Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Grammar Search "śāntā" has 1 results.
     
śāntā: feminine nominative singular past passive participle stem: śānta.
     Monier-Williams
          Search  
11 results for śāntā
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
śāntāf. (in music) a particular śruti- View this entry on the original dictionary page scan.
śāntāntakaram. Name of a son of śambara- View this entry on the original dictionary page scan.
śāntārcismfn. whose flame is extinguished, gone out (as fire) View this entry on the original dictionary page scan.
śāntātmanmfn. calm-minded, composed View this entry on the original dictionary page scan.
palāśāntāf. a kind of Curcuma View this entry on the original dictionary page scan.
praśāntārātimfn. one whose enemies have been pacified or destroyed View this entry on the original dictionary page scan.
praśāntārjamfn. one whose strength has ceased, weakened, prostrated View this entry on the original dictionary page scan.
praśāntātmanmfn. "tranquil-souled", composed in mind, peaceful, calm View this entry on the original dictionary page scan.
suśāntāf. Name of the wife of śaśi-dhvaja- View this entry on the original dictionary page scan.
upaśāntātmanmfn. one whose mind is pacified, placid View this entry on the original dictionary page scan.
veśāntāf. () a pond. View this entry on the original dictionary page scan.
     Apte Search  
1 result
     
śāntā शान्ता 1 N. of the daughter of Daśaratha, adopted by the sage Lomapāda and subsequently married by Ṛiṣyaśṛiṅga; कन्यां दशरथो राजा शान्तां नाम व्यजीजनत् । अपत्यकृतिकां राज्ञे रोमपादाय यां ददौ ॥ U.1.4; see ऋष्यशृङ्ग also. -2 (In music) A particular ऋषि. -3 A kind of दूर्वा grass.
     Macdonell Search  
2 results
     
śāntā f. N. of a daughter of Dasara- tha, adopted by Lomapâda, wife of Risya sri&ndot;ga.
veśāntā f. pond (Br.).
     Vedabase Search  
50 results
     
śāntā pacifiedSB 1.15.28
śāntā peacefulSB 10.53.44
SB 4.28.44
śāntā iva as if fatiguedSB 3.20.36
śāntā iva as if fatiguedSB 3.20.36
śāntā all-blissfulSB 1.2.26
śāntā equipoised in BrahmanCC Adi 2.17
śāntā pacifiedSB 10.20.35
SB 12.3.19
śāntā peacefulCC Madhya 22.81
SB 11.14.17
SB 11.26.32
SB 11.5.22
SB 11.6.47
SB 3.25.21
SB 4.12.37
SB 7.11.4
SB 7.4.22-23
śāntā peaceful (in the mode of goodness)SB 10.16.50
śāntā peaceful and free of envy and other bad qualitiesSB 12.10.20-21
śāntā peaceful, free from material disturbancesSB 9.9.6
śāntā the peaceful persons in the mode of goodnessSB 10.16.50
śāntā those who have attained spiritual peaceSB 10.89.14-17
śāntā undisturbed, steady, calm and quietSB summary
śāntā very peacefulCC Madhya 24.123
śāntām ŚāntāSB 9.23.6
śāntān peacefulSB 10.52.33
SB 11.22.61
śāntānām peacefulSB 10.89.14-17
śāntānām who are peacefulSB 10.86.33
SB 10.88.25-26
śāntāya always peacefulSB 4.24.34
śāntāya and free from disturbancesSB 6.16.18-19
śāntāya peacefulSB 12.10.17
śāntāya peaceful, as if completely inactiveSB 9.19.29
śāntāya the most gentleSB 1.8.27
śāntāya to the peacefulSB 10.74.24
śāntāya unto He who is above all material qualities and completely peaceful, or unto Vāsudeva, the Supersoul in every living entitySB 8.3.12
śāntāya unto the most peacefulSB 10.10.36
SB 4.30.23
śāntāya who was truly controlled from sense gratificationSB 9.22.21-24
aśāntā not peaceful (in the mode of passion)SB 10.16.50
aśāntā devoid of peaceSB 11.5.17
praśāntā satisfiedSB 3.32.5
praśāntā very peaceful, situated in Brahman or BhagavānSB 5.5.2
praśāntā extremely peacefulSB 7.10.19
praśāntā completely peacefulSB 11.26.27
praśāntā very peacefulCC Madhya 22.82
praśāntāya very sober and peacefulSB 7.4.28
upaśāntānām tranquilSB 3.22.26-27
     DCS with thanks   
4 results
     
