Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Grammar Search "śāradā" has 1 results.
     
śāradā: feminine nominative singular stem: śārada
     Monier-Williams
          Search  
28 results for śāradā
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
śāradāf. See below View this entry on the original dictionary page scan.
śāradāf. a kind of vinā- or lute View this entry on the original dictionary page scan.
śāradāf. Name of two plants (equals brāhmī-and sārivā-) View this entry on the original dictionary page scan.
śāradāf. Name of a sarasvatī- View this entry on the original dictionary page scan.
śāradāf. of durgā- View this entry on the original dictionary page scan.
śāradāf. of a daughter of devaratha- View this entry on the original dictionary page scan.
śāradāf. equals śāradā-tilaka- View this entry on the original dictionary page scan.
śāradādevīmāhātmyapaṭalan. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
śāradādikalpam. Name of work (d-) View this entry on the original dictionary page scan.
śāradākalpam. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
śāradākalpalatāf. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
śāradākāra(k-) m. Name of a poet View this entry on the original dictionary page scan.
śāradākramadīpikāf. Name of a Tantric work View this entry on the original dictionary page scan.
śāradāmāhātmyan. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
śāradāmbā(mbā-) f. the goddess śāradā- View this entry on the original dictionary page scan.
śāradānandam. (n-) Name of a teacher of yoga- View this entry on the original dictionary page scan.
śāradānandan. (prob.) Name of a stotra-. View this entry on the original dictionary page scan.
śāradānandana(n-) m. Name of a man View this entry on the original dictionary page scan.
śāradāpūjāf. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
śāradāpurāṇan. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
śāradāsahasranāmann. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
śāradāstavam. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
śāradāstotran. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
śāradātanayam. Name of an author View this entry on the original dictionary page scan.
śāradātilakan. Name of a bhāṇa- (q.v) by śaṃkara- and of a mystical poem by lakṣmaṇācārya- (see ) View this entry on the original dictionary page scan.
śāradātilakatantran. the tantra- called śāradā-tilaka-. View this entry on the original dictionary page scan.
śataśāradāyaind. (āya-) for a hundred autumns or years View this entry on the original dictionary page scan.
viśāradāf. a kind of Alhagi View this entry on the original dictionary page scan.
     Vedabase Search  
10 results
     
śāradā the name ŚāradāSB 10.2.10
ātma-vidyā-viśāradā expert in spiritual knowledgeSB 9.13.27
su-viśāradā very broadSB 11.7.26
ātma-vidyā-viśāradā expert in spiritual knowledgeSB 9.13.27
su-viśāradā very broadSB 11.7.26
yuddha-viśāradā experienced in military scienceBG 1.9
ātma-vidyā-viśāradā expert in spiritual knowledgeSB 9.13.27
viśāradā learnedSB 11.2.20-21
viśāradā who are expertSB 11.7.21
yuddha-viśāradā experienced in military scienceBG 1.9
     DCS with thanks   
3 results
     
śāradā noun (feminine) a kind of Viṇā or lute (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of a daughter of Devaratha (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of a Sarasvati (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of Durgā (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of two plants (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 16181/72933
śāradātīrtha noun (neuter) name of a Tīrtha
Frequency rank 67470/72933
viśāradā noun (feminine) a kind of Alhagi (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 66098/72933
     Wordnet Search "śāradā" has 7 results.
     

śāradā

sarasvatī, prajñā, bhāratī, vāgīśvarī, vāgdevī, vīṇāvādinī, śāradā, haṃsavāhinī, girā, ilā, brāhmī, irā, jñānadā, gīrdevī, īśvarī, vācā, vacasāmīśā, varṇamātṛkā, gauḥ, śrīḥ, vākyeśvarī, antyasandhyeśvarī, sāyaṃsandhyādevatā, gaurī   

