", having a mouth like a cart View this entry on the original dictionary page scan.
śakaṭinmfn. possessing a cart or carriage View this entry on the original dictionary page scan.
śakaṭinm. the owner of a cart View this entry on the original dictionary page scan.
śakaṭīśakaṭamfn. (prob.) consisting of (or produced by) carts or carriages of all kinds (as a noise) View this entry on the original dictionary page scan.
śakaṭīyaśabaram. Name of a poet View this entry on the original dictionary page scan.
śakaṭoccāṭanan. the upsetting or overturning of a cart View this entry on the original dictionary page scan.
śakaṭyāf. a multitude of carts gaRa pāśādi-. View this entry on the original dictionary page scan.
śakavam. (doubtful) a goose View this entry on the original dictionary page scan.
śakavarmanm. Name of a poet View this entry on the original dictionary page scan.
śakavarṇam. Name of a king View this entry on the original dictionary page scan.
śakavarṣam. or n. equals -vatsara- View this entry on the original dictionary page scan.
śakavatsaram. a year of the śaka- era View this entry on the original dictionary page scan.
śakavṛddhim. Name of a poet View this entry on the original dictionary page scan.
śakendrakālam. equals śakabhūpa-kāla- View this entry on the original dictionary page scan.
śakitamfn. (see on ) able, capable (mostly used with na-,and giving a pass. sense to the infinitive mood exempli gratia, 'for example' na śakitaṃ- chettum-,it could not be cut;also impersonal or used impersonally exempli gratia, 'for example' na śakitaṃ tena-,he was not able) View this entry on the original dictionary page scan.
śakkara - See śakvara-, -. View this entry on the original dictionary page scan.
śakkarim. a bull (see śakvara-). View this entry on the original dictionary page scan.
śakkuliprob. wrong reading for śaṣkuli- View this entry on the original dictionary page scan.
śaklamfn. (for 2.See .) speaking pleasantly or kindly, affable (see śakna-). View this entry on the original dictionary page scan.
śaklam. (for 1.See) prob. for śakala-, śalka- View this entry on the original dictionary page scan.
śaklīkaraṇan. equals śakalī-k-, breaking or hewing in pieces View this entry on the original dictionary page scan.
śakmann. power, strength, capacity View this entry on the original dictionary page scan.
śakmann. energy, action View this entry on the original dictionary page scan.
śakmanm. Name of indra- View this entry on the original dictionary page scan.
śakman śakya-, śakra- etc. See . View this entry on the original dictionary page scan.
śakna mfn. kind or pleasant in speech (equals priyaṃ-vada-) View this entry on the original dictionary page scan.
śaknumfn. kind or pleasant in speech (equals priyaṃ-vada-) View this entry on the original dictionary page scan.
śaknuvānaSee a-ś-. View this entry on the original dictionary page scan.
śakramf(-)n. strong, powerful, mighty (applied to various gods, but especially to indra-) View this entry on the original dictionary page scan.
śakram. Name of indra- etc. View this entry on the original dictionary page scan.
śakram. of an āditya- View this entry on the original dictionary page scan.
śakram. of the number"fourteen" View this entry on the original dictionary page scan.
śakram. Wrightia Antidysenterica View this entry on the original dictionary page scan.
śakram. Terminalia Arjuna View this entry on the original dictionary page scan.
śakrabāṇāsanan. equals -kārmuka- View this entry on the original dictionary page scan.
śakrabhakṣam. or n. equals śakrāśana- View this entry on the original dictionary page scan.
śakrabhakṣabhakṣakam. an eater of lowering's food View this entry on the original dictionary page scan.
śakrabhakṣamakham. a festival in honour of the plant called" indra-'s food" View this entry on the original dictionary page scan.
śakrabhakṣamakhotsavam. a festival in honour of the plant called" indra-'s food" View this entry on the original dictionary page scan.
śakrabhavanan. indra-'s heaven, svarga- or paradise, I-. View this entry on the original dictionary page scan.
śakrabhidm. equals -jit- View this entry on the original dictionary page scan.
śakrābhilagnaratnan. a particular gem View this entry on the original dictionary page scan.
śakrabhūbhavāf. Cucumis Coloquintida View this entry on the original dictionary page scan.
śakrabhūtruham. equals -vṛkṣa- View this entry on the original dictionary page scan.
śakrabhuvanan. equals -bhavana- View this entry on the original dictionary page scan.
śakrabījan. the seed of Wrightia Antidysenterica View this entry on the original dictionary page scan.
śakracāpan. equals -kārmuka- etc. View this entry on the original dictionary page scan.
śakracāpasamudbhavāf. a kind of cucumber View this entry on the original dictionary page scan.
śakracāpāyaNom. A1. yate-, to represent a rainbow View this entry on the original dictionary page scan.