śāntā noun (feminine) a kind of Dūrvā grass (Monier-Williams, Sir M. (1988))
a particular drug (Monier-Williams, Sir M. (1988))
a particular Śruti (in music) (Monier-Williams, Sir M. (1988))
Emblica Officinalis (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of a daughter of Lomapāda (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of a goddess who executes the orders of the 7th Arhat (jain.) (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of an attendant of Devī (K.R. von Kooji (1972), 51) name of the Gaṅgā Prosopis Spicigera and another species (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 8198/72933
śāntātītā noun (feminine) [rel.] one of the five kalās
Frequency rank 67442/72933
palāśāntā noun (feminine) a kind of Curcuma (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 57582/72933
supraśāntā noun (feminine) name of the Gaṅgā
Frequency rank 70990/72933
     Wordnet Search "śāntā" has 6 results.
     

śāntā

atīvra, atejā, nistejā, tejohīna, dhārāhīna, atīkṣṇa, nirvyākula, praśānta, praśāntacitta, śāntacetas, śāntātman   

yad na tīkṣṇam।

kim bhavān anayā atīvrayā churikayā eva yuddhaṃ kariṣyati।

śāntā

durgā, umā, kātyāyanī, gaurī, brahmāṇī, kālī, haimavatī, īśvarā, śivā, bhavānī, rudrāṇī, sarvāṇī, sarvamaṅgalā, aparṇā, pārvatī, mṛḍānī, līlāvatī, caṇaḍikā, ambikā, śāradā, caṇḍī, caṇḍā, caṇḍanāyikā, girijā, maṅgalā, nārāyaṇī, mahāmāyā, vaiṣṇavī, maheśvarī, koṭṭavī, ṣaṣṭhī, mādhavī, naganandinī, jayantī, bhārgavī, rambhā, siṃharathā, satī, bhrāmarī, dakṣakanyā, mahiṣamardinī, herambajananī, sāvitrī, kṛṣṇapiṅgalā, vṛṣākapāyī, lambā, himaśailajā, kārttikeyaprasūḥ, ādyā, nityā, vidyā, śubhahkarī, sāttvikī, rājasī, tāmasī, bhīmā, nandanandinī, mahāmāyī, śūladharā, sunandā, śumyabhaghātinī, hrī, parvatarājatanayā, himālayasutā, maheśvaravanitā, satyā, bhagavatī, īśānā, sanātanī, mahākālī, śivānī, haravallabhā, ugracaṇḍā, cāmuṇḍā, vidhātrī, ānandā, mahāmātrā, mahāmudrā, mākarī, bhaumī, kalyāṇī, kṛṣṇā, mānadātrī, madālasā, māninī, cārvaṅgī, vāṇī, īśā, valeśī, bhramarī, bhūṣyā, phālgunī, yatī, brahmamayī, bhāvinī, devī, acintā, trinetrā, triśūlā, carcikā, tīvrā, nandinī, nandā, dharitriṇī, mātṛkā, cidānandasvarūpiṇī, manasvinī, mahādevī, nidrārūpā, bhavānikā, tārā, nīlasarasvatī, kālikā, ugratārā, kāmeśvarī, sundarī, bhairavī, rājarājeśvarī, bhuvaneśī, tvaritā, mahālakṣmī, rājīvalocanī, dhanadā, vāgīśvarī, tripurā, jvālmukhī, vagalāmukhī, siddhavidyā, annapūrṇā, viśālākṣī, subhagā, saguṇā, nirguṇā, dhavalā, gītiḥ, gītavādyapriyā, aṭṭālavāsinī, aṭṭahāsinī, ghorā, premā, vaṭeśvarī, kīrtidā, buddhidā, avīrā, paṇḍitālayavāsinī, maṇḍitā, saṃvatsarā, kṛṣṇarūpā, balipriyā, tumulā, kāminī, kāmarūpā, puṇyadā, viṣṇucakradharā, pañcamā, vṛndāvanasvarūpiṇī, ayodhyārupiṇī, māyāvatī, jīmūtavasanā, jagannāthasvarūpiṇī, kṛttivasanā, triyāmā, jamalārjunī, yāminī, yaśodā, yādavī, jagatī, kṛṣṇajāyā, satyabhāmā, subhadrikā, lakṣmaṇā, digambarī, pṛthukā, tīkṣṇā, ācārā, akrūrā, jāhnavī, gaṇḍakī, dhyeyā, jṛmbhaṇī, mohinī, vikārā, akṣaravāsinī, aṃśakā, patrikā, pavitrikā, tulasī, atulā, jānakī, vandyā, kāmanā, nārasiṃhī, girīśā, sādhvī, kalyāṇī, kamalā, kāntā, śāntā, kulā, vedamātā, karmadā, sandhyā, tripurasundarī, rāseśī, dakṣayajñavināśinī, anantā, dharmeśvarī, cakreśvarī, khañjanā, vidagdhā, kuñjikā, citrā, sulekhā, caturbhujā, rākā, prajñā, ṛdbhidā, tāpinī, tapā, sumantrā, dūtī, aśanī, karālā, kālakī, kuṣmāṇḍī, kaiṭabhā, kaiṭabhī, kṣatriyā, kṣamā, kṣemā, caṇḍālikā, jayantī, bheruṇḍā   