vidyāyāḥ vāṇyaḥ ca adhiṣṭhātrī devatā।

sarasvatyāḥ vāhanaṃ haṃsaḥ asti।

śāradā

durgā, umā, kātyāyanī, gaurī, brahmāṇī, kālī, haimavatī, īśvarā, śivā, bhavānī, rudrāṇī, sarvāṇī, sarvamaṅgalā, aparṇā, pārvatī, mṛḍānī, līlāvatī, caṇaḍikā, ambikā, śāradā, caṇḍī, caṇḍā, caṇḍanāyikā, girijā, maṅgalā, nārāyaṇī, mahāmāyā, vaiṣṇavī, maheśvarī, koṭṭavī, ṣaṣṭhī, mādhavī, naganandinī, jayantī, bhārgavī, rambhā, siṃharathā, satī, bhrāmarī, dakṣakanyā, mahiṣamardinī, herambajananī, sāvitrī, kṛṣṇapiṅgalā, vṛṣākapāyī, lambā, himaśailajā, kārttikeyaprasūḥ, ādyā, nityā, vidyā, śubhahkarī, sāttvikī, rājasī, tāmasī, bhīmā, nandanandinī, mahāmāyī, śūladharā, sunandā, śumyabhaghātinī, hrī, parvatarājatanayā, himālayasutā, maheśvaravanitā, satyā, bhagavatī, īśānā, sanātanī, mahākālī, śivānī, haravallabhā, ugracaṇḍā, cāmuṇḍā, vidhātrī, ānandā, mahāmātrā, mahāmudrā, mākarī, bhaumī, kalyāṇī, kṛṣṇā, mānadātrī, madālasā, māninī, cārvaṅgī, vāṇī, īśā, valeśī, bhramarī, bhūṣyā, phālgunī, yatī, brahmamayī, bhāvinī, devī, acintā, trinetrā, triśūlā, carcikā, tīvrā, nandinī, nandā, dharitriṇī, mātṛkā, cidānandasvarūpiṇī, manasvinī, mahādevī, nidrārūpā, bhavānikā, tārā, nīlasarasvatī, kālikā, ugratārā, kāmeśvarī, sundarī, bhairavī, rājarājeśvarī, bhuvaneśī, tvaritā, mahālakṣmī, rājīvalocanī, dhanadā, vāgīśvarī, tripurā, jvālmukhī, vagalāmukhī, siddhavidyā, annapūrṇā, viśālākṣī, subhagā, saguṇā, nirguṇā, dhavalā, gītiḥ, gītavādyapriyā, aṭṭālavāsinī, aṭṭahāsinī, ghorā, premā, vaṭeśvarī, kīrtidā, buddhidā, avīrā, paṇḍitālayavāsinī, maṇḍitā, saṃvatsarā, kṛṣṇarūpā, balipriyā, tumulā, kāminī, kāmarūpā, puṇyadā, viṣṇucakradharā, pañcamā, vṛndāvanasvarūpiṇī, ayodhyārupiṇī, māyāvatī, jīmūtavasanā, jagannāthasvarūpiṇī, kṛttivasanā, triyāmā, jamalārjunī, yāminī, yaśodā, yādavī, jagatī, kṛṣṇajāyā, satyabhāmā, subhadrikā, lakṣmaṇā, digambarī, pṛthukā, tīkṣṇā, ācārā, akrūrā, jāhnavī, gaṇḍakī, dhyeyā, jṛmbhaṇī, mohinī, vikārā, akṣaravāsinī, aṃśakā, patrikā, pavitrikā, tulasī, atulā, jānakī, vandyā, kāmanā, nārasiṃhī, girīśā, sādhvī, kalyāṇī, kamalā, kāntā, śāntā, kulā, vedamātā, karmadā, sandhyā, tripurasundarī, rāseśī, dakṣayajñavināśinī, anantā, dharmeśvarī, cakreśvarī, khañjanā, vidagdhā, kuñjikā, citrā, sulekhā, caturbhujā, rākā, prajñā, ṛdbhidā, tāpinī, tapā, sumantrā, dūtī, aśanī, karālā, kālakī, kuṣmāṇḍī, kaiṭabhā, kaiṭabhī, kṣatriyā, kṣamā, kṣemā, caṇḍālikā, jayantī, bheruṇḍā   

sā devī yayā naike daityāḥ hatāḥ tathā ca yā ādiśaktiḥ asti iti manyate।

navarātrotsave sthāne sthāne durgāyāḥ pratiṣṭhāpanā kriyate।

śāradā

brāhmī, somalatā, sarasvatī, saumyā, suraśreṣṭhā, śāradā, suvarcalā, kapotavagā, vaidhātrī, divyatejāḥ, mahauṣadhī, svayaṃbhuvī, saumyalatā, sureṣṭā, brahmakanyakā, maṇaḍūkamātā, maṇḍukī, surasā, medhyā, vīrā, bhāratī, varā, parameṣṭhinī, divyā, śāradā   

kṣupaviśeṣaḥ-yaḥ bheṣajarupeṇa upayujyate yasya guṇāḥ vātāmlapittanāśitvaṃ tathā ca buddhiprajñāmedhākārītvam।

brāhmī prāyaḥ gaṅgātaṭe haridvāranagarasya samīpe dṛśyate।

śāradā

śarat, śaratkāla, śāradā, kālaprabhātaḥ, kālaprabhātam, varṣāvasānaḥ, meghāntaḥ, prāvṛḍatyayaḥ   

aśvinakārttikamāsadvayasya ṛtuḥ।

daśaharā tathā ca dīpotsavaḥ śaradi prārcanti।

śāradā

śāradākāraḥ   

ekaḥ kaviḥ ।

śāradākārasya ullekhaḥ vivaraṇapustikāyām asti

śāradā

śāradātanayaḥ   

ekaḥ lekhakaḥ ।

śāradātanayasya ullekhaḥ pratāparudrīye asti

śāradā

śāradānandanaḥ   

ekaḥ puruṣaḥ ।

śāradānandanasya ullekhaḥ vikramādityasya caritre asti

Parse Time: 1.348s Search Word: śāradā Input Encoding: IAST IAST: śāradā