Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Grammar Search "ātmajā" has 1 results.
     
ātmajā: feminine nominative singular stem: ātmaja
     Amarakosha Search  
4 results
     
     Monier-Williams
          Search  
24 results for ātmajā
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
ātmajāf. a daughter etc. View this entry on the original dictionary page scan.
agātmajāf. equals aga-- View this entry on the original dictionary page scan.
arkātmajāf. "daughter of the Sun", Name (also title or epithet) of yamunā-, View this entry on the original dictionary page scan.
bhavātmajāf. Name of the goddess manasā- View this entry on the original dictionary page scan.
bhīṣmakātmajāf. " bhīṣma-'s daughter", patronymic of rukmiṇī- View this entry on the original dictionary page scan.
bhujagātmajāf. "serpent-daughter", a young female serpent View this entry on the original dictionary page scan.
dakṣātmajāpatim. "lord of dadhīca-'s daughters", the Moon View this entry on the original dictionary page scan.
devakātmajāf. idem or 'f. patron. of devakī- ' View this entry on the original dictionary page scan.
drupadātmajāf. patronymic of kṛṣṇā- or draupadī- (see above) , who is sometimes identified with umā- View this entry on the original dictionary page scan.
janakātmajāf. idem or 'f. equals -tanayā-.' View this entry on the original dictionary page scan.
kalindātmajāf. idem or 'f. idem or 'f. idem or 'f. idem or 'f. idem or 'f. Name (also title or epithet) of the river yamunā-, ' ' ' ' ' View this entry on the original dictionary page scan.
kosalātmajāf. idem or 'f. "the daughter of a king of the kosala-s"Name of daśa-ratha-'s wife (mother of rāma-) ' View this entry on the original dictionary page scan.
lokeśvarātmajāf. " lokeśvara-'s daughter", Name of a Buddhist goddess View this entry on the original dictionary page scan.
manujātmajāf. a woman View this entry on the original dictionary page scan.
menakātmajā(tm-) f. "daughter of menakā-", Name of pārvati- View this entry on the original dictionary page scan.
nandātmajāf. Name of durgā- View this entry on the original dictionary page scan.
nṛpātmajāf. a princess View this entry on the original dictionary page scan.
pārthivātmajāf. idem or 'f. a king's daughter ' View this entry on the original dictionary page scan.
parvatātmajāf. mountains-daughter, Name of durgā- View this entry on the original dictionary page scan.
sahyātmajāf. " sahya-'s daughter", Name of the river kāverī- View this entry on the original dictionary page scan.
sumadātmajāf. "daughter of intoxication or passion", an apsaras- View this entry on the original dictionary page scan.
sutātmajāf. a granddaughter View this entry on the original dictionary page scan.
tapanātmajāf. idem or 'f. "sun-daughter", the yamunā- river ' View this entry on the original dictionary page scan.
varuṇātmajāf. " varuṇa-'s daughter", spirituous or vinous liquor (so called as produced from the ocean when it was churned) View this entry on the original dictionary page scan.
     Vedabase Search  
56 results
     
ātmajābhyām by her two sonsSB 10.85.27-28
ātmajā offspring (sons)SB 8.16.17
ātmajā sonsSB 10.61.16
SB 4.1.31
SB 9.15.1
SB 9.17.1-3
SB 9.20.6
SB 9.23.34
SB 9.24.5
ātmajā sons and daughtersSB 9.9.43
ātmajā the sonsSB 10.61.10-12
ātmajām daughterSB 4.1.10
SB 4.28.30
ātmajām her daughterSB 10.4.7
ātmajām his own daughterSB 4.2.1
ātmajān for your sonsSB 10.4.18
ātmajān His sonsSB 5.4.19
ātmajān sonsSB 4.1.6
SB 4.1.60
SB 4.13.12
ātmajānām of his sonsSB 4.24.72
ātmajānām of the daughtersSB 4.3.20
ātmajānām sonsSB 5.4.8
eka-ātmajā having only one sonSB 1.6.6
kardama-ātmajā daughter of Kardama MuniSB 4.1.13
viśvāmitra-ātmajā the daughter of ViśvāmitraSB 9.20.13
sagara-ātmajā the sons of SagaraSB 9.9.12
sagara-ātmajā the sons of SagaraSB 9.9.13
uśīnara-ātmajā the sons of UśīnaraSB 9.23.2
dhanaka-ātmajā sons of DhanakaSB 9.23.23
citraratha-ātmajā the sons of CitrarathaSB 9.24.15
devaka-ātmajā sons of DevakaSB 9.24.20
madirā-ātmajā the sons of MadirāSB 9.24.46
śāntidevā-ātmajā the sons of another wife, named ŚāntidevāSB 9.24.50
sagara-ātmajā the sons of King SagaraSB 10.41.15
saha-ātmajā along with their childrenSB 10.71.15
sva-ātmajān his own sonsSB 5.20.25
sagara-ātmajān the sons of SagaraSB 9.9.11
ugrasena-ātmajāt from the son of UgrasenaSB 10.3.28
maya-ātmajāt from the son of Maya (Vyomāsura)SB 10.31.3
citraratha-ātmajā the sons of CitrarathaSB 9.24.15
devaka-ātmajā sons of DevakaSB 9.24.20
dhanaka-ātmajā sons of DhanakaSB 9.23.23
eka-ātmajā having only one sonSB 1.6.6
kardama-ātmajā daughter of Kardama MuniSB 4.1.13
madirā-ātmajā the sons of MadirāSB 9.24.46
maya-ātmajāt from the son of Maya (Vyomāsura)SB 10.31.3
sagara-ātmajān the sons of SagaraSB 9.9.11
sagara-ātmajā the sons of SagaraSB 9.9.12
sagara-ātmajā the sons of SagaraSB 9.9.13
sagara-ātmajā the sons of King SagaraSB 10.41.15
saha-ātmajā along with their childrenSB 10.71.15
sva-ātmajān his own sonsSB 5.20.25
ugrasena-ātmajāt from the son of UgrasenaSB 10.3.28
uśīnara-ātmajā the sons of UśīnaraSB 9.23.2
viśvāmitra-ātmajā the daughter of ViśvāmitraSB 9.20.13
     DCS with thanks   
6 results
     