sā devī yayā naike daityāḥ hatāḥ tathā ca yā ādiśaktiḥ asti iti manyate।

navarātrotsave sthāne sthāne durgāyāḥ pratiṣṭhāpanā kriyate।

śāntā

āmalakī, tiṣyaphalā, amṛtā, vayasthā, vayaḥsthā, kāyasthā, śrīphalā, dhātrikā, śivā, śāntā, dhātrī, amṛtaphalā, vṛṣyā, vṛttaphalā, rocanī, karṣaphalā, tiṣyā   

phalavṛkṣaviśeṣaḥ yasya phalāni auṣadharūpeṇa upayujyante।

jhañjāvāte asya āmalakeḥ ekā śākhā bhagnā।

śāntā

śamī, saktuphalā, śivā, śaktuphalā, śaktuphalī, śāntā, tuṅgā, kacaripuphalā, keśamathanī, īśānī, lakṣmīḥ, tapanatanayā, iṣṭā, śubhakarī, havirgandhā, medhyā, duritadamanī, śaktuphalikā, samudrā, maṅgalyā, surabhiḥ, pāpaśamanī, bhadrā, śaṅkarī, keśahantrī, śivāphalā, supatrā, sukhadā, jīvaḥ   

vṛkṣaviśeṣaḥ।

śamyāḥ kāṣṭhasya upayogaḥ pūjākāryeṣu bhavati।

śāntā

śāntā   

maharṣeḥ atharvaṇaḥ patnī।

śāntāyāḥ varṇanaṃ purāṇeṣu asti।

śāntā

śāntā   

śṛṅgamuneḥ patnī।

kathānusāreṇa śāntā daśarathasya putrī āsīt yasyāḥ rājā romapāt aṅgīkāram cakāra।

Parse Time: 1.221s Search Word: śāntā Input Encoding: IAST IAST: śāntā