śakradaivatan. "having indra- as deity", Name of the nakṣatra- jyeṣṭhā-
śakrādanan. equals śakra-taru- View this entry on the original dictionary page scan.
śakradantinm. indra-'s elephant (called airāvata-) View this entry on the original dictionary page scan.
śakradevam. Name of a king of the kaliṅga-s View this entry on the original dictionary page scan.
śakradevam. of a son of sṛgāla- View this entry on the original dictionary page scan.
śakradevam. of a poet View this entry on the original dictionary page scan.
śakradevatāf. Name of a particular night of new moon View this entry on the original dictionary page scan.
śakradhanusn. equals -kārmuka- View this entry on the original dictionary page scan.
śakradhvajam. indra-'s banner View this entry on the original dictionary page scan.
śakradhvajatarum. idem or 'm. indra-'s banner ' View this entry on the original dictionary page scan.
śakradhvajotsavam. equals śakrotsava- View this entry on the original dictionary page scan.
śakradiśf. equals -kāṣṭhā- View this entry on the original dictionary page scan.
śakrādityam. Name of a king View this entry on the original dictionary page scan.
śakradrumam. Pinus Deodora View this entry on the original dictionary page scan.
śakradrumam. Mimusops Elengi View this entry on the original dictionary page scan.
śakradrumam. Terminalia Arjuna View this entry on the original dictionary page scan.
śakrāgnim. dual number indra- and agni- (lords of the nakṣatra- viśākhā-) View this entry on the original dictionary page scan.
śakragopa m. the cochineal insect (see indra-g-) View this entry on the original dictionary page scan.
śakragopakam. the cochineal insect (see indra-g-) View this entry on the original dictionary page scan.
śakrāhyam. (?) the seed of Wrightia Antidysenterica View this entry on the original dictionary page scan.
śakrajam. " indra--born", a cow View this entry on the original dictionary page scan.
śakrajālan. magic, sorcery View this entry on the original dictionary page scan.
śakrajanitrīf. " indra-'s mother", Name of the largest flag-staff used with indra-'s banner View this entry on the original dictionary page scan.
śakrajānum. Name of a monkey View this entry on the original dictionary page scan.
śakrajātam. equals -ja- View this entry on the original dictionary page scan.
śakrajitm. " indra-'s conqueror", Name of the son of rāvaṇa- (his first name was megha-nāda-, but after his victory over indra-, described in the rāmāyaṇa-, uttara-kāṇḍa- , it was changed by brahmā- to śakra-jit- = indra-jit- q.v;he was killed by lakṣmaṇa-) etc. View this entry on the original dictionary page scan.
śakrajitm. of a king View this entry on the original dictionary page scan.
śakrakārmukan. " indra-'s bow", the rainbow View this entry on the original dictionary page scan.
śakrakaṣṭhāf. " indra-'s quarter", the east View this entry on the original dictionary page scan.
śakraketum. indra-'s banner View this entry on the original dictionary page scan.
śakrākhyam. " indra-.named", an owl (see ulūka-and ) View this entry on the original dictionary page scan.
śakrakrīdācalam. " indra-'s pleasure. mountain"Name of the mountain meru- View this entry on the original dictionary page scan.
śakrakumārī() f. a small flag-staff used with indra-'s banner View this entry on the original dictionary page scan.
śakrakumārikā() () f. a small flag-staff used with indra-'s banner View this entry on the original dictionary page scan.
śakralokam. equals -bhavana- View this entry on the original dictionary page scan.
śakralokabhājmfn. sharing indra-'s heaven or paradise View this entry on the original dictionary page scan.
śakramātṛf. Clerodendrum Siphonantus View this entry on the original dictionary page scan.
śakramātṛkāf. equals -janitrī-, View this entry on the original dictionary page scan.
śakramūrdhanm. indra-'s head, an ant-hill View this entry on the original dictionary page scan.
śakrānalākhyamfn. called indra- and agni- (in the beginning of a compound) (see śakrāgni-). View this entry on the original dictionary page scan.
śakranandanam. " indra-'s son" patronymic of arjuna- View this entry on the original dictionary page scan.
śakrāṇīf. Name of śacī- (wife of indra-) View this entry on the original dictionary page scan.
śakrapādam. the foot of indra-'s banner, View this entry on the original dictionary page scan.
śakrapādapam. Pinus Deodora View this entry on the original dictionary page scan.
śakrapādapam. Wrightia Antidysenterica View this entry on the original dictionary page scan.
śakraparyāyam. Wrightia Antidysenterica View this entry on the original dictionary page scan.
śakrapātam. the lowering of indra-'s flag View this entry on the original dictionary page scan.
śakraprasthan. Name of ancient Delhi (= indra-prastha-) View this entry on the original dictionary page scan.
śakrapuran. () indra-'s town. View this entry on the original dictionary page scan.
śakrapurīf. () indra-'s town. View this entry on the original dictionary page scan.