ātmajā noun (feminine) a daughter (Monier-Williams, Sir M. (1988))
the reasoning faculty (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 3327/72933
kṣatriyātmajā noun (feminine) a kind of bitter gourd
Frequency rank 50504/72933
janakātmajā noun (feminine)
Frequency rank 3855/72933
nagātmajā noun (feminine) name of Pārvatī
Frequency rank 36090/72933
parvatātmajā noun (feminine) name of Durgā (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 28946/72933
menakātmajā noun (feminine) name of Pārvati (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 62584/72933
     Wordnet Search "ātmajā" has 6 results.
     

ātmajā

tanayā, kanyā, sutā, ātmajā, duhitā, putrī, kanyakā, nandinī, akṛtā, aṅgajā   

strī apatyam।

sa uttarasya tanayām upayeme irāvatīm।

ātmajā

rājakanyā, nṛpasutā, nṛpātmajā, rājaputrī, rājakumārī, rājatanayā, nṛpātmajā, rājasutā, bhartṛdārikā   

nṛpasya sutā।

rājñā rājakanyāyāḥ vivāhaḥ kṛṣakena saha kṛtaḥ।

ātmajā

yamunā, yamunānadī, kālindī, sūryatanayā, śamanasvasā, tapanatanūjā, kalindakanyā, yamasvasā, śyāmā, tāpī, kalindalandinī, yamanī, yamī, kalindaśailajā, sūryasutā, tapanatanayā, aruṇātmajā, dineśātmajā, bhānujā, ravijā, bhānusutā, sūryasutā, sūryajā, yamānujā, arkatanayā, arkasutā, arkajā   

bhāratīyanadīviśeṣaḥ sā tu himālayadakṣiṇadeśād nirgatya prayāge gaṅgāyāṃ miśritā।

sarnāṇi hṛdayāsthāni maṅgalāni śubhāni ca। dadāti cepsitān loke tena sā sarvamaṅgalā॥ saṅgamād gamanād gaṅgā loke devī vibhāvyate। yamasya bhaginī jātā yamunā tena sā matā॥

ātmajā

madyam, surā, madirā, vāruṇī, halipriyā, hālā, pariśrut, varuṇātmajā, gandhottamā, prasannā, irā, kādambarī, pariśrutā, kaśyam, mānikā, kapiśī, gandhamādanī, mādhavī, kattoyam, madaḥ, kāpiśāyanam, mattā, sītā, capalā, kāminī, priyā, madagandhā, mādhvīkam, madhu, sandhānam, āsavaḥ, amṛtā, vīrā, medhāvī, madanī, supratibhā, manojñā, vidhātā, modinī, halī, guṇāriṣṭam, sarakaḥ, madhūlikā, madotkaṭā, mahānandā, sīdhuḥ, maireyam, balavallabhā, kāraṇam, tatvam, madiṣṭhā, pariplutā, kalpam, svādurasā, śūṇḍā, hārahūram, mārddīkam, madanā, devasṛṣṭā, kāpiśam, abdhijā   

mādakadravapadārthaḥ - yasya sevanaṃ pāpaṃ tathā ca nindanīyam iti manyante।

saḥ pratidinaṃ sāyaṅkāle madyaṃ pītvā gṛham āgacchati।

ātmajā

naptrī, pautrī, sutātmajā   

putrakanyayoḥ putrī।

mama pautrī adya saṃsakṛtavyākaraṇaśāstre prāvīṇyena uttīrṇā।

ātmajā

sumadanātmajā   

kācit apsarāḥ।

sumadanātmajāyāḥ varṇanaṃ purāṇeṣu asti।

Parse Time: 1.418s Search Word: ātmajā Input Encoding: IAST IAST: ātmajā