śakrapuṣpīf. Menispermum Cordifolium View this entry on the original dictionary page scan.
śakrapuṣpikā f. Menispermum Cordifolium View this entry on the original dictionary page scan.
śakrārim. " indra-'s enemy", Name of kṛṣṇa- View this entry on the original dictionary page scan.
śakrarūpamfn. having the form of lowering View this entry on the original dictionary page scan.
śakrasadasn. lowering's seat or place View this entry on the original dictionary page scan.
śakraśākhinm. equals -vṛkṣa- View this entry on the original dictionary page scan.
śakraśālāf. "lowering's hall", a place or room prepared for sacrifices View this entry on the original dictionary page scan.
śakrāśanam. " indra-'s food", the plant Wrightia Antidysenterica (fabled to have sprung from the drops of amṛta- which fell to the ground from the bodies of rāma-'s monkeys restored to life by indra-) View this entry on the original dictionary page scan.
śakrāśanan. the seed of Wrightia Antidysenterica View this entry on the original dictionary page scan.
śakrāśanan. an intoxicating drink prepared from hemp (equals bhaṅgā-) (see indrāśana-) View this entry on the original dictionary page scan.
śakrāsanan. indra-'s throne View this entry on the original dictionary page scan.
śakrāśanakānanan. a wood or garden in which hemp grows View this entry on the original dictionary page scan.
śakrāśananiryāsan. resin of Cannabis Sativa View this entry on the original dictionary page scan.
śakrāśanavāṭikāf. a wood or garden in which hemp grows View this entry on the original dictionary page scan.
śakrāśanavipinan. a wood or garden in which hemp grows View this entry on the original dictionary page scan.
śakraśarāsanan. equals -kārmuka- View this entry on the original dictionary page scan.
śakraśarāsanāyaNom. P. yate- (yita- n. impersonal or used impersonally) to represent a rainbow View this entry on the original dictionary page scan.
śakrasārathim. indra-'s charioteer mātali- View this entry on the original dictionary page scan.
śakraśirasn. equals -mūrdhan- View this entry on the original dictionary page scan.
śakrasṛṣṭāf. " indra--created", Terminalia Chebula or yellow myrobalan (fabled to have sprung from the ground on which indra- spilt a drop of nectar) View this entry on the original dictionary page scan.
śakrastutif. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
śakrasudhāf. " indra-'s nectar", gum olibanum View this entry on the original dictionary page scan.
śakrasutam. " indra-'s son", Name of the monkey vālin- View this entry on the original dictionary page scan.
śakrasutam. of arjuna- (see -nandana-) View this entry on the original dictionary page scan.
śakratarum. a species of plant (equals vijayā-) View this entry on the original dictionary page scan.
śakratejasmfn. glorious or vigorous like indra- View this entry on the original dictionary page scan.
śakrātmajam. " indra-'s son", Name of arjuna- View this entry on the original dictionary page scan.
śakratvan. indra-'s power or dignity View this entry on the original dictionary page scan.
śakravāhanam. " indra-'s vehicle", a cloud View this entry on the original dictionary page scan.
śakravallīf. colocynth View this entry on the original dictionary page scan.
śakravāpinm. Name of a serpent-demon View this entry on the original dictionary page scan.
śakrāvartam. idem or 'n. Name of a place of pilgrimage ' View this entry on the original dictionary page scan.
śakrāvatāratīrthan. Name of a place of pilgrimage View this entry on the original dictionary page scan.
śakravṛkṣam. Wrightia Antidysenterica View this entry on the original dictionary page scan.
śakrayaśovidhvaṃsanan. Name of a chapter of View this entry on the original dictionary page scan.
śakrayavam. equals -bīja- View this entry on the original dictionary page scan.
śakrāyudhan. equals sakra-kārmuka- View this entry on the original dictionary page scan.
śakṛdin compound for śakṛt-. View this entry on the original dictionary page scan.
śakṛdbhedam. "loosening of the feces", diarrhoea View this entry on the original dictionary page scan.
śakṛddeśam. () "door of the feces" , the anus. View this entry on the original dictionary page scan.
śakṛddhataa dung-heap, View this entry on the original dictionary page scan.
śakṛddvāran. (K.)"door of the feces" , the anus. View this entry on the original dictionary page scan.
śakṛdgraha wrong reading for sakṛd-gr- q.v View this entry on the original dictionary page scan.
śakṛdrasam. liquid cow-dung, View this entry on the original dictionary page scan.
śakṛdrītif. a heap of excrement, View this entry on the original dictionary page scan.
śakreśvaratīrthan. Name of a tīrtha- View this entry on the original dictionary page scan.
śakrim. (only ) a cloud View this entry on the original dictionary page scan.
śakrim. a thunderbolt View this entry on the original dictionary page scan.
śakrim. an ele